Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3

61 Program posebnog ispita za 2022. godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2022.
62 Program rada za 2010. godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, [2010.].
63 Program stru鑞og osposobljavanja za polaganje revizorskog ispita u organizaciji Hrvatske revizorske komore za obrazovni ciklus 2022. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2022.
64 Program stru鑞og osposobljavanja za polaganje revizorskog ispita u organizaciji Hrvatske revizorske komore za obrazovni ciklus 2019. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2019.
65 Rebalans Financijskog plana 2012. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2012.
66 Revizija godi筺jih financijskih izvje箃aja u specifi鑞im uvjetima [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2020.
67 Rezultati provjere kvalitete rada 2010. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2011.
68 Smjernica 10: Sastavljanje izvje规a neovisnog revizora o obavljenoj reviziji godi筺jih financijskih izvje箃aja neprofitne organizacije za 2016. godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2017.
69 Smjernica 11: Revizorovo izvje规ivanje o nefinancijskom izvje规u i informacijama o politici raznolikosti [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2018.
70 Smjernica 12: Uklju鑙vanje elemenata propisanih 鑜ankom 10. Uredbe (EU) br. 537/2014 u izvje规e neovisnog revizora [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2018.
71 Smjernica 13: Prezentiranje izvje规a neovisnog revizora temeljem revizije godi筺jih financijskih izvje箃aja za 2017. godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2018.
72 Smjernica 14: Dodatno izvje规e za revizijski odbor propisano 鑜ankom 11. Uredbe (EU) br. 537/2014 [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2018.
73 Smjernica 16: Izvje规e revizora o izvje规u o primicima iz 鑜anka 272..r Zakona o trgova鑛im dru箃vima - ograni鑕no uvjerenje o predmetu ispitivanja i primjenjivim kriterijima [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2021.
74 Smjernica 18: Izvje规e revizora o uskla餰nosti godi筺jih financijskih izvje箃aja izdavatelja s ESEF zahtjevima iz 鑜anka 462. Zakona o tr緄箃u kapitala [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2022.
75 Smjernica 3: Minimalni oblik i sadr綼j radne dokumentacije obavljanja revizije [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2012.
76 Smjernica 4: Smjernica u vezi sa Zakonom o financijskom poslovanju i predste鑑jnoj nagodbi [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2012.
77 Smjernica 5: Sastavljanje izvje规a neovisnog revizora u slu鑑ju revizorskog dru箃va - slijednika [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2015.
78 Smjernica 6: Revizija financijskih izvje箃aja isporu鑙telja vodnih usluga u skladu s 鑜ankom 207.a Zakona o vodama [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2015.
79 Smjernica 7: Sastavljanje revizorskog izvje规a o obavljenoj reviziji financijskih izvje箃aja neprofitne organizacije za 2015. godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2015.
80 Smjernica 8: Sastavljanje revizorskog izvje规a o obavljenom revizijskom uvidu u financijske izvje箃aje neprofitne organizacije za 2015. godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2015.
81 Smjernica 9: Prezentiranje izvje规a neovisnog revizora temeljem revizije godi筺jih financijskih izvje箃aja za 2016. godinu u kontekstu novih MRevS-ova [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2016.
82 Statut Hrvatske revizorske komore [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2009.
83 Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2022. godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2023.
84 Vodi za kontrolu kvalitete za mala i srednja revizorska dru箃va [e-dokument] / Odbor za mala i srednja revizorska dru箃va Me饀narodne federacije ra鑥novo餫 (IFAC). - 3. izdanje. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2013. ISBN 978-953-56066-4-2.
85 Vodi za kori箃enje MRevS-a u revizijama malih i srednjih subjekata [e-dokument] / Odbor za mala i srednja revizorska dru箃va Me饀narodne federacije ra鑥novo餫 (IFAC). - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2013.
86 Vodi za kori箃enje MRevS-a u revizijama malih i srednjih subjekata. 1.svezak - Temeljni koncepti [e-dokument] / Odbor za mala i srednja revizorska dru箃va Me饀narodne federacije ra鑥novo餫 (IFAC). - tre鎒 izd. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2013.
87 Vodi za kori箃enje MRevS-a u revizijama malih i srednjih subjekata. 2.svezak - Prakti鑞i vodi [e-dokument] / Odbor za mala i srednja revizorska dru箃va Me饀narodne federacije ra鑥novo餫 (IFAC). - tre鎒 izd. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2013. ISBN 978-953-56066-3-5.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655