Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

211 Statut Dr綼vnog arhiva u Sisku [e-dokument] / Dr綼vni arhiv u Sisku. - Sisak : Dr綼vni arhiv u Sisku, 1997.
212 Statut Dr綼vnog arhiva u Sisku [e-dokument] / Dr綼vni arhiv u Sisku. - Sisak : Dr綼vni arhiv u Sisku, 2018.
213 Statut Dr綼vnog arhiva u Slavonskom Brodu [1998] [e-dokument] / Dr綼vni arhiv u Slavonskom Brodu. - Slavonski Brod : Dr綼vni arhiv u Slavonskom Brodu, 1998.
214 Statut Dr綼vnog arhiva u Slavonskom Brodu [2018] [e-dokument] / Dr綼vni arhiv u Slavonskom Brodu. - Slavonski Brod : Dr綼vni arhiv u Slavonskom Brodu, 2018.
215 Statut Dr綼vnog arhiva u Splitu [2015] [e-dokument] / Dr綼vni arhiv u Splitu. - Split : Dr綼vni arhiv u Splitu, 2015.
216 Statut Dr綼vnog arhiva u Splitu [2017] [e-dokument] / Dr綼vni arhiv u Splitu. - Split : Dr綼vni arhiv u Splitu, 2017.
217 Statut Dr綼vnog arhiva u Splitu [2019] [e-dokument] / Dr綼vni arhiv u Splitu. - Split : Dr綼vni arhiv u Splitu, 2019.
218 Statut Dr綼vnog arhiva u Vara綿inu [e-dokument] / Dr綼vni arhiv u Vara綿inu. - Vara綿in : Dr綼vni arhiv u Vara綿inu, 2018.
219 Statut Dr綼vnog arhiva u Virovitici [2014] [e-dokument] / Dr綼vni arhiv u Virovitici . - Virovitica : Dr綼vni arhiv u Virovitici, 2009.
220 Statut Dr綼vnog arhiva u Virovitici [2018] [e-dokument] / Dr綼vni arhiv u Virovitici. - Virovitica : Dr綼vni arhiv u Virovitici, 2009.
221 Statut Dr綼vnog arhiva u Vukovaru : (potpuni tekst) [e-dokument] / Dr綼vni arhiv u Vukovaru. - Vukovar : Dr綼vni arhiv u Vukovaru, 2008.
222 Statut Dr綼vnog arhiva u Vukovaru [e-dokument] / Dr綼vni arhiv u Vukovaru. - Vukovar : Dr綼vni arhiv u Vukovaru, 2018.
223 Statut Dr綼vnog arhiva u Zadru [e-dokument] / Dr綼vni arhiv u Zadru. - Zadar : Dr綼vni arhiv u Zadru, 2019.
224 Statut Dr綼vnog arhiva u Zadru [e-dokument] / Dr綼vni arhiv u Zadru. - Zadar : Dr綼vni arhiv u Zadru, 2011.
225 Statut Dr綼vnog arhiva u Zagrebu [2019] [e-dokument] / Dr綼vni arhiv u Zagrebu. - Zagreb : Dr綼vni arhiv u Zagrebu, 2019.
226 Statut Dr綼vnog arhiva u Zagrebu [e-dokument] / Dr綼vni arhiv u Zagrebu. - Zagreb : Dr綼vni arhiv u Zagrebu, 2012.
227 Statut Dr綼vnog arhiva u ﹊beniku [e-dokument] / Dr綼vni arhiv u ﹊beniku. - ﹊benik : Dr綼vni arhiv u ﹊beniku, 2018.
228 Statut Dr綼vnog arhiva u ﹊beniku [e-dokument] / Dr綼vni arhiv u ﹊beniku. - ﹊benik : Dr綼vni arhiv u ﹊beniku, 2011.
229 Statut Dr綼vnog arhiva za Me餴murje [e-dokument] / Dr綼vni arhiv za Me餴murje. - ﹖rigova : Dr綼vni arhiv za Me餴murje, 2018.
230 Statut Dr綼vnog zavoda za za箃itu prirode : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Dr綼vni zavod za za箃itu prirode. - Zagreb : Dr綼vni zavod za za箃itu prirode, 2008.
231 Statut Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet . - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2001.
232 Statut Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveu鑙li箃a u Zagrebu : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2005.
233 Statut Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveu鑙li箃a u Zagrebu : [2016] [e-dokument] / Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2016.
234 Statut Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveu鑙li箃a u Zagrebu : [2020] [e-dokument] / Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2020.
235 Statut Edward Bernays Visoke 筴ole za komunikacijski menad緈ent : (potpuni tekst) [e-dokument] / Edward Bernays Visoka 筴ola za komunikacijski menad緈ent. - Zagreb : Edward Bernays Visoka 筴ola za komunikacijski menad緈ent, 2014.
236 Statut Ekonomskog fakulteta - Zagreb : (pro鑙规eni tekst) : [2010] [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Ekonomski fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 2010.
237 Statut Ekonomskog fakulteta Sveu鑙li箃a Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku : (pro鑙规eni tekst) [tisak + e-dokument] / Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet. - Osijek : Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet, 2010.
238 Statut Ekonomskog fakulteta Sveu鑙li箃a Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku [tisak] / Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet. - Osijek : Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet, [2005].
239 Statut Ekonomskog fakulteta u Splitu (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Splitu, Ekonomski fakultet. - Split : Sveu鑙li箃e u Splitu, Ekonomski fakultet, 2021.
240 Statut Ekonomskog fakulteta u Splitu (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Splitu, Ekonomski fakultet. - Split : Sveu鑙li箃e u Splitu, Ekonomski fakultet, 2022.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655