Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

241 Smjernice za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. i projekcija za 2017. i 2018. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2016.
242 Smjernice za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2016.
243 Smjernice za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2020.
244 Smjernice za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. i projekcija za 2023. i 2024. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2021.
245 Smjernice za izradu idejnih projekata infrastrukturnih građevina : željeznička infrastruktura [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera građevinarstva. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera građevinarstva, 2019.
246 Smjernice za izradu jedinstvenog Zakona o hrvatskim braniteljima i stradalnicima iz Domovinskog rata [e-dokument] / Ministarstvo branitelja. - Zagreb : Ministarstvo branitelja, 2016.
247 Smjernice za izradu kodeksa ponašanja članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa i uprave. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa i uprave, 2022.
248 Smjernice za izradu mreže školskih ustanova i programa odgoja i obrazovanja (za osnivače) [e-dokument] / Ministarstvo znanosti i obrazovanja. - Zagreb : Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 2019.
249 Smjernice za izradu Pravilnika kategoriziranih sportaša [e-dokument] / Nacionalno vijeće za šport. - Zagreb : Nacionalno vijeće za šport, 2011.
250 Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Međimurske županije [e-dokument] / Međimurska županija. - Čakovec : Međimurska županija, 2016.
251 Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Krapinsko-zagorske županije [e-dokument] / Župan Krapinsko-zagorske županije. - Krapina : Krapinsko-zagorska županija, 2017.
252 Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Sisačko-moslavačke županije [e-dokument] / Sisačko-moslavačka županija, Župan. - Sisak : Sisačko-moslavačka županija, 2017.
253 Smjernice za izradu procjene rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Državna uprava za zaštitu i spašavanje. - Zagreb : Državna uprava za zaštitu i spašavanje, 2014.
254 Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća na području Vukovarsko-srijemske županije [e-dokument] / Župan Vukovarsko-srijemske županije. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska županija, 2016.
255 Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Primorsko-goranske županije [e-dokument] / Župan Primorsko-goranske županije. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2017.
256 Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Virovitičko-podravske županije [e-dokument] / Virovitičko-podravska županija, Župan. - Virovitica : Virovitičko-podravska županija, 2017.
257 Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Zagrebačke županije [e-dokument] / Župan Zagrebačke županije. - Zagreb : Zagrebačka županija, 2017.
258 Smjernice za izradu programa rada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za razdoblje od 2005. do 2010. [e-dokument] / Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. - Zagreb : Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 2004.
259 Smjernice za liječenje oboljelih od koronavirusne bolesti 2019 (COVID-19) verzija 3 od 21. listopada 2021. [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva, 2021.
260 Smjernice za medijsku kampanju jačanja uloge i ugleda strukovnih nastavnika [e-dokument] / Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. - Zagreb : Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, 2018. ISBN 978-953-8065-12-5.
261 Smjernice za obradu pritužbi građana na rad službenika [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2011. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure).
262 Smjernice za operativno planiranje savezničkog zapovjedništva za operacije [tisak] / prijevod Emil Črnčec ; NATO. - Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Glavni stožer OS RH, Uprava za operativne poslove, 2007.
263 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2020.g.-2021.g. [e-dokument] / Općina Bebrina. - Bebrina : Općina Bebrina, 2019.
264 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2016.g. - 2019.g. [e-dokument] / Općina Voćin, Općinsko vijeće. - Voćin : Općina Voćin, 2016.
265 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2016.g. - 2019.g., Općina Oprisavci [e-dokument] / Općinsko vijeće općine Oprisavci. - Oprisavci : Općina Oprisavci, 2015.
266 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2020. - 2021. g. [e-dokument] / Općina Kaptol, Općinsko vijeće. - Kaptol : Općina Kaptol, 2021.
267 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2020.g. - 2021.g. [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Bukovlje. - Bukovlje : Općina Bukovlje, 2020.
268 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2020.g. - 2021.g., Općina Oprisavci [e-dokument] / Općinsko vijeće općine Oprisavci. - Oprisavci : Općina Oprisavci, 2019.
269 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2021. - 2024. godine [e-dokument] / Općina Oriovac, Općinsko vijeće. - Oriovac : Općina Oriovac, 2021.
270 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2022. g. - 2024. g. [e-dokument] / Općina Nova Kapela, Općinsko vijeće. - Nova Kapela : Općina Nova Kapela, 2021.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655