Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

91 Francusko-jugoslovenski sporazum o obeštećenju francuskih dobara, prava i interesa nacionaliziranih u Jugoslaviji i neobuhvaćenih Sprazumom od 14. travnja 1951. godine o obeštećenju francuskih interesa nacionaliziranih u Jugoslaviji - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1996).
92 Godišnji sporazum o financiranju za 2006. godinu između Komisije Europskih zajednica u ime Europske zajednice i Vlade Republike Hrvatske - (Zakon o potvrđivanju Godišnjeg sporazuma o financiranju za 2006. godinu između Komisije Europskih zajednica u ime Europske zajednice i Vlade Republike Hrvatske, NN-MU 002/2007).
93 Ispravak Odluke o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o obavljanju željezničkog prometa preko državne granice - (NN-MU 020/1997).
94 Ispravak Odluke o provedbi Ugovora o slobodnoj trgovini, između Republike Hrvatske i Republike Slovenije - (NN-MU 004/1998).
95 Ispravak Protokola o načinu upisa pravnih osoba Katoličke crkve - (NN-MU 016/2003).
96 Ispravak Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pravodobnoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti - (NN-MU 003/2000).
97 Ispravak Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pograničnom prometu i suradnji - (NN-MU 020/1997).
98 Ispravak Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o statusu Američke međunarodne škole u Zagrebu - (NN-MU 013/2001).
99 Ispravak Zakona o potvrđivanju Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske u borbi protiv međunarodne protuzakonite trgovine narkotičnim drogama i psihotropnim tvarima, međunarodnog terorizma i organiziranog kriminala - (NN-MU 009/1996).
100 Izmjena Dvostranog sporazum o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun" CCI br: 2008HR161PR001 u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) IPA Komponenta III - "Regionalni razvoj", Operativni program "Zaštita okoliša" - (Uredba o objavi Izmjene Dvostranog sporazuma o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun" CCI br: 2008HR161PR001 u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) IPA Komponenta III - "Regionalni razvoj", Operativni program "Zaštita okoliša", NN-MU 013/2011).
101 Izmjena Dvostranog sporazuma o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Europske Komisije vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina" CCI BR.: 2007HR16IPR001 u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) Komponenta III - "Regionalni razvoj" Operativni program "Zaštita okoliša" - (Uredba o objavi Izmjene Dvostranog sporazuma o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Europske Komisije vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina" CCI BR.: 2007HR16IPR001 u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) Komponenta III - "Regionalni razvoj" Operativni program "Zaštita okoliša", NN-MU 011/2011).
102 Izmjena i dopuna Pisma suglasnosti o provedbi zakona između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država - (Zakon o potvrđivanju Pisma suglasnosti o provedbi zakona između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Izmjene i dopune Pisma suglasnosti o provedbi zakona između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država, NN-MU 001/2014).
103 Izmjena Protokola 2. i Izmjena Protokola 3. Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije - (Uredba o objavi Izmjena Protokola 2. i Izmjene Protokola 3. Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije, NN-MU 002/2000).
104 Izmjene i dopune Dvostranog sporazuma o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezano uz sufinanciranje velikog projekta "Županijski centar za gospodarenje otpadom MARIŠĆINA" CCI br.: 2007HR16IPR001 u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) IPA Komponenta III - Regionalni razvoj Operativni program "Zaštita okoliša" CCI br.: 2007HR16IPO003 - (Uredba o objavi Izmjena i dopuna Dvostranog sporazuma o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezano uz sufinanciranje velikog projekta "Županijski centar za gospodarenje otpadom MARIŠĆINA" CCI br.: 2007HR16IPR001 u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) IPA Komponenta III - Regionalni razvoj Operativni program "Zaštita okoliša" CCI br.: 2007HR16IPO003, NN-MU 003/2013).
105 Izmjene i dopune Dvostranog sporazuma o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezano uz sufinanciranje velikog projekta "Županijski centar za gospodarenje otpadom KAŠTIJUN" CCI br.: 2008HR16IPR001 u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) IPA Komponenta III - Regionalni razvoj Operativni program "Zaštita okoliša" CCI br.: 2007HR16IPO003 - (Uredba o objavi Izmjena i dopuna Dvostranog sporazuma o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezano uz sufinanciranje velikog projekta "Županijski centar za gospodarenje otpadom KAŠTIJUN" CCI br.: 2008HR16IPR001 u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) IPA Komponenta III - Regionalni razvoj Operativni program "Zaštita okoliša" CCI br.: 2007HR16IPO003 , NN-MU 003/2013).
106 Izmjene i dopune Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji Operativni program "Razvoj ljudskih potencijala" za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente "Razvoj ljudskih potencijala" u Hrvatskoj 2007HR05IPO001 - (Zakon o potvrđivanju Izmjena i dopuna Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji Operativni program "Razvoj ljudskih potencijala" za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente "Razvoj ljudskih potencijala" u Hrvatskoj , NN-MU 010/2012).
107 Izmjene Protokola 3. Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije - (Uredba o objavi Izmjena Protokola 3. Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije, NN-MU 002/2001).
108 Koncilijacijalno-arbitražni traktat između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Poljske - (Uredba o potvrđivanju Ugovora o sukcesiji dvostranih ugovora, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike PoIjske, NN-MU 009/1995).
109 Konvencija između FNRJ i Kraljevine Grčke o uzajamnim pravnim odnosima - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1996).
110 Konvencija između Kraljevine Jugoslavije i Republike Turske o uzajamnoj pomoći u sudskim građanskim i trgovačkim stvarima - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka temeljem sukcesije, NN-MU 013/1997).
111 Konvencija između Kraljevine Jugoslavije i Republike Čehoslovačke zaključena u cilju izbjegavanja dvostrukog oporezivanja po predmetu nasljednih taksa (dažbina na nasljeđa) - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).
112 Konvencija između Kraljevine Jugoslavije i Velike Britanije o uređenju međusobne pomoći u vođenju postupka u građanskim i trgovinskim stvarima koje su u tečaju ili koje mogu biti u tečaju pred odnosnim sudskim vlastima - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002).
113 Konvencija između Kraljevine Jugoslavije i Velike Britanije o uređenju međusobne pomoći u vođenju postupka u građanskim i trgovačkim stvarima koje su u tečaju ili koje mogu biti u tečaju pred odnosnim vlastima - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).
114 Konvencija između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Arubu, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata - (Zakon o potvrđivanju Konvencije između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Arubu, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata, NN-MU 003/2014). NE VAŽI!.
115 Konvencija između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Curaçao, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata - (Zakon o potvrđivanju Konvencije između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Curaçao, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata, NN-MU 003/2014). NE VAŽI!.
116 Konvencija između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na karipski dio Nizozemske (otoci Bonaire, Sint Eustatius i Saba), i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata - (Zakon o potvrđivanju Konvencije između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na karipski dio Nizozemske (otoci Bonaire, Sint Eustatius i Saba), i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata, NN-MU 003/2014). NE VAŽI!.
117 Konvencija između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Sint Maarten, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata - (Zakon o potvrđivanju Konvencije između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Sint Maarten, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata, NN-MU 003/2014).
118 Konvencija između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak - (Zakon o potvrđivanju Konvencije između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, NN-MU 003/2014).
119 Konvencija između SFRJ i Kraljevine Danske o socijalnom osiguranju s protokolom - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 008/1998). NE VAŽI!.
120 Konvencija između SFRJ i Republike Turske o sudskoj i pravnoj pomoći u krivičnim stvarima - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka temeljem sukcesije, NN-MU 013/1997).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655