Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

151 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o kulturnoj, prosvjetnoj i sportskoj suradnji - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o kulturnoj, prosvjetnoj i sportskoj suradnji, NN-MU 010/2003).
152 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipat o kulturnoj, prosvjetnoj, znanstvenoj i tehnološkoj suradnji - (Uredba o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipat o kulturnoj, prosvjetnoj, znanstvenoj i tehnološkoj suradnji, NN-MU 005/2001).
153 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o suradnji u području kulture - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o suradnji u području kulture, NN-MU 005/2009).
154 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Demokratske Socijalističke Republike Šri Lanke o suradnji na području kulture, obrazovanja, znanosti, tehnologije i športa - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Demokratske Socijalističke Republike Šri Lanke o suradnji na području kulture, obrazovanja, znanosti, tehnologije i športa, NN-MU 001/2008).
155 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o suradnji na području kulture, prosvjete i znanosti - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o suradnji na području kulture, prosvjete i znanosti, NN-MU 011/2002).
156 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Katara o kulturnoj suradnji - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Katara o kulturnoj suradnji, NN-MU 004/2020).
157 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Gruzije o kulturnoj suradnji - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Gruzije o kulturnoj suradnji, NN-MU 001/2012).
158 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Hašemitske Kraljevine Jordan o suradnji u području kulture - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Hašemitske Kraljevine Jordan o suradnji u području kulture, NN-MU 001/2008).
159 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Iran o kulturnoj, prosvjetnoj i znanstvenoj suradnji - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Iran o kulturnoj, prosvjetnoj i znanstvenoj suradnji, NN-MU 006/1999).
160 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Istočne Republike Urugvaja o suradnji na području kulture, znanosti i obrazovanja - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Istočne Republike Urugvaja o suradnji na području kulture, znanosti i obrazovanja, NN-MU 001/2008).
161 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Japana o japanskoj darovnici iz područja kulture za 1998. godinu, Hrvatskoj radio-televiziji za kupnju TV programa - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Japana o japanskoj darovnici iz područja kulture za 1998. godinu, Hrvatskoj radio-televiziji za kupnju TV programa, s Izjavom koja je potpisana uz Ugovor, NN-MU 005/1999).
162 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Južnoafričke Republike o prosvjetnoj, umjetničkoj, kulturnoj, znanstvenoj, tehnološkoj i športskoj suradnji - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Južnoafričke Republike o prosvjetnoj, umjetničkoj, kulturnoj, znanstvenoj, tehnološkoj i športskoj suradnji, NN-MU 001/2000).
163 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Armenije o suradnji u području kulture, obrazovanja i znanosti - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Armenije o suradnji u području kulture, obrazovanja i znanosti, NN-MU 012/2009).
164 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o suradnji u području kulture i obrazovanja - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o suradnji u području kulture i obrazovanja, NN-MU 005/2005).
165 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o kulturnoj, prosvjetnoj i znanstvenoj suradnji - (Uredba o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o kulturnoj, prosvjetnoj i znanstvenoj suradnji, NN-MU 005/1998).
166 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Cipra o kulturnoj suradnji - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Cipra o kulturnoj suradnji, NN-MU 004/2007).
167 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Estonije o kulturnoj suradnji - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Estonije o kulturnoj suradnji, NN-MU 009/1999).
168 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Filipina o kulturnoj suradnji - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Filipini o kulturnoj suradnji, NN-MU 008/2014).
169 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Grčke o suradnji na području kulture, prosvjete i znanosti - (Uredba o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Grčke o suradnji na području kulture, prosvjete i znanosti , NN-MU 011/1995).
170 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indonezije o kulturnoj i prosvjetnoj suradnji - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indonezije o kulturnoj i prosvjetnoj suradnji, NN-MU 011/2007).
171 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Koreje o suradnji u područjima kulture, znanosti, obrazovanja, umjetnosti i sporta - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Koreje o suradnji u područjima kulture, znanosti, obrazovanja, umjetnosti i sporta, NN-MU 010/2012).
172 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kosova o kulturnoj suradnji - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kosova o kulturnoj suradnji, NN-MU 002/2021).
173 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o kulturnoj suradnji - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o kulturnoj suradnji, NN-MU 015/1999).
174 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o kulturnoj, obrazovnoj i znanstvenoj suradnji - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o kulturnoj, obrazovnoj i znanstvenoj suradnji, NN-MU 001/2008).
175 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Malte o kulturnoj, obrazovnoj i znanstvenoj suradnji - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Malte o kulturnoj, obrazovnoj i znanstvenoj suradnji, NN-MU 011/2011).
176 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o kulturnoj suradnji - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o kulturnoj suradnji, NN-MU 011/2007).
177 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o kulturnoj i prosvjetnoj suradnji - (Uredba o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o kulturnoj i prosvjetnoj suradnji, NN-MU 019/1997).
178 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čile o suradnji u području kulture - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čile o suradnji u području kulture, NN-MU 001/2008).
179 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Meksičkih Država o suradnji u području obrazovanja, kulture i športa - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Meksičkih Država o suradnji u području obrazovanja, kulture i športa, NN-MU 001/2012).
180 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o suradnji u području kulture i obrazovanja - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o suradnji u području kulture i obrazovanja, NN-MU 001/2009).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655