Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

121 Izvješće o stanju okoliša Grada Zagreba [e-dokument] / Grad Zagreb, Gradski zavod za prostorno uređenje, Odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša. - Zagreb : Grad Zagreb, 2006.
122 Izvješće o stanju sigurnosti na području Policijske uprave zagrebačke u 2011. [e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zagrebačka. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zagrebačka, [2012].
123 Izvješće o stanju u gradskom prostoru i program mjera za unapređenje stanja u gradskom prostoru 1991.-1997. [tisak] / Gradska skupština Grada Zagreba. - Zagreb : Gradska skupština Grada Zagreba, 1998.
124 Izvješće za 2009. i 2010. o provedbi programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka u gradu Zagrebu 2009.-2012. [e-dokument] / Grad Zagreb. - Zagreb : Grad Zagreb, 2011.
125 Izvršenje proračuna Grada Zagreba za 2014. : kratki vodič [e-dokument] / Grad Zagreb. - Zagreb : Grad Zagreb, 2015. ISBN 978-953-7479-46-6.
126 Izvršenje proračuna Grada Zagreba za 2015. : kratki vodič [e-dokument] / Grad Zagreb. - Zagreb : Grad Zagreb, 2016. ISBN 978-953-7479-46-6.
127 Izvršenje proračuna Grada Zagreba za 2016. : kratki vodič [e-dokument] / Grad Zagreb. - Zagreb : Grad Zagreb, 2017. ISBN 978-953-7479-73-2.
128 Izvršenje proračuna Grada Zagreba za 2017. : kratki vodič [e-dokument] / Grad Zagreb. - Zagreb : Grad Zagreb, 2018. ISBN 978-953-7479-83-1.
129 Izvršenje proračuna Grada Zagreba za 2018. : kratki vodič [e-dokument] / Grad Zagreb. - Zagreb : Grad Zagreb, 2018. ISBN 978-953-7479-83-1.
130 Javne potrebe u kulturi Grada Zagreba u 2012. godini : rezultati anketnog istraživanja Ministarstva kulture "Financiranje javnih potreba u kulturi u Republici Hrvatskoj 2012." [e-dokument] / anketno istraživanje proveli Boris Jurinić, Sanja Markušev-Jelačić, Krešimir Račić, Marija Šurin ; rezultate obradio i priredio Krešimir Račić (Ministarstvo kulture, Uprava za pravne i financijske poslove, Sektor za gospodarenje i financiranje, Služba za strateško planiranje i analitiku). - Zagreb : Ministarstvo kulture, Uprava za pravne i financijske poslove, 2013.
131 Kamo nakon osnovne škole : mogućnosti školovanja na području Karlovačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije i Grada Zagreba [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2021.
132 Kamo nakon osnovne škole : mogućnosti školovanja na području Karlovačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije, Grada Zagreba [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2013.
133 Kamo nakon osnovne škole : mogućnosti školovanja na području Karlovačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Zagrebačke županije i Grada Zagreba [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2015.
134 Kamo nakon osnovne škole : mogućnosti školovanja na području Karlovačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Zagrebačke županije i Grada Zagreba [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2009.
135 Kamo nakon osnovne škole : mogućnosti školovanja na području Karlovačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Zagrebačke županije i Grada Zagreba [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2010.
136 Kamo nakon osnovne škole : mogućnosti školovanja na području Karlovačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Zagrebačke županije i Grada Zagreba [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2017.
137 Kamo nakon osnovne škole : mogućnosti školovanja na području Karlovačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Zagrebačke županije i Grada Zagreba [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2018.
138 Kamo nakon osnovne škole : mogućnosti školovanja na području Karlovačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Zagrebačke županije i Grada Zagreba [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2019.
139 Kamo nakon osnovne škole : mogućnosti školovanja na području Karlovačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Zagrebačke županije i Grada Zagreba [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2011.
140 Kamo nakon osnovne škole : mogućnosti školovanja na području Karlovačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Zagrebačke županije i Grada Zagreba [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2016.
141 Katalog der Jagdbezirke [tisak] / Redakteur Alojzije Frković. - Zagreb : Hrvatske šume, 1996. ISBN 953-6253-08-9.
142 Katalog lovišta [tisak] / Hrvatske šume ; urednik Alojzije Frković. - Zagreb : Hrvatske šume, 1996. ISBN 953-6253-09-7.
143 Knjiga projekata : donatorska konferencija Humanitarno razminiranje - potpora nacionalnom programu protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj : Zagreb, 24. rujna 2001. [tisak] = Book of projects : Humanitarian demining - support to the National mine action program in the Republic of Croatia : Zagreb, 24. September 2001 / glavni i odgovorni urednik Damir Goršeta. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2001. ISBN 953-97845-3-X.
144 Komunalni vjesnik : glasilo Fonda Grada Zagreba za vodoprivredu, promet, stambeno i komunalno gospodarstvo [tisak] / Grad Zagreb. - Zagreb : Pučko otvoreno učilište, 1985-2005 . ISSN 1331-6303. NE IZLAZI VIŠE!.
145 Komunikacijska strategija : urbana aglomeracija Zagreb [e-dokument] / Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada. - Zagreb : Grad Zagreb, 2017.
146 Konačno izvješće : iskliznuće na kolodvoru Zagreb Ranžirni, 27. ožujka 2017. [e-dokument] / Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Odjel za istrage nesreća u željezničkom prometu. - Zagreb : Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Odjel za istrage nesreća u željezničkom prometu, 2017.
147 Konačno izvješće : iskliznuće teretnih vagona predviđenih za kasaciju prilikom manevriranja na kolodvoru Zagreb Ranžirni, 12. listopad 2017. [e-dokument] / Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Odjel za istrage nesreća u željezničkom prometu. - Zagreb : Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Odjel za istrage nesreća u željezničkom prometu, 2018.
148 Konačno izvješće : sudar u radionici "Graba", Zagreb 11. rujna 2014. [e-dokument] / Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Odjel za istrage nesreća u željezničkom prometu. - Zagreb : Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Odjel za istrage nesreća u željezničkom prometu, 2015.
149 Konačno izvješće : Zagreb Zapadni kolodvor, iskliznuće manevarske lokomotive, 08.05.2016. [e-dokument] / Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Odjel za istrage nesreća u željezničkom prometu. - Zagreb : Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Odjel za istrage nesreća u željezničkom prometu, 2017.
150 Konačno izvješće : Željeznička nesreća na Ranžirnom kolodvoru, 05. rujna 2016. [e-dokument] / Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Odjel za istrage nesreća u željezničkom prometu. - Zagreb : Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Odjel za istrage nesreća u željezničkom prometu, 2017.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655