Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 >>

61 Objedinjeno izvješće o provedbi Odluke o zapošljavanju putem javnoga natječaja u ministarstvima i ostalim institucijama uključenima u provedbu IPA programa... i Odluke o aktivnostima koje ministarstva i ostale institucije uključene u provedbu IPA programa trebaju poduzeti u 2012. godini kako bi dobile dozvolu za rad sustava za upravljanje pretpristupnim programima Europske unije... [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2013.
62 Operational Programme Regional Competitiveness 2007-2013 [e-dokument] / Ministry of the Regional Development and EU Funds. - Zagreb : Ministry of the Regional Development and EU Funds, 2013.
63 Operativni program Regionalna konkuretnost 2007.-2013. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2013.
64 Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2018.
65 Plan djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova za razdoblje 2021 - 2025. godine [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2021.
66 Plan nabave za 2012. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, [2013].
67 Plan nabave za 2013. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, [2013].
68 Plan nabave za 2014. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, [2014].
69 Plan nabave za 2015. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2015.
70 Plan nabave za 2016. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2016.
71 Plan nabave za 2017. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2017.
72 Plan nabave za 2018. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2018.
73 Plan nabave za proračunsku 2014. godinu : za predmete nabave iz nadležnosti Državnog ureda za središnju javnu nabavu, sukladno Odluci o nabavnim kategorijama (NN 67/2012) [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - [Zagreb] : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, [2014].
74 Plan nabave za proračunsku godinu 2014. : za predmete nabave iz nadležnosti Državnog ureda za središnju javnu nabavu, sukladno Odluci o nabavnim kategorijama (NN 67/2012) [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, [2014].
75 Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za 2018. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2018.
76 Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za 2017. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2017.
77 Plan provedbe projekta "Integralni razvoj lokalne zajednice" kroz zajmove Europske investicijske banke u 2012. godini za Okvirni višesektorski zajam za komunalnu infrastrukturu za projekt "Integralni razvoj lokalne zajednice"; Projekt "Zajam za kopnenu infrastrukturu (Integralni razvoj lokalne zajednice)"; Projekt razvoja infrastrukture na otocima i u priobalju : prijedlog [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2012. - ([12/23] Dvadeset treća sjednica 12. Vlade Republike Hrvatske : [2012-04-27] prilozi za raspravu).
78 Plan savjetovanja s javnošću za ..... godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2019- .
79 Plan za industrijsku tranziciju Jadranske Hrvatske [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2022.
80 Plan za industrijsku tranziciju Panonske Hrvatske [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2022.
81 Plan za industrijsku tranziciju Sjeverne Hrvatske [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2022.
82 Potprogram Razvoj jadranskih otoka [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2015.
83 Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave (pročišćeni tekst) [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2020.
84 Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2020.
85 Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2017.
86 Prijedlog plana normativnih aktivnosti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za 2013. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, [2013.].
87 Prijedlog uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2012. - ([12/46] Četrdeset šesta sjednica 12. Vlade Republike Hrvatske : [2012-08-23] prilozi za raspravu).
88 Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi, s Konačnim prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013. - ([12/81] Osamdeset prva sjednica 12. Vlade Republike Hrvatske : [2013-03-21] prilozi za raspravu).
89 Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o obnovi, s Konačnim prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013. - ([12/81] Osamdeset prva sjednica 12. Vlade Republike Hrvatske : [2013-03-21] prilozi za raspravu).
90 Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o statusu prognanika i izbjeglica, s Konačnim prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013. - ([12/81] Osamdeset prva sjednica 12. Vlade Republike Hrvatske : [2013-03-21] prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655