Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

181 Dugi otok : a magic formula for a magical vacation! [tisak] / [organizer of the drafting: Advisory Board of Nature Park Tela规ica and Dugi otok]. - Tela规ica : Park prirode Tela规ica, 2016. ISBN 978-953-57348-2-6.
182 Dugi otok : 鑑robna formula za 鑑roban odmor! [tisak] / [nositelj izrade: Suradni鑛o vije鎒 Parka prirode Tela规ica i Dugog otoka]. - Tela规ica : Park prirode Tela规ica, 2016. ISBN 978-953-57348-2-6.
183 Dvije godine okupacije [tisak] = Two years of occupation / Nacionalni park Plitvi鑛a jezera. - Zagreb : Uprava Nacionalnog parka Plitvi鑛a jezera, 1993.
184 Dvoprugasti kozak : Graphoderus bilineatus [e-dokument] / Martina Temunovi i Nata筧 Turi. - Zagreb : Dr綼vni zavod za za箃itu prirode, 2015.
185 Dvostrani Sporazum o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske Komisije vezan uz sufinanciranje velikog projekta "Projekt pobolj筧nja vodne infrastrukture u Osijeku" CCI br: 2013 HR 16 I PR 001 u sklopu Instrumenta pretpristupne pomo鎖 (IPA) IPA komponenta III - Regionalni razvoj Operativni program: "Za箃ita okoli筧" CCI br: 2007 16 I PO 003 Prioritetna os 2 - Za箃ita vodnih resursa Hrvatske kroz pobolj筧nja sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama Mjera 2.1 - Uspostava modernih vodoopskrbnih sustava i mre綼 Mjera 2.2. - Izgradnja ure餫ja za pro鑙规avanje otpadnih voda iz ku鎍nstava i industrija i izgradnja/nadogradnja kanalizacijske mre緀 - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezanog uz sufinanciranje velikog projekta "Projekt pobolj筧nja vodne infrastrukture u Osijeku" CCI br: 2013 HR 16 I PR 001 u sklopu Instrumenta pretpristupne pomo鎖 (IPA) IPA komponenta III - Regionalni razvoj Operativni program: "Za箃ita okoli筧" CCI br: 2007 16 I PO 003 Prioritetna os 2 - Za箃ita vodnih resursa Hrvatske kroz pobolj筧nja sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama Mjera 2.1 - Uspostava modernih vodoopskrbnih sustava i mre綼 Mjera 2.2. - Izgradnja ure餫ja za pro鑙规avanje otpadnih voda iz ku鎍nstava i industrija i izgradnja/nadogradnja kanalizacijske mre緀, NN-MU 013/2013).
186 Dvostrani Sporazum o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske Komisije vezan uz sufinanciranje velikog projekta "Sustav odvodnje s ure餫jima za pro鑙规avanje otpadnih voda grada Pore鑑" CCI br: 2011 HR 16 I PR 002 u sklopu Instrumenta pretpristupne pomo鎖 (IPA) IPA komponenta III - Regionalni razvoj Operativni program "Za箃ita okoli筧" CCI br: 2007 HR 16 I PO 003 Prioritetna os 2 - Za箃ita vodnih resursa Hrvatske kroz pobolj筧nja sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama Mjera 2.2 - Izgradnja ure餫ja za pro鑙规avanje otpadnih voda iz ku鎍nstava i industrija i izgradnja/nadogradnja kanalizacijske mre緀 - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezanog uz sufinanciranje velikog projekta "Sustav odvodnje s ure餫jima za pro鑙规avanje otpadnih voda grada Pore鑑" CCI br: 2011 HR 16 I PR 002 u sklopu Instrumenta pretpristupne pomo鎖 (IPA) IPA komponenta III - Regionalni razvoj Operativni program "Za箃ita okoli筧" CCI br: 2007 HR 16 I PO 003 Prioritetna os 2 - Za箃ita vodnih resursa Hrvatske kroz pobolj筧nja sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama Mjera 2.2 - Izgradnja ure餫ja za pro鑙规avanje otpadnih voda iz ku鎍nstava i industrija i izgradnja/nadogradnja kanalizacijske mre緀, NN-MU 013/2013).
187 Dvostrani sporazum o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezanog uz sufinanciranje velikog projekta "Program pro鑙规avanja otpadnih voda Siska" CCI br.: 2009 HR 16 I PR 002 u okviru Instrumenta pretpristupne pomo鎖 (IPA) IPA komponenta III - Regionalni razvoj Operativni program: "Za箃ita okoli筧" CCI br.: 2007 HR 16 I PO 003 Prioritetna os 2 - Za箃ita vodnih resursa Hrvatske kroz pobolj筧nje sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama Mjera 2.2 - Izgradnja ure餫ja za pro鑙规avanje otpadnih voda iz ku鎍nstava i industrija i izgradnja/nadogradnja kanalizacijske mre緀 - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezanog uz sufinanciranje velikog projekta "Program pro鑙规avanja otpadnih voda Siska" CCI br.: 2009 HR 16 I PR 002 u okviru Instrumenta pretpristupne pomo鎖 (IPA) IPA komponenta III - Regionalni razvoj Operativni program: "Za箃ita okoli筧" CCI br.: 2007 HR 16 I PO 003 Prioritetna os 2 - Za箃ita vodnih resursa Hrvatske kroz pobolj筧nje sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama Mjera 2.2 - Izgradnja ure餫ja za pro鑙规avanje otpadnih voda iz ku鎍nstava i industrija i izgradnja/nadogradnja kanalizacijske mre緀 , NN-MU 008/2012).
