Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

211 Prijedlog zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, s tekstom Konačnog prijedloga zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/24] Dvadesetčetvrta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-05-29] prilozi za raspravu).
212 Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja za razdoblje od 2014. do 2017. godine [e-dokument] / Ministarstvo branitelja. - Zagreb : Ministarstvo branitelja, 2014.
213 Registered unemployment and employment in the Republic of Croatia, ... [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2011- .
214 Registrirana nezaposlenost i zapošljavanje u mjesecu ... godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Požega. - Požega : Hrvatski zavod za zapošljavanje. Područni ured Požega, 2013- .
215 Registrirana nezaposlenost i zapošljavanje u mjesecu ... godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2011- .
216 Registrirana nezaposlenost te mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom ... godine u Koprivničko-križevačkoj županiji [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Križevci. - Križevci : Hrvatski zavod za zapošljavanje. Područni ured Križevci, 2014- .
217 Report on the implementation of the Joint Inclusion Memorandum of the Republic of Croatia for the period from January 2008 to March 2009 [e-dokument] / Ministry of Health and Social Welfare. - Zagreb : Ministry of Health and Social Welfare, 2009.
218 Rezultati ankete o radnoj snazi : Hrvatska ... - Europa ... = Labour force survey results : Croatia ... - Europe ... [tisak + e-dokument] / Državni zavod za statistiku . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1996- . - (Statistička izvješća). ISSN 1331-3444.
219 Stanje hrvatskog gospodarstva krajem 2011. godine : (prilog za Skupštinu HGK 30. studenoga 2011.) [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Centar za makroekonomske analize. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2011.
220 Statistički bilten [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Požega. - Požega : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Požega, 2009- . ISSN 1331-4513.
221 Statistički bilten [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Split. - Split : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Split, 2009- . ISSN 1331-5374.
222 Statistički bilten Područnog ureda Krapina [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina. - Krapina : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina, 2008- . ISSN 1331-4912 ; 2623-4971.
223 Statistički godišnjak [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Dubrovnik. - Dubrovnik : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Dubrovnik, 2010- .
224 Statut Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-potvrda / [Ministarstvo rada i socijalne skrbi]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1997. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
225 Strategija razvoja Grada Solina do 2025. godine [e-dokument] / Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu. - Split : Grad Solin, 2020.
226 Strateški razvojni program (SRP) Općine Lišane Ostrovičke 2015 - 2020. [e-dokument] / Exoro grupa. - Lišane Ostrovičke : Općina Lišane Ostrovičke, 2015.
227 Structural changes in employment: where we are, how we got there and where are we going to? [tisak] / Boris Vujčić. - Zagreb : Croatian National Bank - CNB, 1998. - (NBC working papers ; 4).
228 Tržište rada u hrvatskim županijama 2018. godine [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za financijske institucije i ekonomske analize, Odjel za makroekonomske analize. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2019.
229 Ukratko 2011. : izvadak iz publikacije Godišnjak 2011. [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Sisak. - Sisak : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Sisak, [2012.].
230 Ukratko 2013. [tisak] / Hrvatski zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, [2014.].
231 Uredba o indeksu razvijenosti [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/54] Pedesetčetvrta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-04-29] prilozi za raspravu).
232 Vanjska evaluacija mjera aktivne politike tržišta rada : 2010. - 2013. : sumarno evaluacijsko izvješće : veljača, 2016. [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje : Ipsos, 2016.
233 Vanjska evaluacija mjera aktivne politike tržišta rada : 2010. - 2013. : sumarno evaluacijsko izvješće : veljača, 2016. : [označene promjene] [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje : Ipsos, 2016.
234 Vanjska evaluacija mjera aktivne politike tržišta rada ; Aktivnost 1.4. : analiza i interpretacija prikupljenih podataka ; 2. Analiza kvalitativnih podataka [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2016.
235 Vanjska evaluacija mjera aktivne politike tržišta rada ; Aktivnost 1.4. : analiza i interpretacija prikupljenih podataka ; 2. Analiza anketnih podataka [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2016.
236 Vanjska evaluacija mjera aktivne politike tržišta rada ; Aktivnost 1.4. : analiza i interpretacija prikupljenih podataka ; 3. Evaluacijski izvještaj za PSM dionicu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2016.
237 Vodič za socijalnu uključenost [e-dokument] / pripremio Predrag Bejaković, Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, [2009].
238 Zaključak povodom razmatranja prijedloga Strategije razvoja ljudskih potencijala Osječko-baranjske županije 2011. - 2013. [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2011.
239 Zaposleni u Gradu Zagrebu : u razdoblju od 1990. do 1995. godine : statističke analize [tisak] / autor Iva Razumović. - Zagreb : Gradski zavod za planiranje razvoja i zaštitu čovjekova okoliša, Odjel za statistiku, 1996.
240 Zapošljavanje i nezaposlenost u Područnom uredu Slavonski Brod tijekom mjeseca ... godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod. - Slavonski Brod : Hrvatski zavod za zapošljavanje. Područni ured Slavonski Brod, 2013-.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655