Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 >>

61 Plan rada za 2012. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Karlovac. - Karlovac : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Karlovac, 2011.
62 Plan rada za 2012. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Split. - Split : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Split, 2011.
63 Plan rada za 2012. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Varaždin. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Varaždin, 2011.
64 Plan rada za 2012. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Vukovar. - Vukovar : Hrvatska gospodarska komora, 2011.
65 Plan rada za 2013. god. HGK - Županijske komore Virovitica [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Virovitica. - Virovitica : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Virovitica, 2012.
66 Plan rada za 2013. godinu - HGK Županijska komora Otočac [e-dokument] / Izradila: Ljubica Grčević. - Otočac : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Otočac, 2012.
67 Plan rada za 2013. godinu - sažetak [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Varaždin. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Varaždin, 2012.
68 Plan rada za 2013. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Vukovar. - Vukovar : Hrvatska gospodarska komora, 2012.
69 Plan rada za 2014. godinu : HGK - Ured HGK za PPDS Knin [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Ured HGK za PPDS Knin. - Knin : Hrvatska gospodarska komora, Ured HGK za PPDS Knin, 2013.
70 Plan rada za 2014. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Rijeka. - Rijeka : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Rijeka, 2013.
71 Plan rada za 2014. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Varaždin. - Varaždin : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Varaždin, 2013.
72 Plan rada za 2014. godinu Županijske komore Otočac [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Otočac. - Otočac : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Otočac, [2013].
73 Plan rada Županijske komore Dubrovnik za 2013. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Dubrovnik. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Dubrovnik, 2012.
74 Plan rada Županijske komore Osijek za 2012. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Osijek. - Osijek : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Osijek, 2012.
75 Pokazatelji poslovanja metalprerađivačke industrije u Međimurskoj županiji u razdoblju siječanj-lipanj 2012. godine [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Čakovec. - Čakovec : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Čakovec, 2012.
76 Pregled podataka o Županiji međimurskoj : 1995 [tisak] / priredio Juraj Lajtman ; fotografije Dubravko Lesar. - 2. prošireno izd. - Čakovec : Međimurska županija, 1995. ISBN 953-96235-1-0.
77 Pregled provedbe i mogućnosti u korištenju pretpristupnih programa Europske Unije u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Ministarstvo financija, Državna riznica. - Zagreb : Ministarstvo financija, Državna riznica, 2011.
78 Pregled sjednica Gospodarskog vijeća + popis članova GV ; Izvješće o radu za 2012. + sažetak ; Plan rada za 2013. + sažetak [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb, IDK centar. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb, 2013.
79 Pregled sjednica Gospodarskog vijeća Komore Zagreb u 2005. godini [e-građa] / Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb, 2005.
80 Pregled sjednica Gospodarskog vijeća Komore Zagreb u 2006. godini [e-građa] / Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb, 2006.
81 Pregled sjednica Gospodarskog vijeća Komore Zagreb u 2009. godini [e-građa] / Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb, 2009.
82 Pregled stanja klaoničke industrije i prerade mesa u Slavoniji i Baranji tijekom 2003. godine [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Osijek, Odsjek poljoprivrede, prehrambene industrije i šumarstva. - Osijek : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Osijek, 2004.
83 Pripreme za žetvu pšenice roda 2006. na poljima Osječko-baranjske županije [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Osijek, Odsjek za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo. - Osijek : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Osijek, 2006.
84 Proljetna sjetva 2005. godine na poljima Osječko-baranjske županije [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Osijek. - Osijek : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Osijek, 2005.
85 Proljetna sjetva 2006. godine i stanje ozimih usjeva na poljima Osječko-baranjske županije [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Osijek. - Osijek : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Osijek, 2006.
86 Razvojna strategija Bjelovarsko-bilogorske županije 2011.-2013. [e-dokument] / Bjelovarsko-bilogorska županija. - Bjelovar : Bjelovarsko-bilogorska županija : Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. Bjelovar, 2010.
87 Razvojna strategija Dubrovačko-neretvanske županije [e-dokument] / Dubrovačko-neretvanska županija, Županijska skupština. - Dubrovnik : Dubrovačko-neretvanska županija, 2011.
88 Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2011.-2013. [e-dokument] / Županijska skupština Primorsko-goranske županije. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2011.
89 Razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije (2011.-2013.) [e-dokument] / Sisačko-moslavačka županija. - Sisak : Sisačko-moslavačka županija, 2011.
90 Razvojna strategija Splitsko-dalmatinske županije 2011.-2013. [e-dokument] / Rerasd, Javna ustanova. - Split : Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, 2011.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655