Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

241 Stanovništvo, kućanstva i stanovi 2001. : gradske četvrti Grada Zagreba [e-dokument] / Gradski zavod za planiranje razvoja Grada i zaštitu okoliša, Odjel za statistiku. - 2. izd. - Zagreb : Gradski zavod za planiranje razvoja Grada i zaštitu okoliša, Odjel za statistiku, 2004.
242 Statistički ljetopis hrvatskih županija ... [tisak] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 1993- . ISSN 1330-3341.
243 Statistički ljetopis Zagreba [tisak + e-dokument] / Grad Zagreb. - Zagreb : Grad Zagreb, 1995- . ISSN 1330-3678.
244 Stavovi i potrošnja posjetitelja Zagreba : trendovi 1998. - 2012. : Tomas Zagreb [e-dokument] / autori: Zrinka Marušić ; Ivan Sever ; Sanda Čorak. - Zagreb : Institut za turizam, 2013.
245 Sto četrdeset godina pruge (Zidani Most) Savski Marof-Zagreb-Sisak [tisak] / glavni urednik Milan Hećimović. - Zagreb : HŽ - Hrvatske željeznice, 2002.
246 Strategija kulturnog i kreativnog razvitka Grada Zagreba 2015. - 2022. [e-dokument] / Grad Zagreb. - Zagreb : Grad Zagreb, 2015.
247 Strategija razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba 2017. - 2020. [e-dokument] / Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo. - Zagreb : Grad Zagreb, 2017.
248 Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine : prijedlog [e-dokument] / Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada. - Zagreb : Grad Zagreb, 2018.
249 Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine : prijedlog [e-dokument] / Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada. - Zagreb : Grad Zagreb, 2017.
250 Studija o gospodarstvenom razvoju grada Zagreba u razdoblju 2001.-2005. godine [tisak] / autori Ivan Damir Anić... [et al.]. - Zagreb : Ekonomski institut, 2002.
251 Studijski programi [e-dokument] / Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. - Zagreb : Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, 2018.
252 Sumarni izvještaj o stanju specijalnih knjižnica iz područja matične djelatnosti sveučilišne matične knjižnice iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu : ... [e-dokument] / Nacionalna i sveučilišna knjižnica. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2017- .
253 Sumarni izvještaj o stanju visokoškolskih knjižnica iz područja matične djelatnosti sveučilišne matične knjižnice iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu : ... [e-dokument] / Nacionalna i sveučilišna knjižnica. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2017-.
254 Summary of the final report of a serious incident of aircraft 9A-BTA TURBOLET L 410 which occurred on June 11th 2004 on airport Zagreb [e-dokument] / Aircraft Accident and Incident Investigation Agency. - Zagreb : Aircraft Accident and Incident Investigation Agency, 2012.
255 Sveučilišta u Hrvatskoj [tisak] / Ministarstvo znanosti i tehnologije. - Zagreb : Ministarstvo znanosti i tehnologije, 1996.
256 Tekuća gospodarska kretanja : Zagreb i Hrvatska od siječnja do rujna 2007. godine [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb, 2007.
257 Tekuća gospodarska kretanja : Zagreb i Hrvatska početkom 2004. godine [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb, 2004.
258 Tekuća gospodarska kretanja : Zagreb i Hrvatska početkom 2006. godine [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb, 2006.
259 Tekuća gospodarska kretanja : Zagreb i Hrvatska početkom 2007. godine [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb, 2007.
260 Tekuća gospodarska kretanja : Zagreb i Hrvatska početkom 2008. godine [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb, 2008.
261 Tekuća gospodarska kretanja : Zagreb i Hrvatska sredinom 2004. godine [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb, 2004.
262 Tekuća gospodarska kretanja : Zagreb i Hrvatska sredinom 2005. godine [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb, 2005.
263 Tekuća gospodarska kretanja : Zagreb i Hrvatska sredinom 2006. godine [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb, 2006.
264 Tekuća gospodarska kretanja : Zagreb i Hrvatska sredinom 2007. godine [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb, 2007.
265 Tekuća gospodarska kretanja : Zagreb i Hrvatska sredinom 2008. godine [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb, 2008.
266 Tekuća gospodarska kretanja : Zagreb i Hrvatska tijekom 2004. godine [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb, 2004.
267 Tekuća gospodarska kretanja : Zagreb i Hrvatska tijekom devet mjeseci 2006. godine [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb, 2006.
268 Tekuća gospodarska kretanja : Zagreb i Hrvatska u 2003. godini [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb, 2004.
269 Tekuća gospodarska kretanja : Zagreb i Hrvatska u 2004. godini [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb, 2005.
270 Tekuća gospodarska kretanja : Zagreb i Hrvatska u 2006. godini [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb, 2007.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655