Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5

121 Strateški plan 2013-2015 [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2012.
122 Strateški plan 2014.-2016. [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2013.
123 Strateški plan Grada Metkovića 2014.-2016. [e-dokument] / Gradonačelnik Grada Metkovića. - Metković : Grad Metković, 2013.
124 Strateški plan Grada Siska : za razdoblje 2014.-2016. [e-dokument] / Grad Sisak. - Sisak : Grad Sisak, 2014.
125 Strateški plan Ministarstva poljoprivrede za razdoblje 2015. - 2017. [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2014.
126 Strateški plan Ministarstva poljoprivrede za razdoblje 2016. - 2018. [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2016.
127 Strateški plan Ministarstva poljoprivrede za razdoblje 2016. - 2018. [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2015.
128 Strateški plan Ministarstva poljoprivrede za razdoblje 2017. - 2019. [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2016.
129 Strateški plan Ministarstva poljoprivrede za razdoblje 2018. - 2020. [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2017.
130 Strateški plan Ministarstva poljoprivrede za razdoblje 2019. - 2021. [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2018.
131 Strateški plan Ministarstva poljoprivrede za razdoblje 2020. - 2022. [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2019.
132 Strateški plan Općine Martijanec za razdoblje 2017. - 2019. godine [e-dokument] / Općina Martijanec. - Martijanec : Općina Martijanec, 2016.
133 Strateški plan razvoja općine Podstrana 2021. - 2025. [e-dokument] / Općina Podgora. - Podgora : Općina Podgora, 2022.
134 Strateški plan za razdoblje 2021. - 2023. [e-dokument] / Općina Ston. - Ston : Općina Ston, 2020.
135 Strateški program održivog razvoja poljoprivrede Grada Krka [e-dokument] / Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. - Rijeka : Grad Krk, 2012.
136 Strateški program razvoja Općine Jagodnjak za razdoblje 2021.-2027. : nacrt, radna verzija [e-dokument] / Općina Jagodnjak. - Jagodnjak : Općina Jagodnjak, 2021.
137 Strateški program razvoja Općine Zdenci : 2015. - 2020. [e-dokument] / Općina Zdenci. - Zdenci : Općina Zdenci, 2016.
138 Strateški razvojni program (PUR) grada Bakra 2015. - 2020. [e-dokument] / Grad Bakar. - Bakar : Grad Bakar, 2016.
139 Strateški razvojni program Grada Grubišnoga Polja 2015. - 2020. [e-dokument] / Plavi partner d.o.o.. - Grubišno Polje : Grad Grubišno Polje, [2017].
140 Strateški razvojni program Grada Novske 2018.-2023. [e-dokument] / SI-MO-RA d.o.o.. - Novska : Grad Novska, 2017.
141 Strateški razvojni program Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. [e-dokument] / MICRO projekt d.o.o.. - Split : Grad Opuzen, 2016.
142 Strateški razvojni program Općine Donji Lapac za razdoblje od 2015. do 2020. [e-dokument] / MICRO projekt d.o.o.. - Donji Lapac : Općina Donji Lapac, 2016.
143 Strateški razvojni program Općine Novigrad Podravski za razdoblje 2021. - 2027. godine [e-dokument] / Općina Novigrad Podravski. - Novigrad Podravski : Općina Novigrad Podravski, 2021.
144 Strateški razvojni program Općine Petlovac 2015.-2020. [e-dokument] / Miholjački poduzetnički centar, Lokalna razvojna agencija d.o.o.. - Petlovac : Općina Petlovac, 2016.
145 Ugovor o Nizozemskoj darovnici između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za tehničku pomoć kao potpora u provedbi Projekta usklađivanja poljoprivrednog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU (Darovnica brojTF070378) - (Uredba o objavi Ugovora o Nizozemskoj darovnici između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za tehničku pomoć kao potpora u provedbi Projekta usklađivanja poljoprivrednog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU (Darovnica brojTF070378), NN-MU 008/2006).
146 Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt pravnog i institucionalnog usklađivanja u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt pravnog i institucionalnog usklađivanja u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU, NN-MU 010/2006).
147 Više od farme : strategija poljoprivrede do 2030. za transformaciju hrvatskog sela i poljoprivrede [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2022.
148 Vodič za korisnike : SAPARD [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva. - Zagreb : Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, 2006. ISBN 953-6763-15-X.
149 Županijska razvojna strategija Zadarske županije do 2020. [e-dokument] / Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA. - Zadar : Zadarska županija, 2017.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655