Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 >>

91 Program održivog razvoja lokalne zajednice [2017] [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Uprava za regionalni razvoj, Sektor za provedbu programa regionalnoga razvoja. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2017.
92 Program održivog razvoja lokalne zajednice [2019] [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2019.
93 Program održivog razvoja lokalne zajednice [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Uprava za regionalni razvoj, Sektor za provedbu programa regionalnoga razvoja. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2016.
94 Program održivog razvoja lokalne zajednice [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Uprava za regionalni razvoj, Sektor za provedbu programa regionalnoga razvoja. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2015.
95 Program podrške brdsko-planinskim područjima [2020] [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2020.
96 Program podrške brdsko-planinskim područjima [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2019.
97 Program podrške regionalnom razvoju [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Uprava za regionalni razvoj, Sektor za provedbu programa regionalnoga razvoja. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2017.
98 Program poticanja razvoja civilnog društva na otocima 2021.-2027. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2021.
99 Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine : smjernice za podnositelje projektnih prijedloga [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2022.
100 Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2022.
101 Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije : smjernice za podnositelje projektnih prijedloga [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2022.
102 Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2022.
103 Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije za 2014. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2014.
104 Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije u 2012. godini [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2012.
105 Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije u 2013. godini [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2013.
106 Program pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2017.
107 Program razvoja brdsko-planinskih područja [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2022.
108 Program razvoja otoka u ... godini [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2016- .
109 Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2019.
110 Provedbeni program Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za razdoblje 2021.-2024. godine [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2020.
111 Prvo izvješće o provedbi Plana ulaganja za Europu u Republici Hrvatskoj za razdoblje ... [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2015- .
112 Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma : radovi [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, [2012].
113 Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma : roba [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, [2012].
114 Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma : usluge [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, [2012].
115 Strateška studija o utjecaju na okoliš Operativnog Programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020. : netehnički sažetak [e-dokument] / nositelj: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2014.
116 Strateška studija o utjecaju na okoliš Operativnog Programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020. [e-dokument] / nositelj: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2014.
117 Strateška studija o utjecaju na okoliš Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine - ne-tehnički sažetak [e-dokument] / [ovlaštenik: DVOKUT ECRO d. o. o.]. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2016.
118 Strateška studija o utjecaju na okoliš Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine - netehnički sažetak [e-dokument] / [ovlaštenik: DVOKUT ECRO d. o. o.]. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2017.
119 Strateška studija o utjecaju na okoliš Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine [e-dokument] / [ovlaštenik: DVOKUT ECRO d. o. o.]. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2016.
120 Strateška studija o utjecaju na okoliš Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine [e-dokument] / [ovlaštenik: DVOKUT ECRO d. o. o.]. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2017.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655