Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7

181 Županijska razvojna strategija Brodsko-posavske županije do 2020. godine [e-dokument] / Brodsko-posavska županija, Župan. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska županija, 2018.
182 Županijska razvojna strategija Dubrovačko-neretvanske županije 2016.-2020. [e-dokument] / [organizacija i koordinacija izrade: Regionalna razvojna agencija DUNEA]. - Dubrovnik : Dubrovačko-neretvanska županija, 2016.
183 Županijska razvojna strategija Karlovačke županije 2011.-2013. [e-dokument] / Karlovačka županija. - Karlovac : Karlovačka županija, 2011.
184 Županijska razvojna strategija Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2011 - 2013. [e-dokument] / Koprivničko-križevačka županija. - Koprivnica : Županija Koprivničko-križevačka, 2011.
185 Županijska razvojna strategija Ličko-senjske županije 2011.-2013. [e-dokument] / Ličko-senjska županija. - Gospić : Ličko-senjska županija, 2010.
186 Županijska razvojna strategija Osječko-baranjske županije 2011. - 2013. [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Županijska skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2011.
187 Županijska razvojna strategija Osječko-baranjske županije do 2020. godine [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Županijska skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2018.
188 Županijska razvojna strategija Požeško-slavonske županije za razdoblje 2011.-2013. [e-dokument] / Požeško-slavonska županija. - Požega : Požeško-slavonska županija, 2011.
189 Županijska razvojna strategija Požeško-slavonske županije za razdoblje do kraja 2020. godine : Komunikacijska strategija za upravljanje i provedbu Županijske razvojne strategije [e-dokument] / Požeško-slavonska županija. - Požega : Požeško-slavonska županija, 2018.
190 Županijska razvojna strategija Požeško-slavonske županije za razdoblje do kraja 2020. godine [e-dokument] / Regionalna razvojna agencija PSŽ-PANORA d.o.o.. - Požega : Požeško-slavonska županija, 2018.
191 Županijska razvojna strategija Varaždinske županije 2011.-2013. [e-dokument] / Varaždinska županija. - Varaždin : Varaždinska županija, 2010.
192 Županijska razvojna strategija Zadarske županije 2011. - 2013. [e-dokument] / Zadarska županija. - Zadar : Zadarska županija, 2011.
193 Županijska razvojna strategija Zadarske županije do 2020. [e-dokument] / Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA. - Zadar : Zadarska županija, 2017.
194 Županijska razvojna strategija Zagrebačke županije 2011.-2013. [e-dokument] / Zagrebačka županija. - Zagreb : Zagrebačka županija, 2011.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655