188 Dvostrani sporazum o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "畊panijski centar za gospodarenje otpadom Mari规ina" - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "畊panijski centar za gospodarenje otpadom Mari规ina", NN-MU 008/2009).
189 Dvostrani sporazum o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "畊panijski centar za gospodarenje otpadom Ka箃ijun" - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "畊panijski centar za gospodarenje otpadom Ka箃ijun", NN-MU 008/2009).
190 Dvostrani sporazum o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Sustav vodoopskrbe i odvodnje s ure餫jem za pro鑙规avanje otpadnih voda Slavonskog Broda" - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Sustav vodoopskrbe i odvodnje s ure餫jem za pro鑙规avanje otpadnih voda Slavonskog Broda" , NN-MU 007/2009).
191 Dvostrani sporazum o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta "Pobolj筧nje sustava vodoopskrbe i odovodnje i izgradnja ure餫ja za pro鑙规avanje otpadnih voda u Kninu" - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta : "Pobolj筧nje sustava vodoopskrbe i odvodnje i izgradnja ure餫ja za pro鑙规avanje otpadnih voda u Kninu", NN-MU 005/2010).
192 Eko revija : glasilo Fonda za za箃itu okoli筧 i energetsku u鑙nkovitost = Eco review : publication of the Environmental Protection and energy Efficiency Fund [tisak + e-dokument] / Fond za za箃itu okoli筧 i energetsku u鑙nkovitost. - Zagreb : Fond za za箃itu okoli筧 i energetsku u鑙nkovitost, 2005-2013. ISSN 1845-5107. NE IZLAZI VI〦!.
193 Ekolo筴a mre綼 du rijeke Save [tisak + e-dokument] / urednica Jasminka Radovi. - Zagreb : Dr綼vni zavod za za箃itu prirode, 2007. ISBN 978-953-7169-32-9.
194 Ekolo筴a mre綼 na podru鑚u Velebita [tisak + e-dokument] / urednica Jasminka Radovi. - Zagreb : Dr綼vni zavod za za箃itu prirode, 2007. ISBN 978-953-7169-33-6.
195 Ekolo筴i leksikon [tisak] / Domagoj 衖ki... [et al.]. - Zagreb : Ministarstvo za箃ite okoli筧 i prostornog ure餰nja Republike Hrvatske, 2001. ISBN 953-181-039-7.
196 Emisija one鑙规uju鎖h tvari u zrak na podru鑚u Republike Hrvatske za ... godinu [e-dokument] / Agencija za za箃itu okoli筧. - Zagreb : Agencija za za箃itu okoli筧, 2004- .
197 Emisije one鑙规uju鎖h tvari otpadnim vodama u Republici Hrvatskoj prijavljene u Katastar emisija u okoli za 2006. godinu : Katastar emisija u okoli (KEO) [e-dokument] / Agencija za za箃itu okoli筧. - Zagreb : Agencija za za箃itu okoli筧, 2009.
198 Emisije u vode/more : Katastar emisija u okoli (KEO) [e-dokument] / Agencija za za箃itu okoli筧. - Zagreb : Agencija za za箃itu okoli筧, [2012?].
199 Endangered large blue butterflies on Zovje wet meadows [tisak] / Ministry of Environmental Protection and Physical Planning. - Zagreb : Ministry of Environmental Protection and Physical Planning, [2001].
200 Endemske vrste riba jadranskog sliva [tisak + e-dokument] / Agencija za za箃itu okoli筧. - Zagreb : Agencija za za箃itu okoli筧, 2008. ISBN 978-953-7582-01-2.
201 Energetska ograni鑕nja i energetske alternative Hrvatske [tisak] / autori Ognjen 萢ldarovi, Damir Pe箄t. - Zagreb : Agencija za posebni otpad - APO, 1993. - (Biblioteka Oikos ; knjiga 1). ISBN 953-6061-00-7.
202 Energija : put prema odr緄vom na鑙nu 緄vljenja [tisak] / Centre for Research , Education and Training in Energy - CREATE. - Zagreb : Pokret prijatelja prirode Lijepa na筧 : Dr綼vna uprava za za箃itu prirode i okoli筧, 1998.
203 Energija u Hrvatskoj 2019. : godi筺ji energetski pregled [e-dokument] = Energy in Croatia : annual energy report / Ministarstvo gospodarstva i odr緄vog razvoja. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva i odr緄vog razvoja, 2019- .
204 Environmental Management Plan [e-dokument] / DVOKUT ECRO d.o.o.. - Zagreb : Fond za za箃itu okoli筧 i energetsku u鑙nkovitost, 2017.
205 Environmental Protection and Energy Efficiency Fund [e-dokument] / [autor of text and commentaries: Vinko Mladineo]. - Zagreb : Environmental Protection and Energy Efficiency Fund, 2006.
206 Environmental Protection and Energy Efficiency Fund [tisak] / Vinko Mladineo. - Zagreb : Environmental Protection and Energy Efficiency Fund, 2004.
207 Environmental protection projects of the Republic of Croatia : a review [tisak] / prepared and edited by Viktor Simon鑙, Lidija Pavi, Jasenka Ne鎍k. - Zagreb : Ministry of Civil Engineering and Environmental Protection : Public Water Management Enterprise : Croatian Water Management : INGRA, 1994.
208 Eti鑛i kodeks [e-dokument] / Hrvatska agencija za okoli i prirodu. - Zagreb : Hrvatska agencija za okoli i prirodu, 2016.
209 Eti鑛i kodeks Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju [e-dokument] / Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2006.
210 Eti鑛i kodeks radnika Fonda za financiranje razgradnje radioaktivnog otpada i istro筫noga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Kr筴o [e-dokument] / Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istro筫nog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Kr筴o. - Zagreb : Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istro筫nog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Kr筴o, 2018.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655