Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

181 Pravilnik o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova [e-dokument] / Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split. - Split : Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, 2018.
182 Pravilnik o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova [e-dokument] / Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada. - Zagreb : Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, 2017.
183 Pravilnik o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova [e-dokument] / Institut za oceanografiju i ribarstvo. - Split : Institut za oceanografiju i ribarstvo, [2011.].
184 Pravilnik o jednostavnoj nabavi u HEP grupi [e-dokument] / Uprava HEP-a d.d.. - Zagreb : Hrvatska elektroprivreda, 2016.
185 Pravilnik o jednostavnoj nabavi u Javnoj ustanovi Park prirode Lonjsko polje [e-dokument] / Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje. - Krapje : Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje, 2016.
186 Pravilnik o jednostavnoj nabavi vrijednosti do = 200.000,00 kn odnosno do = 500.000,00 kn [e-dokument] / Tehničko veleučilište. - Zagreb : Tehničko veleučilište, 2016.
187 Pravilnik o nabavama roba i usluga vrijednosti do 200.000,00 kuna i radova vrijednosti do 500.000,00 kuna [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 2017.
188 Pravilnik o nabavama roba i usluga vrijednosti do 200.000,00 kuna i radova vrijednosti do 500.000,00 kuna [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, 2014.
189 Pravilnik o nabavi [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2018.
190 Pravilnik o nabavi male vrijednosti [e-dokument] / Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama. - Zagreb : Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, 2017.
191 Pravilnik o nabavi radova, roba i usluga [e-dokument] / Brijuni Rivijera. - Pula : Brijuni Rivijera, 2014.
192 Pravilnik o nabavi roba i usluga bagatelne vrijednosti u Državnom arhivu u Vukovaru [e-dokument] / Državni arhiv u Vukovaru. - Vukovar : Državni arhiv u Vukovaru, 2015.
193 Pravilnik o nabavi roba i usluga male vrijednosti (bagatelna nabava) [e-dokument] / Državni arhiv u Gospiću, Ravnatelj. - Gospić : Državni arhiv u Gospiću, 2015.
194 Pravilnik o nabavi roba i usluga male vrijednosti (bagatelna nabava) [e-dokument] / Državni arhiv u Splitu. - Split : Državni arhiv u Splitu, 2016.
195 Pravilnik o nabavi roba i usluga male vrijednosti (bagatelna nabava) [e-dokument] / Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. - Zagreb : Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova, 2014.
196 Pravilnik o nabavi roba i usluga male vrijednosti (bagatelna nabava) [e-dokument] / Upravni sud u Rijeci. - Rijeka : Upravni sud u Rijeci, 2015.
197 Pravilnik o nabavi roba i usluga male vrijednosti (bagatelna nabava) [e-dokument] / Županijski sud u Dubrovniku, Ured predsjednika. - Dubrovnik : Županijski sud u Dubrovniku, 2016.
198 Pravilnik o nabavi roba i usluga male vrijednosti [e-dokument] / Načelnik Općine Kumrovec. - Kumrovec : Općina Kumrovec, 2014.
199 Pravilnik o nabavi roba i usluga male vrijednosti [e-dokument] / Načelnik Općine Privlaka. - Privlaka : Općina Privlaka, 2014.
200 Pravilnik o nabavi roba i usluga male vrijednosti [e-dokument] / Općina Zlatar Bistrica, Načelnik. - Zlatar Bistrica : Općina Zlatar Bistrica, 2017.
201 Pravilnik o nabavi roba i usluga male vrijednosti [e-dokument] / Općinsko državno odvjetništvo u Splitu. - Split : Općinsko državno odvjetništvo u Splitu, 2014.
202 Pravilnik o nabavi roba i usluga male vrijednosti [e-dokument] / Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku. - Šibenik : Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku, 2019.
203 Pravilnik o nabavi roba i usluga male vrijednosti [e-dokument] / Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku. - Šibenik : Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku, 2015.
204 Pravilnik o nabavi roba i usluga male vrijednosti [e-dokument] / Županijski sud u Rijeci, Ured Predsjednika. - Rijeka : Županijski sud u Rijeci, 2014.
205 Pravilnik o nabavi roba i usluga male vrijednosti [e-dokument] / Županijski sud u Splitu, Ured Predsjednika. - Split : Županijski sud u Split, 2022.
206 Pravilnik o nabavi roba i usluga male vrijednosti [e-dokument] / Županijski sud u Splitu, Ured Predsjednika. - Split : Županijski sud u Split, 2018.
207 Pravilnik o nabavi roba i usluga male vrijednosti [e-dokument] / Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku. - Šibenik : Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku, 2015.
208 Pravilnik o nabavi roba i usluga male vrijednosti [e-dokument] / Županijsko državno odvjetništvo u Splitu. - Split : Županijsko državno odvjetništvo u Splitu, 2013.
209 Pravilnik o nabavi roba i usluga postupkom jednostavne nabave [e-dokument] / Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. - Zagreb : Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova, 2017.
210 Pravilnik o nabavi roba i usluga temeljem postupka jednostavne nabave [e-dokument] / Agencija za ugljikovodike. - Zagreb : Agencija za ugljikovodike, 2018.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655