Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

151 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije TV-AKADEMIJE - Visoke škole multimedijskih i komunikacijskih tehnologija [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2016.
152 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Umjetničke akademije u Osijeku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2015.
153 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Veleučilišta u Rijeci : [13.02.2015.] [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2015.
154 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Veleučilišta u Rijeci : [1.12.2014.] [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2014.
155 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Veleučilišta u Karlovcu [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2014.
156 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Veleučilišta u Rijeci : [19.05.2016.] [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2016.
157 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina : [2013] [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2013.
158 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2015.
159 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2015.
160 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2015.
161 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Visoke policijske škole Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske u Zagrebu [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2014.
162 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Visoke poslovne škole s pravom javnosti : [2015] [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2015.
163 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Visoke tehničke škole u Bjelovaru [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2015.
164 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld : [19.5.2016.] [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2016.
165 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld : [29.2.2016.] [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2016.
166 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Visoke škole za sigurnost s pravom javnosti [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2016.
167 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Visoke škole za informacijske tehnologije : [2015] [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2015.
168 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Visokog evanđeoskog teološkog učilišta u Osijeku - visoke škole [2016] [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2016.
169 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Visokog evanđeoskog teološkog učilišta u Osijeku - visoke škole [2017] [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2017.
170 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Zdravstvenog veleučilišta [2015] [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2015.
171 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Zdravstvenog veleučilišta [2016] [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2016.
172 Analiza godišnjih izvještaja za 2013. godinu [e-dokument] / CARNet. - Zagreb : CARNet, [2014].
173 Analiza ishoda postupaka reakreditacije visokih učilišta u području biotehničkih znanosti [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2021.
174 Analiza ishoda postupaka reakreditacije visokih učilišta u području tehničkih znanost [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2020.
175 Analiza ishoda postupaka reakreditacije visokih učilišta u polju ekonomije [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2020.
176 Analiza petogodišnjeg ciklusa reakreditacije visokih učilišta 2010. - 2015. [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2017.
177 Analiza softvera za otkrivanje plagijarizma u znanosti i obrazovanju : izvještaj [e-dokument] / izvještaj pripremili: Tamara Brkić ; Draženko Celjak ; Marko Cundeković ; Sabina Rako. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar, 2016.
178 Analiza strukture generacije studenata upisane u akademskoj 2014./2015. godini u prvu godinu preddiplomskih studija na Sveučilištu u Dubrovniku [e-dokument] / Sveučilište u Dubrovniku. - Dubrovnik : Sveučilište u Dubrovniku, 2014.
179 Analysis of the five-year cycle of re-accreditation of higher education institutions [e-dokument] / Agency for Science and Higher Education. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2017.
180 Annual report ... ; ... Activity plan [tisak + e-dokument] / Agency for Science and Higher Education. - Zagreb : Agency for Science and Higher Education, 2008- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655