Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

121 Akcijski plan energetskog održivog razvoja : Općina Grožnjan - Grisignana 2012 [e-dokument] / Općina grožnjan, Informo. - Grožnjan : Općina Grožnjan, 2012.
122 Akcijski plan gospodarenja smeđim medvjedom u Republici Hrvatskoj u ... godini [e-dokument] / [autori akcijskog plana: Antonija Bišćan... [et al.]. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede : Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, 2012- .
123 Akcijski plan gospodarenja smeđim medvjedom u Republici Hrvatskoj u ... godini [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Nacionalno povjerenstvo za izradu Plana gospodarenja smeđim medvjedom u Republici Hrvatskoj]. - Zagreb : Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Uprava za lovstvo : Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, 2011- . NE IZLAZI VIŠE!.
124 Akcijski plan Grada Rijeke za mlade za ... godinu [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Rijeke. - Rijeka : Grad Rijeka, 2019- .
125 Akcijski plan hrvatskog turizma u 2009. i 2010. g. "Ostanimo globalno konkurentni i u 2009. i 2010. godini" : program mjera Vlade RH za turizam [e-dokument] / Ministarstvo turizma. - Zagreb : Ministarstvo turizma, 2009.
126 Akcijski plan hrvatskog turizma u 2011. g. : "Konkurentni i u 2011. godini" : program mjera Vlade RH za turizam [e-dokument] / Ministarstvo turizma. - Zagreb : Ministarstvo turizma, 2010.
127 Akcijski plan hrvatskog turizma u 2012. godini : "Konkurentni i u 2012. godini" : program mjera Vlade RH za turizam [e-dokument] / Ministarstvo turizma. - Zagreb : Ministarstvo turizma, 2011.
128 Akcijski plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2024. godine [e-dokument] / Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. - Zagreb : Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, 2021.
129 Akcijski plan o nacionalnom informacijskom sustavu za droge u Republici Hrvatskoj za ... [e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, 2010- .
130 Akcijski plan o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe - Ceratitis capitata (Wiedemann) u dolini rijeke Neretve za razdoblje od 2018. do 2021. godine [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2018.
131 Akcijski plan održivog energetskog razvitka (SEAP) [e-dokument] / Grad Koprivnica ; Regionalna energetska agencija Sjever. - Koprivnica : Grad Koprivnica, 2011.
132 Akcijski plan održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama [e-dokument] = Sustainable Energy and Climate Action Plan - SECAP / Grad Velika Gorica. - Velika Gorica : Grad Velika Gorica, 2020.
133 Akcijski plan održivog razvoja Grada Novigrada - Cittanova [e-dokument] / Grad Novigrad - Cittanova. - Novigrad : Grad Novigrad - Cittanova, 2015.
134 Akcijski plan poboljšanja sustava za osiguravanje i unapređenje kvalitete (SOUK) Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima za razdoblje 2021-2023. [e-dokument] / Visoko gospodarsko učilište u Križevcima. - Križevci : Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, [2021].
135 Akcijski plan podizanja apsorpcijskog kapaciteta Republike Hrvatske za sudjelovanje u okvirnim programima za istraživanje Europske unije 2013. - 2015. [e-dokument] / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 2013.
136 Akcijski plan podrške izvozu 2014. - 2015. [e-dokument] / Povjerenstvo za internacionalizaciju hrvatskog gospodarstva. - Zagreb : Povjerenstvo za internacionalizaciju hrvatskog gospodarstva, 2014.
137 Akcijski plan povećanja društvene odgovornosti i uključivanja građana u procese donošenja odluka u Gradu Karlovcu [e-dokument] / [projekt provela udruga GONG]. - Karlovac : Grad Karlovac, 2017.
138 Akcijski plan procjene učinaka propisa za 2018. godinu za provedbu strategije procjene učinaka propisa za razdoblje od 2018 do 2023. godine [e-dokument] / Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, 2018.
139 Akcijski plan Programa Poštujmo Grad! za razdoblje do 2025. godine [e-dokument] / Ranko Milić. - Dubrovnik : Grad Dubrovnik, 2021.
140 Akcijski plan promoviranja i jačanja kratkih lanaca u opskrbi hranom ustanova iz javnog sektora za razdoblje 2019. i 2020. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2019.
141 Akcijski plan provedbe Kampanje Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. - Zagreb : Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 2011.
142 Akcijski plan provedbe Nacionalnog plana razvoja javne uprave za razdoblje 2022. do 2024. godine [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa i uprave. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa i uprave, 2022.
143 Akcijski plan provedbe Nacionalnog plana razvoja pravosudnog sustava za razdoblje 2022. do 2024. godine [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa i uprave. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa i uprave, 2022.
144 Akcijski plan provedbe prirodnih rješenja u prilagodbi klimatskim promjenama na području Grada Zadra [e-dokument] / ANT d.o.o.. - Zagreb : Grad Zadar, 2021.
145 Akcijski plan provedbe Programa razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016.-2020. [e-dokument] / Ministarstvo znanosti i obrazovanja. - Zagreb : Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 2016.
146 Akcijski plan provedbe Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2011.-2013. [e-dokument] / Županijska skupština Primorsko-goranske županije. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2011.
147 Akcijski plan provedbe Razvojne strategije Šibensko-kninske županije 2011.-2013. [e-dokument] / Šibensko-kninska županija. - Šibenik : Šibensko-kninska županija, 2011.
148 Akcijski plan provedbe Regionalnog operativnog programa Primorsko-goranske županije za razdoblje 2008-2010 [e-dokument] / Primorsko-goranska županija, Koordinacija za provedbu ROP-a. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2008.
149 Akcijski plan provedbe Strategije razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do 2013. godine [e-dokument] / Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, 2008.
150 Akcijski plan provedbe Strategije razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do 2020. godine [e-dokument] / Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, 2014.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655