Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

91 Informacija o gospodarskim kretanjima na području Komore Zagreb /Grad Zagreb i Zagrebačka županija/ u razdoblju I. - IX. 2014. godine [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb, 2014.
92 Informacija o rezultatima izbora članova općinskih i gradskih vijeća, Gradske skupštine Grada Zagreba i županijskih skupština [tisak] - Zagreb : Državno izborno povjerenstvo, 2001.
93 Informacija o rezultatima izbora članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba : XXI. Grad Zagreb [e-dokument] / Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske. - Zagreb : Državno izborno povjerenstvo, 2009.
94 Integrirana teritorijalna ulaganja - Urbana aglomeracija Zagreb [e-dokument] / Grad Zagreb, Ured za programe i projekte Europske unije. - Zagreb : Grad Zagreb, [2017].
95 Izbori [tisak] / Gradsko izborno povjerenstvo grada Zagreba. - Zagreb : Gradsko izborno povjerenstvo grada Zagreba, 1997.
96 Izglasani proračun Grada Zagreba za 2015. : kratki vodič [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Grad Zagreb, 2015. ISBN 978-953-7479-44-2.
97 Izglasani proračun Grada Zagreba za 2016. : kratki vodič [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Grad Zagreb, 2015. ISBN 978-953-7479-52-7.
98 Izglasani proračun Grada Zagreba za 2018. : kratki vodič [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Grad Zagreb, 2017. ISBN 978-953-7479-81-7.
99 Izglasani proračun Grada Zagreba za 2019. : kratki vodič [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Grad Zagreb, 2017. ISBN 978-953-7479-95-4.
100 Izglasani proračun Grada Zagreba za 2020. : kratki vodič [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Grad Zagreb, 2020.
101 Izjava HAZU o obnovi Zagreba nakon potresa 22. ožujka 2020. [e-dokument] / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2020.
102 Izvještaj o mjerenju i praćenju kakvoće zraka za mjesec .. godine ....na području grada Zagreba [e-dokument] / Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada. - Zagreb : Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, 2009.- .
103 Izvještaj o praćenju onečišćenja zraka na području Grada Zagreba (Izvještaj za 2004. godinu) [e-dokument] / Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Zagreb ; Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uređenje, graditeljstvo, stambene i komunalne poslove i promet. - Zagreb : Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Zagreb : Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uređenje, graditeljstvo, stambene i komunalne poslove i promet, 2005.
104 Izvještaj o praćenju onečišćenja zraka na području Grada Zagreba (Izvještaj za 2005. godinu) [e-dokument] / Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Zagreb ; Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. - Zagreb : Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Zagreb : Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, 2006.
105 Izvještaj o praćenju onečišćenja zraka na području Grada Zagreba (Izvještaj za 2006. godinu) [e-dokument] / Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Zagreb ; Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. - Zagreb : Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Zagreb : Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, 2007.
106 Izvještaj o praćenju onečišćenja zraka na području Grada Zagreba (Izvještaj za 2007. godinu) [e-dokument] / Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Zagreb ; Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. - Zagreb : Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Zagreb : Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, 2008.
107 Izvještaj o praćenju onečišćenja zraka na području Grada Zagreba (Izvještaj za 2008. godinu) [e-dokument] / Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Zagreb ; Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. - Zagreb : Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Zagreb : Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, 2009.
108 Izvještaj o praćenju onečišćenja zraka na području Grada Zagreba (Izvještaj za 2009. godinu) [e-dokument] / Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Zagreb ; Grad Zagreb. - Zagreb : Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Zagreb : Grad Zagreb, 2010.
109 Izvještaj o praćenju onečišćenja zraka na području Grada Zagreba (Izvještaj za 2011. godinu) [e-dokument] / Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Zagreb ; Grad Zagreb. - Zagreb : Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Zagreb : Grad Zagreb, 2012.
110 Izvještaj o praćenju onečišćenja zraka na području Grada Zagreba (za 2013. godinu) [e-dokument] / Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Zagreb ; Grad Zagreb. - Zagreb : Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Zagreb : Grad Zagreb, 2014.
111 Izvještaj o praćenju onečišćenja zraka na području Grada Zagreba (za 2015. godinu) [e-dokument] / Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Zagreb ; Grad Zagreb. - Zagreb : Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Zagreb : Grad Zagreb, 2016.
112 Izvještaj o praćenju onečišćenja zraka na postaji "Zagreb-1" (Izvještaj za 2003. godinu) [e-dokument] / Vladimira Vađić... [et al.]. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 2004.
113 Izvještaji Gradskog poglavarstva u Zagrebu : Zagreb godine 1913. - 1925. [e-dokument] / Državni arhiv u Zagrebu. - Zagreb : Državni arhiv u Zagrebu, 2015.
114 Izvješće o obavljenoj posebnoj reviziji ekonomska opravdanost cijena javnih vodnih usluga (vodoopskrba i odvodnja) društva Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Vodoopskrba i odvodnja za 2012. [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2013.
115 Izvješće o obavljenoj provjeri izvršenja danih preporuka za posebnu reviziju ekonomska opravdanost cijene javnih vodnih usluga (vodoopskrbe i odvodnje) društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb za ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina. - Krapina : Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, 2019-.
116 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u gradu Zagrebu [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Sisak. - Sisak : Državni ured za reviziju, Područni ured Sisak, 2013.
117 Izvješće o provedenoj javnoj raspravi i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine [e-dokument] / Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada. - Zagreb : Grad Zagreb, 2017.
118 Izvješće o provedenom ispitivanju mišljenja i potreba mladih u Gradu Zagrebu [e-dokument] / Grad Zagreb, Savjet mladih Grada Zagreba. - Zagreb : Grad Zagreb, [2016].
119 Izvješće o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš za Masterplan razvoja prometne infrastrukture na relaciji autoceste Zagreb-Karlovac [e-dokument] / Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, 2017.
120 Izvješće o stanju i kretanju sigurnosnih pokazatelja i radu PU Zagrebačke u ... godini [e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Zagrebačka. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava Zagrebačka, 2005- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655