Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

121 Macroeconomics : summary [tisak] / team leader Željko Lovrinčević. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2001. - (Croatia in 21st century).
122 Makroekonomija [tisak] / urednik Željko Lovrinčević. - Zagreb : Ured za strategiju razvitka Vlade Republike Hrvatske, 2002. - (Hrvatska u 21. stoljeću). ISBN 953-6430-31-2.
123 Mapa razvojnih projekata Općine Muć [e-dokument] / Urbanex d.o.o. - Splitsko-dalmatinska županija : Općina Muć, 2015.
124 Maritime affairs [tisak] / team leader Blanka Kesić. - Rijeka : Government of the Republic of Croatia, 2001. - (Croatia in 21st century).
125 Međunarodne integracije [tisak] / stručni tim Mladen Staničić... [et al.]. - Zagreb : Ured za strategiju razvitka Vlade Republike Hrvatske, 2001. - (Hrvatska u 21. stoljeću). ISBN 953-6430-29-0.
126 Mirovinski sustav i socijalna skrb [tisak] / stručni tim Vlado Puljiz ; Ured za strategiju razvitka Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za strategiju razvitka Republike Hrvatske, 2002. - (Hrvatska u 21. stoljeću). ISBN 953-6430-37-1.
127 Mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje : uvjeti i načini korištenja sredstava za provođenje mjera u 2020. godini [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2019.
128 Mjere razvoja [e-dokument] / Grad Duga Resa. - Duga Resa : Grad Duga Resa, 2012.
129 Multi-annual strategy of professional training [tisak + e-dokument] / Ministry of Justice, Judicial Academy. - Zagreb : Ministry of Justice, Judicial Academy, 2008.
130 Nacionalna politika Republike Hrvatske za promicanje jednakosti [tisak] / urednice Marina Musulin, Vesna Kos. - Zagreb : Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za pitanja jednakosti, 2001.
131 Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova : 2006.-2010. [tisak] / urednica Helena Štimac Radin. - Zagreb : Ured za ravnopravnost spolova, 2006. ISBN 953-99862-3-0.
132 Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova : nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj od 2001. do 2005. godine [tisak] / Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za ravnopravnost spolova ; urednica Katarina Ivanković Knežević. - Zagreb : Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za ravnopravnost spolova : Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2002. ISBN 953-6430-44-4.
133 Nacionalna politika za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine [tisak + e-dokument] / Ured za ravnopravnost spolova. - Zagreb : Ured za ravnopravnost spolova, 2012.
134 Nacionalna politika za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine [tisak] / Ured za ravnopravnost spolova. - Zagreb : Ured za ravnopravnost spolova, 2011. - (Biblioteka Ona).
135 Nacionalna populacijska politika [tisak] = National population policy / glavna urednica Jadranka Kosor. - Zagreb : Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 2006. ISBN 953-7438-02-3.
136 Nacionalna sigurnost [tisak] / urednik Zvonimir Mahečić ; Ured za strategiju razvitka Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za strategiju razvitka Republike Hrvatske, 2001. - (Hrvatska u 21. stoljeću). ISBN 953-6430-27-4.
137 Nacionalna strategija djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. godine [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2023.
138 Nacionalna strategija i akcijski plan za suzbijanje širenja oružja za masovno uništenje [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - [Zagreb] : Vlada Republike Hrvatske, [2015].
139 Nacionalna strategija inovacija Republike Hrvatske 2013-2020 i potpisivanje Memoranduma o razumijevanju i suradnji između MINGO i MZOS [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, [2012].
140 Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009.
141 Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine [tisak + e-dokument] / glavna i odgovorna urednica Jadranka Kosor. - Zagreb : Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom, 2007. ISBN 978-953-7438-08-2.
142 Nacionalna strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom od 2002. do 2006. godine [e-dokument] / Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži. - Zagreb : Ministarstvo rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske, 2004.
143 Nacionalna strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom od 2002. do 2006. godine [tisak] / Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2002.
144 Nacionalna strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom od 2003. do 2006. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003.
145 Nacionalna strategija poticanja čitanja za razdoblje od 2017. do 2022. godine [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture, 2017.
146 Nacionalna strategija prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih od 2009. do 2012. godine = National strategy of prevention of behavioural disorders of children and youth from the year 2009 until the year 2012 [tisak + e-dokument] / Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. - Zagreb : Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 2009. ISBN 978-953-7438-32-6.
147 Nacionalna strategija razvoja sustava intelektualnog vlasništva Republike Hrvatske 2005 - 2010 : dokument Vlade RH prihvaćen 13.10.2005. [e-dokument] / Državni zavod za intelektualno vlasništvo. - Zagreb : Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 2005. ISBN 953-6513-50-1.
148 Nacionalna strategija razvoja sustava intelektualnog vlasništva Republike Hrvatske za razdoblje 2010-2012 [tisak] / Državni zavod za intelektualno vlasništvo. - Zagreb : Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 2010. ISBN 978-953-6513-65-9.
149 Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020. [e-dokument] / Ministarstvo zdravlja. - Zagreb : Ministarstvo zdravlja, 2012.
150 Nacionalna strategija sigurnosti za novo stoljeće [tisak] / Ministarstvo obrane. - Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, 2000.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655