Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

181 Pregled kretanja na tržištu rada zaključno 30. travnja 2017. godiine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin. - Varaždin : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin, 2017.
182 Pregled kretanja na tržištu rada zaključno 30. travnja 2018. godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin. - Varaždin : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin, 2018.
183 Pregled kretanja na tržištu rada zaključno 31. kolovoza 2015. godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Varaždin. - Varaždin : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Varaždin, 2015.
184 Pregled kretanja na tržištu rada zaključno 31. kolovoza 2016. godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Varaždin. - Varaždin : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Varaždin, 2016.
185 Pregled kretanja na tržištu rada zaključno 31. kolovoza 2017. godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin. - Varaždin : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin, 2017.
186 Pregled kretanja na tržištu rada zaključno 31. kolovoza 2018. godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin. - Varaždin : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin, 2018.
187 Pregled kretanja na tržištu rada zaključno 31. listopada 2015. godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalnii ured Varaždin. - Varaždin : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Varaždin, [2015].
188 Pregled kretanja na tržištu rada zaključno 31. listopada 2016. godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Varaždin. - Varaždin : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Varaždin, 2016.
189 Pregled kretanja na tržištu rada zaključno 31. listopada 2017. godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin. - Varaždin : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin, 2017.
190 Pregled kretanja na tržištu rada zaključno 31. ožujka 2014. godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin. - Varaždin : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin, 2014.
191 Pregled kretanja na tržištu rada zaključno 31. ožujka 2015. godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin. - [Varaždin] : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin, [2015].
192 Pregled kretanja na tržištu rada zaključno 31. ožujka 2016. godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin. - Varaždin : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin, [2016].
193 Pregled kretanja na tržištu rada zaključno 31. ožujka 2017. godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin. - Varaždin : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin, 2017.
194 Pregled kretanja na tržištu rada zaključno 31. ožujka 2018. godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin. - Varaždin : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin, 2018.
195 Pregled kretanja na tržištu rada zaključno 31. prosinca 2015. godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin. - Varaždin : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin, [2016].
196 Pregled kretanja na tržištu rada zaključno 31. prosinca 2016. godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Varaždin. - Varaždin : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Varaždin, 2016.
197 Pregled kretanja na tržištu rada zaključno 31. prosinca 2017. godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin. - Varaždin : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin, 2017.
198 Pregled kretanja na tržištu rada zaključno 31. siječnja 2014. godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin. - [Varaždin] : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin, [2014].
199 Pregled kretanja na tržištu rada zaključno 31. siječnja 2016. godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin. - Varaždin : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin, [2016].
200 Pregled kretanja na tržištu rada zaključno 31. siječnja 2017. godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin. - Varaždin : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin, 2017.
201 Pregled kretanja na tržištu rada zaključno 31. siječnja 2018. godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin. - Varaždin : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin, 2018.
202 Pregled kretanja na tržištu rada zaključno 31. srpnja 2015. godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin. - Varaždin : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin, [2015].
203 Pregled kretanja na tržištu rada zaključno 31. srpnja 2016. godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin. - Varaždin : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin, [2016].
204 Pregled kretanja na tržištu rada zaključno 31. srpnja 2017. godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin. - Varaždin : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin, 2017.
205 Pregled kretanja na tržištu rada zaključno 31. srpnja 2018. godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin. - Varaždin : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin, 2018.
206 Pregled kretanja na tržištu rada zaključno 31. svibnja 2015. godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin. - Varaždin : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin, [2015].
207 Pregled kretanja na tržištu rada zaključno 31. svibnja 2016. godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin. - Varaždin : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin, [2016].
208 Pregled kretanja na tržištu rada zaključno 31. svibnja 2017. godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin. - Varaždin : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin, 2017.
209 Pregled kretanja na tržištu rada zaključno 31. svibnja 2018. godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin. - Varaždin : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin, 2018.
210 Pregled stanja na evidenciji Zavoda, 30. 04. 2010. godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Split. - Split : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Split, 2010.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655