Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

151 Odluka o proceduri zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja [e-dokument] / Načelnik Općine Civljane. - Civljane : Općina Civljane, 2019.
152 Odluka o proceduri zaprimanja, provjere i pravodobnog plaćanja računa [e-dokument] / Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru. - Bjelovar : Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru, 2019.
153 Odluka o produžetku roka realizacije nekih aktivnosti iz Akcijskog plana u cilju unapređenja kvalitete u postupku II. ciklusa reakreditacije [e-dokument] / Veleučilište u Bjelovaru. - Bjelovar : Veleučilište u Bjelovaru, 2022.
154 Odluka o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti [e-dokument] / Institut za etnologiju i folkloristiku. - Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2015.
155 Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2017.
156 Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave [e-dokument] / Hrvatski geološki institut. - Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2017.
157 Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, usluga i radova [e-dokument] / Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji. - Požega : Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji, 2017.
158 Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave u Carinskoj upravi [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava, Središnji ured. - Zagreb : Ministarstvo financija, Carinska uprava, 2017.
159 Odluka o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti [e-dokument] / Leksikografski zavod Miroslav Krleža. - Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2014.
160 Odluka o provedbi postupaka nabave robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabave radova do 500.000,00 kuna [e-dokument] / Visoki upravni sud Republike Hrvatske. - Zagreb : Visoki upravni sud Republike Hrvatske, 2015.
161 Odluka o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti [e-dokument] / Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji. - Osijek : Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, 2014.
162 Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave [e-dokument] / Grad Hvar, Gradonačelnik. - Hvar : Grad Hvar, 2017.
163 Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave [e-dokument] / Općinski sud u Koprivnici. - Koprivnica : Općinski sud u Koprivnici, 2022.
164 Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave roba, usluga i radova [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav, Zatvor u Dubrovniku. - Dubrovnik : Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav, 2017.
165 Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave u Ustavnom sudu Republike Hrvatske [e-dokument] / Ustavni sud Republike Hrvatske. - Zagreb : Ustavni sud, 2017.
166 Odluka o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti u Ustavnom sudu Republike Hrvatske [e-dokument] / Ustavni sud Republike Hrvatske. - Zagreb : Ustavni sud, 2014.
167 Odluka o provedbi postupka nabave roba, usluga i radova jednostavne nabave (tzv. bagatelne nabave) u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji [e-dokument] / Hrvatska akreditacijska agencija. - Zagreb : Hrvatska akreditacijska agencija, 2017.
168 Odluka o provođenju postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga u 2017. godini [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2017.
169 Odluka o provođenju postupka javne nabave [e-dokument] / Državni arhiv u Pazinu. - Pazin : Državni arhiv u Pazinu, 2017.
170 Odluka o provođenju postupka reizbora u nastavna zvanja i radna mjesta na Veleučilištu u Bjelovaru [e-dokument] / Veleučilište u Bjelovaru. - Bjelovar : Veleučilište u Bjelovaru, 2021.
171 Odluka o raspodjeli viška prihoda i primitaka iz 2017. [e-dokument] / Visoko gospodarsko učilište u Križevcima. - Križevci : Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, [2018].
172 Odluka o rasporedu poslovnoga prostora u Ustavnom sudu Republike Hrvatske [e-dokument] / Predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske. - Zagreb : Ustavni sud, 2006.
173 Odluka o reguliranju studentskog statusa [e-dokument] / Veleučilište u Karlovcu. - Karlovac : Veleučilište u Karlovcu, 2017.
174 Odluka o stimulativnim modelima plaćanja cestarine i plaćanju cestarine u pretplati [e-dokument] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2019.
175 Odluka o strukovnim udruženjima u Hrvatskoj gospodarskoj komori [tisak] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 1996.
176 Odluka o troškovima arbitražnog postupka [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera strojarstva. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera strojarstva, 2009.
177 Odluka o troškovima postupka pred Vijećem športske arbitraže Hrvatskog olimpijskog odbora [e-dokument] / Hrvatski olimpijski odbor. - Zagreb : Hrvatski olimpijski odbor, 1999.
178 Odluka o troškovima stegovnog postupka [e-dokument] / Hrvatska ljekarnička komora. - Zagreb : Hrvatska ljekarnička komora, 2016.
179 Odluka o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja : (pročišćeni tekst) [e-dokument] / Hrvatska komora primalja. - Zagreb : Hrvatska komora primalja, 2015.
180 Odluka o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja (pročišćeni tekst) [e-dokument] / Hrvatska komora primalja. - Zagreb : Hrvatska komora primalja, 2017.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655