Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 >>

61 Plan nabave za proračunsku 2014. godinu : za predmete nabave iz nadležnosti Državnog ureda za središnju javnu nabavu, sukladno Odluci o nabavnim kategorijama (NN 67/2012) [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - [Zagreb] : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, [2014].
62 Plan nabave za proračunsku godinu 2014. : za predmete nabave iz nadležnosti Državnog ureda za središnju javnu nabavu, sukladno Odluci o nabavnim kategorijama (NN 67/2012) [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, [2014].
63 Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za 2017. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2017.
64 Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za 2018. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2018.
65 Plan provedbe projekta "Integralni razvoj lokalne zajednice" kroz zajmove Europske investicijske banke u 2012. godini za Okvirni višesektorski zajam za komunalnu infrastrukturu za projekt "Integralni razvoj lokalne zajednice"; Projekt "Zajam za kopnenu infrastrukturu (Integralni razvoj lokalne zajednice)"; Projekt razvoja infrastrukture na otocima i u priobalju : prijedlog [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2012. - ([12/23] Dvadeset treća sjednica 12. Vlade Republike Hrvatske : [2012-04-27] prilozi za raspravu).
66 Plan savjetovanja s javnošću za ..... godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2019- .
67 Potprogram Razvoj jadranskih otoka [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2015.
68 Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave (pročišćeni tekst) [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2020.
69 Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2017.
70 Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2020.
71 Prijedlog plana normativnih aktivnosti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za 2013. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, [2013.].
72 Prijedlog uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2012. - ([12/46] Četrdeset šesta sjednica 12. Vlade Republike Hrvatske : [2012-08-23] prilozi za raspravu).
73 Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi, s Konačnim prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013. - ([12/81] Osamdeset prva sjednica 12. Vlade Republike Hrvatske : [2013-03-21] prilozi za raspravu).
74 Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o obnovi, s Konačnim prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013. - ([12/81] Osamdeset prva sjednica 12. Vlade Republike Hrvatske : [2013-03-21] prilozi za raspravu).
75 Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o statusu prognanika i izbjeglica, s Konačnim prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013. - ([12/81] Osamdeset prva sjednica 12. Vlade Republike Hrvatske : [2013-03-21] prilozi za raspravu).
76 Prijedlog zakona o potvrđivanju Izmjena i dopuna Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji Operativni program "Razvoj ljudskih potencijala" za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente "Razvoj ljudskih potencijala" u Hrvatskoj, s Konačnim prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2012. - ([12/64] Šezdeset četvrta sjednica 12. Vlade Republike Hrvatske : [2012-11-29] prilozi za raspravu).
77 Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2010. godinu, s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2012. - ([12/21] Dvadeset prva sjednica 12. Vlade Republike Hrvatske : [2012-04-19] prilozi za raspravu).
78 Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na dio Višekorisničkog programa za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći za 2011. godinu (decentralizirano upravljanje), s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2012. - ([12/27] Dvadeset sedma sjednica 12. Vlade Republike Hrvatske : [2012-05-17] prilozi za raspravu).
79 Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2011. godinu - 3. dio,s Konačnim prijedlogom zakona : prijedlog [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2012. - ([12/36] Trideset šesta sjednica 12. Vlade Republike Hrvatske : [2012-06-27] prilozi za raspravu).
80 Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o programu prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina u okviru komponente prekogranična suradnja programa IPA, za 2011. godinu, s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2012. - ([12/58] Pedeset osma sjednica 12. Vlade Republike Hrvatske : [2012-10-25] prilozi za raspravu).
81 Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o programu prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija u okviru komponente prekogranična suradnja programa IPA, za 2011. godinu, s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2012. - ([12/58] Pedeset osma sjednica 12. Vlade Republike Hrvatske : [2012-10-25] prilozi za raspravu).
82 Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na "IPA prekogranični Program Mađarska - Hrvatska" u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći, s Konačnim prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013. - ([12/117] Sto sedamnaesta sjednica 12. Vlade Republike Hrvatske : [2013-09-26] prilozi za raspravu).
83 Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i europske Komisije za višegodišnji Operativni program "Promet" za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente "Regionalni razvoj" u Hrvatskoj s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013. - ([12/73] Sedamdeset treća sjednica 12. Vlade Republike Hrvatske : [2013-01-24] prilozi za raspravu).
84 Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i europske Komisije za višegodišnji Operativni program "Zaštita okoliša" za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente "Regionalni razvoj" u Hrvatskoj s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013. - ([12/73] Sedamdeset treća sjednica 12. Vlade Republike Hrvatske : [2013-01-24] prilozi za raspravu).
85 Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2010. godinu, s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2012. - ([12/21] Dvadeset prva sjednica 12. Vlade Republike Hrvatske : [2012-04-19] prilozi za raspravu).
86 Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2010. godinu, s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2012. - ([12/21] Dvadeset prva sjednica 12. Vlade Republike Hrvatske : [2012-04-19] prilozi za raspravu).
87 Prijedlog zakona o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, s Konačnim prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2012. - ([12/36] Trideset šesta sjednica 12. Vlade Republike Hrvatske : [2012-06-27] prilozi za raspravu).
88 Program "Hrvatski otočni proizvod" [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2020.
89 Program održivog društvenog i gopodarskog razvoja potpomognutih područja [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2022.
90 Program održivog razvoja lokalne zajednice : Programsko tijelo: Uprava za regionalni razvoj : Provedbena jedinica: Sektor za provedbu razvojnih programa [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2013.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655