Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

181 Gnojiva i pobolj筰va鑙 tla : razvrstavanje (ISO 7851:1983) [tisak] / Dr綼vni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Dr綼vni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1998. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 7851).
182 Gnojiva i pobolj筰va鑙 tla : rje鑞ik (ISO 8157:1984) [tisak] = Fertilizers and soil conditioners : vocabulary (ISO 8157:1984) = Mati閞es fertilisantes : vocabulaire (ISO 8157:1984) / Dr綼vni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Dr綼vni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1998. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 8157).
183 Godi筺je izvje规e ... = Annual report ... [tisak + e-dokument] / Dr綼vni zavod za intelektualno vlasni箃vo. - Zagreb : Dr綼vni zavod za intelektualno vlasni箃vo, 2005- . ISSN 1332-1544.
184 Godi筺je izvje规e 1992.-1997. [tisak + e-dokument] = Annual report 1992-1997 / Dr綼vni zavod za intelektualno vlasni箃vo Republike Hrvatske. - Zagreb : Dr綼vni zavod za intelektualno vlasni箃vo, 1998. ISBN 953-6513-17-X.
185 Godi筺je izvje规e Agencije za opremu pod tlakom za ... godinu [e-dokument] / Agencija za opremu pod tlakom. - Zagreb : Agencija za opremu pod tlakom, 2013- .
186 Godi筺je izvje规e i financijski izvje箃aji za .... godinu [e-dokument] / Imunolo筴i zavod. - Zagreb : Imunolo筴i zavod, 2020-.
187 Godi筺je izvje规e o provedbi provedbenog programa za ..... godinu [e-dokument] / Dr綼vni zavod za intelektualno vlasni箃vo. - Zagreb : Dr綼vni zavod za intelektualno vlasni箃vo, 2021- .
188 Godi筺je izvje规e o provedbi provedbenog programa za ..... godinu [e-dokument] / Dr綼vni zavod za mjeriteljstvo. - Zagreb : Dr綼vni zavod za mjeriteljstvo, 2021-.
189 Godi筺je izvje规e o radu Ex-Agencije za ... godinu [e-dokument] / Ex-Agencija [Agencija za prostore ugro緀ne eksplozivnom atmosferom]. - Zagreb : Agencija za prostore ugro緀ne eksplozivnom atmosferom, 2013- .
190 Godi筺je izvje规e o radu za ... godinu [e-dokument] / Dr綼vni zavod za mjeriteljstvo. - Zagreb : Dr綼vni zavod za mjeriteljstvo, 2017- .
191 Godi筺je izvje规e o radu za ... godinu [e-dokument] / Dr綼vni zavod za radiolo筴u i nuklearnu sigurnost. - Zagreb : Dr綼vni zavod za radiolo筴u i nuklearnu sigurnost, 2014- .
192 Godi筺ji financijski izvje箃aj (nerevidiran, nekonsolidiran) za razdoblje sije鑑nj - prosinac 2011. godine [e-dokument] / Imunolo筴i zavod. - Zagreb : Imunolo筴i zavod, 2012.
193 Godi筺ji financijski izvje箃aji za 2012. godinu [e-dokument] / Imunolo筴i zavod. - Zagreb : Imunolo筴i zavod, 2013.
194 Godi筺ji plan rada Dr綼vnog zavoda za intelektualno vlasni箃vo za 2014. godinu [e-dokument] / Dr綼vni zavod za intelektualno vlasni箃vo. - Zagreb : Dr綼vni zavod za intelektualno vlasni箃vo, 2014.
195 Godi筺ji plan rada Dr綼vnog zavoda za intelektualno vlasni箃vo za 2015. godinu [e-dokument] / Dr綼vni zavod za intelektualno vlasni箃vo. - Zagreb : Dr綼vni zavod za intelektualno vlasni箃vo, 2014.
196 Godi筺ji plan rada Dr綼vnog zavoda za intelektualno vlasni箃vo za 2016. godinu [e-dokument] / Dr綼vni zavod za intelektualno vlasni箃vo. - Zagreb : Dr綼vni zavod za intelektualno vlasni箃vo, 2015.
197 Godi筺ji plan rada Dr綼vnog zavoda za intelektualno vlasni箃vo za 2017. godinu [e-dokument] / Dr綼vni zavod za intelektualno vlasni箃vo. - Zagreb : Dr綼vni zavod za intelektualno vlasni箃vo, 2016.
198 Godi筺ji plan rada Dr綼vnog zavoda za intelektualno vlasni箃vo za 2018. godinu [e-dokument] / Dr綼vni zavod za intelektualno vlasni箃vo. - Zagreb : Dr綼vni zavod za intelektualno vlasni箃vo, 2018.
199 Godi筺ji plan rada Dr綼vnog zavoda za intelektualno vlasni箃vo za 2019. godinu [e-dokument] / Dr綼vni zavod za intelektualno vlasni箃vo. - Zagreb : Dr綼vni zavod za intelektualno vlasni箃vo, 2019.
200 Godi筺ji plan rada Dr綼vnog zavoda za intelektualno vlasni箃vo za 2020. godinu [e-dokument] / Dr綼vni zavod za intelektualno vlasni箃vo. - Zagreb : Dr綼vni zavod za intelektualno vlasni箃vo, 2019.
201 Godi筺ji plan rada Dr綼vnog zavoda za intelektualno vlasni箃vo za 2021. godinu [e-dokument] / Dr綼vni zavod za intelektualno vlasni箃vo. - Zagreb : Dr綼vni zavod za intelektualno vlasni箃vo, 2021.
202 Godi筺ji plan rada Dr綼vnog zavoda za intelektualno vlasni箃vo za 2022. godinu [e-dokument] / Dr綼vni zavod za intelektualno vlasni箃vo. - Zagreb : Dr綼vni zavod za intelektualno vlasni箃vo, 2021.
203 Godi筺ji plan rada Dr綼vnog zavoda za intelektualno vlasni箃vo za 2023. godinu [e-dokument] / Dr綼vni zavod za intelektualno vlasni箃vo. - Zagreb : Dr綼vni zavod za intelektualno vlasni箃vo, 2022.
204 Godi筺ji plan rada Hrvatskog zavoda za norme za .... godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za norme. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, 2020- .
205 Godi筺ji plan rada Ministarstva gospodarstva, poduzetni箃va i obrta za .... godinu [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, poduzetni箃va i obrta. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, poduzetni箃va i obrta, 2017-.
206 Godi筺ji plan rada za ... godinu [e-dokument] / Ex-Agencija [Agencija za prostore ugro緀ne eksplozivnom atmosferom]. - Sveta Nedelja : Agencija za prostore ugro緀ne eksplozivnom atmosferom, 2015-.
207 Godi筺ji plan rada za 2014. godinu [e-dokument] / Dr綼vni zavod za mjeriteljstvo. - Zagreb : Dr綼vni zavod za mjeriteljstvo, 2014.
208 Godi筺ji plan rada za 2014. godinu [e-dokument] / Dr綼vni zavod za radiolo筴u i nuklearnu sigurnost. - Zagreb : Dr綼vni zavod za radiolo筴u i nuklearnu sigurnost, 2013.
209 Godi筺ji plan rada za 2015. godinu [e-dokument] / Dr綼vni zavod za mjeriteljstvo. - Zagreb : Dr綼vni zavod za mjeriteljstvo, 2015.
210 Godi筺ji plan rada za 2015. godinu [e-dokument] / Dr綼vni zavod za radiolo筴u i nuklearnu sigurnost. - Zagreb : Dr綼vni zavod za radiolo筴u i nuklearnu sigurnost, 2015.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655