Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 >>

121 Prijedlog zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela, s Konačnim prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/26] Dvadesetšesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-06-12] prilozi za raspravu).
122 Prijedlog zakona o potvrđivanju dodatnog protokola uz konvenciju o kibernetičkom kriminalu o inkrimiranju djela rasističke i ksenofobne naravi počinjenih pomoću računalnih sustava s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/14] Četrnaesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-04-10] prilozi za raspravu).
123 Prijedlog zakona o potvrđivanju Europske konvencije o naknadi štete žrtvama kaznenih djela nasilja, s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/17] Sedamnaesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-05-02] prilozi za raspravu).
124 Prijedlog zakona o potvrđivanju Protokola o izmjenama i dopunama Europske konvencije za suzbijanje terorizma, s Konačnim prijedlogom zakona [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo pravosuđa, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/13] Trinaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-03-09 / 2005-04-14] : prilozi za raspravu).
125 Prijedlog zakona o primjeni Statuta Međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava, s Konačnim prijedlogom zakona - ([04/33] Trideset treća sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-06-11 / 2003-07-15] : prilozi za raspravu).
126 Prijedlog zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta s Konačnim prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/86] Osamdesetšesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-06-19] prilozi za raspravu).
127 Priručnik o izradi viktimoloških istraživanja : (skraćeni prijevod) [tisak] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2010. - (Metodološke upute = Methodological guidelines).
128 Privremeno oduzimanje predmeta [tisak] / Dean Savić ; Policijska akademija. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, 2008. - (Krimarak ; 13). ISBN 978-953-161-224-1.
129 Punoljetni počinitelji kaznenih djela prema vrsti odluke u... [e-dokument] = Adult perpetrators of criminal offences by type of decision,... / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2014- . - (Priopćenje Državnog zavoda za statistiku = First release / Državni zavod za statistiku).
130 Punoljetni počinitelji kaznenih djela, optužbe i osude ... [tisak] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1997-2005 . - (Statistička izvješća). ISSN 1331-3096. NE IZLAZI VIŠE!.
131 Punoljetni počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude u ... [tisak + e-dokument] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Republike Hrvatske, 1998- . - (Statistička izvješća). ISSN 1332-1668.
132 Rad na mjestu događaja [tisak] / Želimir Radmilović ; Policijska akademija. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, 2008. - (Krimarak ; 12). ISBN 978-953-161-223-4.
133 Rad za opće dobro : zaštita društvene zajednice : REintegracija i REsocijalizacija počinitelja kaznenih djela [e-dokument] / izradilo: Ministarstvo pravosuđa, Sektor za probaciju. - Zagreb : Samostalni sektor za suzbijanje korupcije Ministarstva pravosuđa, 2013.
134 Sigurnost prometa : skripta [tisak] / Mladen Gledec. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 1994. ISBN 953-161-017-7.
135 Sigurnost prometa I. [tisak] / Mladen Gledec ; Policijska akademija. - 2. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 1996. ISBN 953-161-062-2.
136 Sigurnost prometa II : organizacija i tehnologija preventivnog rada [tisak] / Mladen Gledec. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 1996. ISBN 953-161-047-9.
137 Sigurnost u intervenciji policije : skripta [tisak] / Njegoslav Blažek ; Policijska akademija, Srednja policijska škola. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, 1996. ISBN 953-161-059-2.
138 Sigurnost u prometu [tisak] / Željko Mršić ; Policijska akademija. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2007. - (Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac). ISBN 978-953-161-213-5.
139 Stanje sigurnosti u cestovnom prometu za razdoblje 1994.-96. godine [tisak] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 1995- .
140 Statistical report on the infringements of intellectual property rights in Croatia : annual report ... [e-dokument] / State Intellectual Property Office. - Zagreb : State Intellectual Property Office, 2009- .
141 Statistical report on the infringements of intellectual property rights in Croatia : report for ... [e-dokument] / State Intellectual Property Office. - Zagreb : State Intellectual Property Office, 2009- .
142 Statistički podaci o povredama prava intelektualnog vlasništva : godišnje izvješće ... [e-dokument] / Državni zavod za intelektualno vlasništvo. - Zagreb : Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 2008- .
143 Statistički podaci o povredama prava intelektualnog vlasništva u Hrvatskoj : izvješće za ...tromjesečje ... [e-dokument] / Državni zavod za intelektualno vlasništvo. - Zagreb : Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 2009- .
144 Statistički pregled temeljnih sigurnosnih pokazatelja i rezultata rada u ... godini [e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Tajništvo ministarstva, Odjel za strateško planiranje, analitiku i razvoj. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2011- .
145 Statistički pregled za ... godinu [tisak + e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa, 2004- .
146 Statistički pregled za .... godinu [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa i uprave. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa i uprave, 2021-.
147 Statistički pregled za ...godinu / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004- . - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
148 Statistički pregled za 2003. godinu / [Ministarstvo pravosuđa]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/08] Osma sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-06-07 / 2004-06-15] : prilozi za raspravu).
149 Strategija suzbijanja korupcije : nacrt [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/25] Dvadesetpeta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-05-29] prilozi za raspravu).
150 Suzbijanje korupcije = Supression of the corruption [tisak + e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, 2008. ISBN 978-953-99230-9-7.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655