Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2

31 Pravilnik o načinu raspodjele i načinu korištenja prihoda ostvarenih na tržištu obavljanjem vlastite djelatnosti Veleučilišta [e-dokument] / Veleučilište u Rijeci. - Rijeka : Veleučilište u Rijeci, 2013.
32 Pravilnik o načinu raspodjele prihoda ostvarenih na tržištu od vlastite djelatnosti [e-dokument] / Hrvatski veterinarski institut. - Zagreb : Hrvatski veterinarski institut, 2007.
33 Pravilnik o načinu raspodjele vlastitih prihoda [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, 2006.
34 Pravilnik o ostvarivanju i načinu korištenja namjenskih i vlastitih prihoda [e-dokument] / Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu. - Split : Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet, 2017.
35 Pravilnik o ostvarivanju i načinu raspodjele vlastitih i namjenskih prihoda te prihoda od donacija Umjetničke akademije u Splitu / Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija. - Split : Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija, 2021.
36 Pravilnik o ostvarivanju i načinu raspodjele vlastitih i namjenskih sredstava Filozofskog fakulteta u Splitu [e-dokument] / Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet. - Split : Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet, 2019.
37 Pravilnik o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje znanstvene djelatnosti u 2021. godini [e-dokument] / Institut Ruđer Bošković. - Zagreb : Institut Ruđer Bošković, 2021.
38 Pravilnik o raspodjeli i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda [e-dokument] / Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje. - Split : Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, 2021.
39 Pravilnik o raspodjeli i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda [e-dokument] / Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet. - Split : Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet, 2022.
40 Pravilnik o raspodjeli prihoda Fakulteta ostvarenih iz nastavne, znanstvene, stručne i ostale djelatnosti [e-dokument] / Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet. - Split : Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet, 2005.
41 Pravilnik o raspodjeli sredstava ostvarenih od upisnina studenata Sveučilišta u Splitu [e-dokument] / Sveučilište u Splitu. - Split : Sveučilište u Splitu, 2015.
42 Pravilnik o raspodjeli sredstava ostvarenih od upisnina studenata Sveučilišta u Splitu i o financiranju studentskih projekata [e-dokument] / Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija. - Split : Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, 2018.
43 Pravilnik o raspodjeli sredstava ostvarenih od upisnina studenata Sveučilišta u Splitu i o financiranju studentskih projekata [e-dokument] / Sveučilište u Splitu. - Split : Sveučilište u Splitu, 2018.
44 Pravilnik o raspodjeli sredstava Sveučilišta u Rijeci iz Fonda Aleksandar Abramov : pročišćeni tekst [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, 2015.
45 Pravilnik o raspodjeli vlastitih i namjenskih prihoda i vrednovanju dodatnih poslova [e-dokument] / Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata. - Zagreb : Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, 2015.
46 Pravilnik o stjecanju, korištenju i raspodjeli prihoda Instituta [e-dokument] / Hrvatski geološki institut. - Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2003.
47 Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti Muzeja Slavonije [e-dokument] / Muzej Slavonije. - Osijek : Muzej Slavonije, 2018.
48 Pravilnik o vlastitim prihodima i načinu raspodjele [e-dokument] / Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet. - Split : Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, 2016.
49 Sustavni pristup sastavljanju nacionalnih računa : tehnički izvještaj : priručnik za nacionalne račune [tisak] / prevela i priredila Andrea Brumnić. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2004. ISBN 953-6667-58-4.
50 Uputa o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka arhiva, muzeja, galerija i ostalih proračunskih korisnika iz područja kulture uključenih u Državni proračun RH za 2015. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2015.
51 Upute o načinu praćenja, ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika Grada Krka [e-dokument] / Grad Krk. - Krk : Grad Krk, 2016.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655