Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2

31 Prijedlog zakona o obveznim odnosima [e-dokument] / [Ministarstvo pravosuđa, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/11] Jedanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-11-03 / 2004-12-15] : prilozi za raspravu).
32 Prijedlog zakona o upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima / [Ministarstvo pravosuđa, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/13] Trinaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-03-09 / 2005-04-14] : prilozi za raspravu).
33 Prijedlog zakona o upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/071] Sedamdeset prva sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-03-18] prilozi za raspravu).
34 Smjernice za restrukturiranje duga poduzetnika izvansudskim sporazumom [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2015.
35 Sporazum o izvršenju nepodmirenih dospjelih novčanih obveza između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Republike Hrvatske, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske i Europske investicijske banke kojim se uređuju postupci za plaćanja i povrat novca iz Ugovora o jamstvu vezano uz zajmove Europske investicijske banke za investicijske projekte u afričkim, karipskim i pacifičkim državama te u prekomorskim zemljama i područjima - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izvršenju nepodmirenih dospjelih novčanih obveza između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Republike Hrvatske, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske i Europske investicijske banke, kojim se uređuju postupci za plaćanja i povrat novca iz Ugovora o jamstvu vezano uz zajmove Europske investicijske banke za investicijske projekte u afričkim, karipskim i pacifičkim državama te u prekomorskim zemljama i područjima, NN-MU 002/2016).
36 Uredba o osiguranju izvoza [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/236] Dvjesto trideset i šesta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-06-05] prilozi za raspravu).
37 Vodič kroz ovršni postupak [e-dokument] / Visoki trgovački sud Republike Hrvatske. - Zagreb : Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, 2007.
38 Vodič kroz predstečajni postupak : [Stečajni zakon (Narodne novine, broj 71/15.) ; Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine, broj 108/12., 144/12., 81/13. i 112/13.)] [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa, 2015.
39 Vodič kroz predstečajni postupak : [Stečajni zakon (Narodne novine, broj 71/15.)] [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa, 2015.
40 Vodič kroz stečajni postupak [e-dokument] / pripremili: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske i Trgovački sud u Zagrebu. - Zagreb : Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, 2007.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655