Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 >>

61 Pregled rezultata analize kontinuiranog stručnog usavršavanja unutarnjih revizora u javnom sektoru za 2013. [e-dokument] / Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole. - Zagreb : Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, 2014.
62 Prijedlog zakona o javno-privatnom partnerstvu : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/30] Trideseta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-06-30] prilozi za raspravu).
63 Prijedlog zakona o javno-privatnom partnerstvu [e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
64 Prijedlog zakona o javnoj nabavi / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/26] Dvadeset šesta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-06-13/2007-07-13] : prilozi za raspravu).
65 Priručnik za financijsko upravljanje i kontrole [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, Uprava za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole - Središnja harmonizacijska jedinica, 2007.
66 Program energetske obnove komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje 2014. - 2020. godine s detaljnim planom energetske obnove komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje 2014. - 2016. godine [e-dokument] / Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja. - Zagreb : Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, 2014.
67 Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine : s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine [e-dokument] / Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja. - Zagreb : Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, 2014.
68 Program energetske obnove zgrada javnog sektora 2012.-2013. [e-dokument] / Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja. - Zagreb : Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, [2012.].
69 Program energetske obnove zgrada javnog sektora [e-dokument] / Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja. - Zagreb : Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, 2013.
70 Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine [e-dokument] / Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. - Zagreb : Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, 2022.
71 Program stručne izobrazbe za zvanje ovlaštenoga unutarnjeg revizora u javnom sektoru [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2008.
72 Public private partnerships in Croatia [e-dokument] / Agency for Public Private Partnership. - Zagreb : Agency for Public Private Partnership, 2010.
73 Regionalni operativni program Istarske županije [e-dokument] / Istarska razvojna agencija (IDA). - [Pula] : Istarska županija, [2007]. ISBN 978-953-95717-0-0.
74 Registar neporeznih prihoda [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2008.
75 Republic of Croatia - Mini guide : Republic of Croatia - legislative authority - executive authority - judiciary authority and judiciary - Constitutional Court - public sector institutions - local and regional-self government - diplomatic and consular missions of the Republic of Croatia [tisak + e-dokument] - Zagreb : HIDRA - Croatian Information Documentation Referral Agency, 1996-2002. ISSN 1331-1271 ; 1334-0239[PDF]. NE IZLAZI VIŠE!.
76 Republika Hrvatska - Mali vodič = Republic of Croatia - Mini guide [tisak + e-dokument] - Zagreb : HIDRA - Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, 2003- . ISSN 1331-1263 ; 1334-0220[PDF]. NE IZLAZI VIŠE!.
77 Republika Hrvatska - Mali vodič [tisak + e-dokument] = Republic of Croatia - Mini guide - Zagreb : Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured, 2014- . ISSN 1331-1263 ; 1334-0220[PDF]. NE IZLAZI VIŠE!.
78 Retroffiting programme for public sector buildings 2012 - 2013 [e-dokument] / Ministry of Construction and Physical Planning. - Zagreb : Ministry of Construction and Physical Planning, 2012.
79 Smjernice za provedbu procesa upravljanja rizicima kod korisnika proračuna [e-dokument] / Ministarstvo financija, Uprava za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2009.
80 Smjernice za upravljanje rizicima u poslovanju institucija javnog sektora [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2017.
81 Smjernice za upravljanje sukobom interesa zaposlenika u javnom sektoru : priručnik za upravljanje sukobom interesa zaposlenika u javnom sektoru [e-dokument] / Ministarstvo uprave. - Zagreb : Ministarstvo uprave, 2017.
82 Strategija neovisnog razvoja unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru (PIFC) u Republici Hrvatskoj za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2007.
83 Strategija razvoja Općine Čeminac 2017. - 2020. [e-dokument] / Općinski načelnik Općine Čeminac. - Čeminac : Općina Čeminac, 2017.
84 Strategija razvoja sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/27] Dvadesetsedma sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-06-20] prilozi za raspravu).
85 Strategija razvoja sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske za razdoblje 2009.-2011. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2009.
86 Strategija razvoja sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske za razdoblje 2009. - 2011. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/14] Četrnaesta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-09-22] prilozi za raspravu).
87 Strategija razvoja unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru (PIFC - Public Internal Financial Control) u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2005.
88 Strategija razvoja unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru (PIFC) u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske ; Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/086] Osamdeset šesta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-06-15] prilozi za raspravu).
89 Strategija razvoja unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru (PIFC) u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/037] Trideset sedma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-09-02] : prilozi za raspravu).
90 Strategy of Government Programs and State Budget for the period from 2010 to 2012 [e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministry of Finance, 2010. ISBN 978-953-6758-89-0.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655