Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

181 Plan nabave Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu za 2015. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2015.
182 Plan nabave Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu za 2013. god. [e-dokument] / Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije. - Split : Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekure i geodezije, [2013].
183 Plan nabave Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu za 2014. god. [e-dokument] / Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije. - Split : Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekure i geodezije, [2014].
184 Plan nabave Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu za 2016.god. [e-dokument] / Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije. - Split : Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekure i geodezije, [2016].
185 Plan nabave Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu za 2017. god. [e-dokument] / Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije. - Split : Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekure i geodezije, [2017].
186 Plan nabave FER-a za 2012. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2012.
187 Plan nabave FER-a za 2013. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu. Fakultet elektrotehnike i računarstva. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2013.
188 Plan nabave FER-a za 2014. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu. Fakultet elektrotehnike i računarstva. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2014.
189 Plan nabave Hrvatskog hidrografskog instituta za 2012.god. [e-dokument] / Hrvatski hidrografski institut. - Split : Hrvatski hidrografski institut, [2012.].
190 Plan nabave Hrvatskog hidrografskog instituta za 2013.godinu [e-dokument] / Hrvatski hidrografski institut. - Split : Hrvatski hidrografski institut, 2012.
191 Plan nabave Hrvatskog hidrografskog instituta za 2014.godinu [e-dokument] / Hrvatski hidrografski institut. - Split : Hrvatski hidrografski institut, 2013.
192 Plan nabave Hrvatskog hidrografskog instituta za 2015.godinu [e-dokument] / Hrvatski hidrografski institut. - Split : Hrvatski hidrografski institut, 2014.
193 Plan nabave Hrvatskog hidrografskog instituta za 2016. godinu [e-dokument] / Hrvatski hidrografski institut. - Split : Hrvatski hidrografski institut, 2016.
194 Plan nabave Hrvatskog hidrografskog instituta za 2017. godinu [e-dokument] / Hrvatski hidrografski institut. - Split : Hrvatski hidrografski institut, 2016.
195 Plan nabave Hrvatskog hidrografskog instituta za 2018. godinu [e-dokument] / Hrvatski hidrografski institut. - Split : Hrvatski hidrografski institut, 2017.
196 Plan nabave Hrvatskog hidrografskog instituta za 2020. godinu [e-dokument] / Hrvatski hidrografski institut. - Split : Hrvatski hidrografski institut, 2020.
197 Plan nabave Hrvatskog hidrografskog instituta za 2021. godinu [e-dokument] / Hrvatski hidrografski institut. - Split : Hrvatski hidrografski institut, 2021.
198 Plan nabave Hrvatskog hidrografskog instituta za 2022. godinu [e-dokument] / Hrvatski hidrografski institut. - Split : Hrvatski hidrografski institut, 2022.
199 Plan nabave roba, radova i usluga za 2012. god. [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, [2012].
200 Plan nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 2012.
201 Plan nabave roba, radova i usluga za 2013. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 2013.
202 Plan nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 2013.
203 Plan nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 2014.
204 Plan nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 2015.
205 Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 2016.
206 Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 2019.
207 Plan nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 2019.
208 Plan nabave Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za 2014. god. [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2014.
209 Plan nabave Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za 2015. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2015.
210 Plan nabave Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za 2016. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2015.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655