Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

61 Izjava o viziji, misiji i ciljevima Općine Postira [e-dokument] / Načelnik Općine Postira. - Postira : Općina Postira, 2012.
62 Izjava o viziji, misiji i ciljevima Općine Tovarnik [e-dokument] / Općina Tovarnik, Općinski načelnik. - Tovarnik : Općina Tovarnik, 2011.
63 Izrada Lokalne razvojne strategije Općine Marijanci za razdoblje 2015.-2020. [e-dokument] / Ivana Alšić... [et al.]. - Marijanci : Općina Marijanci, 2014.
64 Izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinu, za prvo polugodište 2006. godine / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/22] Dvadeset druga sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-09-27 / 2006-10-20] : prilozi za raspravu).
65 Izvještaj o radu Savjeta za održivi razvitak i zaštitu okoliša RH (SORZO) (listopad 2008. - rujan 2010.) [e-dokument] / Savjet za održivi razvoj i zaštitu okoliša. - Zagreb : Savjet za održivi razvitak i zaštitu okoliša, [2011.].
66 Izvještaj o radu Savjeta za održivi razvoj i zaštitu okoliša Republike Hrvatske (SORZO) (listopad 2010. - prosinac 2011.) [e-dokument] / Savjet za održivi razvoj i zaštitu okoliša. - Zagreb : Savjet za održivi razvitak i zaštitu okoliša, [2012.].
67 Izvješće Komisije : proces stabilizacije i pridruživanja jugoistočne Europe, Drugo godišnje izvješće [e-dokument] / Komisija Europskih zajednica. - Zagreb : Ministarstvo europskih integracija, 2003.
68 Izvješće o gospodarskom i socijalnom stanju / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Ministarstvo gospodarstva, izrada nacrta ; Ministarstvo rada i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora, 1999. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
69 Izvješće o napretku i ostvarivanju milenijskih ciljeva razvoja u Republici Hrvatskoj (za razdoblje od kolovoza 2004. godine do prosinca 2005. godine) [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/179] Sto sedamdest deveta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-08-03] prilozi za raspravu).
70 Izvješće o postupku srednjoročnog vrednovanja znanstvenih centara izvrsnosti, proglašenih 06. studenoga 2015. [e-dokument] / Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. - Zagreb : Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, 2018.
71 Izvješće o provedbi Plana provedbenih aktivnosti Programa gospodarskog oporavka za mjesec listopad 2010. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/88] Osamdesetosma sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-10-28] prilozi za raspravu).
72 Izvješće o provedbi Plana provedbenih aktivnosti Programa gospodarskog oporavka za mjesec srpanj 2010. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/71] Sedamdesetprva sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-07-29] prilozi za raspravu).
73 Izvješće o provedbi Plana provedbenih aktivnosti Programa gospodarskog oporavka za mjesec studeni 2010. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/95] Devedesetpeta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-12-03] prilozi za raspravu).
74 Izvješće o provedbi plana provedbenih aktivnosti Programa gospodarskog oporavka za mjesec svibanj 2010. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/59] Pedesetdeveta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-06-04] prilozi za raspravu).
75 Izvješće o provedbi Programa razvoja poduzetničkih zona 2004. - 2007. godine [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/052] Pedeset druga sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-11-25] : prilozi za raspravu).
76 Izvješće o provedbi programa ukupnog razvoja Općine Kostrena 2014.-2020., za ... godinu [e-dokument] / Riječka razvojna agencija Porin d.o.o.. - Kostrena : Općina Kostrena, 2014- .
77 Izvješće o provedbi programa ukupnog razvoja Općine Kostrena 2014.-2020., za 2014. godinu [e-dokument] / Općina Kostrena . - Kostrena : Općina Kostrena, 2018.
78 Izvješće o provedbi strateškog plana gospodarskog razvoja Grada Pregrade 2014.-2020. [e-dokument] / Grad Pregrada. - Pregrada : Grad Pregrada, 2021.
79 Izvješće o provedbi strateškog plana gospodarskog razvoja Grada Pregrade za ..... godinu [e-dokument] / Grad Pregrada. - Pregrada : Grad Pregrada, 2019-.
80 Izvješće o radu Gradskog poglavarstva Grada Splita za razdoblje travanj - lipanj 2007. godine [e-dokument] / Gradsko poglavarstvo Grada Splita. - Split : Gradsko poglavarstvo Grada Splita, 2007.
81 Izvješće o radu Gradskog poglavarstva Grada Splita za razdoblje travanj - lipanj 2008. godine [e-dokument] / Gradsko poglavarstvo Grada Splita. - Split : Gradsko poglavarstvo Grada Splita, 2008.
82 Izvješće o radu Gradskog poglavarstva Grada Virovitice za 2007. godinu [e-dokument] / Grad Virovitica, Gradsko poglavarstvo. - Virovitica : Grad Virovitica, Gradsko poglavarstvo, 2008.
83 Izvješće o radu Gradskog poglavarstva za mandatno razdoblje od 2005.-2009. godine [tisak] / Grad Orahovica. - Orahovica : Grad Orahovica, 2009.
84 Izvješće o radu u razdoblju 2004.-2008. godina [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb. - Zagreb : HGK - Komora Zagreb, 2008.
85 Izvješće o radu za 2004. : sektori [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2005.
86 Izvješće o radu za 2008. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska Komora Slavonski Brod. - Slavonski Brod : Hrvatska gospodarska komora, Županijska Komora Slavonski Brod, [2009.].
87 Izvješće o realizaciji "Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva (MSPO sektora) Brodsko-posavske županije" za ... godinu [e-dokument] / Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za poljoprivredu. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska županija, 2014- .
88 Izvješće o stanju u gradskom prostoru i program mjera za unapređenje stanja u gradskom prostoru 1991.-1997. [tisak] / Gradska skupština Grada Zagreba. - Zagreb : Gradska skupština Grada Zagreba, 1998.
89 Izvješće o stanju u poljoprivredi Republike Hrvatske / [Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1996- . - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
90 Izvješće o stanju, organiziranosti i načinu rada i djelovanja Hrvatske gospodarske komore [tisak] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 1995.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655