Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

211 Plan nabave Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za 2017. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2017.
212 Plan nabave Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za 2018. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2018.
213 Plan nabave za 2012. godinu [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, [2012.].
214 Plan nabave za 2012. godinu [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu. - Slavonski Brod : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2012.
215 Plan nabave za 2012. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci, 2012.
216 Plan nabave za 2012. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, 2012.
217 Plan nabave za 2012. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, 2012.
218 Plan nabave za 2012. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin. - Varaždin : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin, 2012.
219 Plan nabave za 2012. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, 2012.
220 Plan nabave za 2012. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 2012.
221 Plan nabave za 2012. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 2012.
222 Plan nabave za 2013. godinu [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, 2013.
223 Plan nabave za 2013. godinu [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu. - Slavonski Brod : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2013.
224 Plan nabave za 2013. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci, 2013.
225 Plan nabave za 2013. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, 2013.
226 Plan nabave za 2013. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin. - Varaždin : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin, 2012.
227 Plan nabave za 2013. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 2013.
228 Plan nabave za 2014. godinu [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, 2014.
229 Plan nabave za 2014. godinu [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu. - Slavonski Brod : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2014.
230 Plan nabave za 2014. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci, 2014.
231 Plan nabave za 2014. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, 2014.
232 Plan nabave za 2014. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, 2014.
233 Plan nabave za 2014. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin. - Varaždin : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin, 2014.
234 Plan nabave za 2014. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, 2013.
235 Plan nabave za 2014. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 2014.
236 Plan nabave za 2014. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 2014.
237 Plan nabave za 2014. za Građevinski fakultet [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, 2014.
238 Plan nabave za 2015. [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, [2015].
239 Plan nabave za 2015. [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 2015.
240 Plan nabave za 2015. godinu [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2015.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655