Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4

91 Sadržajna obrada zakonskih i podzakonskih akata Republike Hrvatske djelomično ili potpuno usklađenih sa zakonodavstvom Europske unije [e-dokument] - Zagreb : HIDRA - Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, 2005.
92 Smjernica 3: Minimalni oblik i sadržaj radne dokumentacije obavljanja revizije [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2012.
93 Standardni projekt elektroničkog uredskog poslovanja : Ver. 0.5 [e-dokument] / Središnji državni ured za e-Hrvatsku. - Zagreb : Središnji državni ured za e-Hrvatsku, 2010.
94 Standardni projekt elektroničkog uredskog poslovanja : Ver. 1.0. [e-dokument] / Središnji državni ured za e-Hrvatsku. - Zagreb : Središnji državni ured za e-Hrvatsku, 2010.
95 Unutrašnja pravila za normizaciju. 6. dio : sastavljanje i oblikovanje hrvatskih norma i drugih dokumenata dostupnih javnosti [e-dokument] / Hrvatski zavod za norme. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, 2009.
96 Uputa za postupanje vezano za službena putovanja [e-dokument] / Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, 2012.
97 Upute za bibliografsku obradu članaka u serijskim publikacijama : praksa Nacionalne i sveučilišne knjižnice [tisak] / izradili Branka Sorokin i Tomislav Murati. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2001. ISBN 953-6000-91-1.
98 Upute za izradu kataložnog opisa mjesno dostupne elektroničke građe : omeđene publikacije i nakladničke cjeline [e-dokument] / izradila Tanja Buzina. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2004. ISBN 953-500-022-5.
99 Upute za katalogizaciju omeđenih publikacija i nizova publikacija [tisak] / izradile Dorica Blažević, Vesna Hodak. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2000. ISBN 953-6000-83-0.
100 Upute za katalogizaciju omeđenih publikacija i nizova publikacija [tisak] / izradile Dorica Blažević, Vesna Hodak. - 2. dopunjeno izd. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2001. ISBN 953-6000-83-0.
101 Upute za pretraživanje zapisa o knjigama, časopisima i dokumentacijskim izvorima podataka putem interneta HNB-a [tisak] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, Informacijsko-knjižnični odjel, [2002].
102 Upute za zahtjeve za dokumentaciju norme ISO 9001:2000 [tisak] / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2002.
103 Vijesti [tisak] / Hrvatske željeznice. - Zagreb : Hrvatske željeznice, 1993-2002. NE IZLAZI VIŠE!.
104 Vjesnik [I]starskog arhiva [tisak] / Državni arhiv u Pazinu. - Pazin : Državni arhiv u Pazinu, 2004- . ISSN 0353-7153.
105 Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci [tisak] / Državni arhiv u Rijeci. - Rijeka : Državni arhiv u Rijeci, 1997-. ISSN 1331-5137.
106 Vodič za povratnike u Republiku Hrvatsku [e-dokument] / Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. - Zagreb : Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, 2017.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655