Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

31 Analiza ozljeda na radu u djelatnosti F - Građevinarstvo za ... godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. - Zagreb : Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, 2015-.
32 Analiza ozljeda na radu u djelatnosti G - Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala za ... godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. - Zagreb : Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, 2015-.
33 Analiza ozljeda na radu u djelatnosti H - Prijevoz i skladištenje za ... godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. - Zagreb : Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, 2015-.
34 Analiza ozljeda na radu u djelatnosti I - Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane za ... godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. - Zagreb : Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, 2015-.
35 Analiza ozljeda na radu u djelatnosti J - Informacije i komunikacije za ... godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. - Zagreb : Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, 2015-.
36 Analiza ozljeda na radu u djelatnosti K - Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja za ... godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. - Zagreb : Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, 2015-.
37 Analiza ozljeda na radu u djelatnosti L - Poslovanje nekretninama za ... godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. - Zagreb : Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, 2015-.
38 Analiza ozljeda na radu u djelatnosti M - Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti za ... godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. - Zagreb : Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, 2015-.
39 Analiza ozljeda na radu u djelatnosti N - Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti za ... godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. - Zagreb : Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, 2015-.
40 Analiza ozljeda na radu u djelatnosti O - Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje za ... godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. - Zagreb : Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, 2015-.
41 Analiza ozljeda na radu u djelatnosti P - Obrazovanje za ... godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. - Zagreb : Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, 2015-.
42 Analiza ozljeda na radu u djelatnosti Q - Zdravstvena zaštita i socijalna skrb za ... godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. - Zagreb : Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, 2015-.
43 Analiza ozljeda na radu u djelatnosti R - Umjetnost, zabava i rekreacija za ... godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. - Zagreb : Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, 2015-.
44 Analiza ozljeda na radu u djelatnosti S - Ostale uslužne djelatnosti za ... godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. - Zagreb : Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, 2015-.
45 Analiza pada kao poremećaja u radu koji za posljedicu ima ozljedu na radu [e-dokument] / Ljiljana Ivić ; Sonja Damjanović Dešić. - Zagreb : Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, [2014.].
46 Analiza podataka iz Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH) / Preliminarni podaci za 2019. godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2020.
47 Analiza podataka iz Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH) za .... godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2018- .
48 Analiza ubodnih incidenata : ... [e-dokument] / Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. - Zagreb : Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, 2014. - .
49 Anti - mobbing protokol o postupku i mjerama zaštite dostojanstva zaposlenika te mjere zaštite od diskriminacije [e-dokument] / Agencija za lijekove i medicinske proizvode - HALMED. - Zagreb : Agencija za lijekove i medicinske proizvode - HALMED, 2016.
50 Arhiv za higijenu rada i toksikologiju [tisak] / Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada. - Zagreb : Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, 2010- . ISSN 0004-1254.
51 Bez opasnih kemikalija se ne može, ali paziti se mora [tisak] / Hrvatski zavod za toksikologiju. - Zagreb : Hrvatski zavod za toksikologiju, 2008.
52 Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija : za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2013. [e-dokument] / Hrvatska komora primalja. - Zagreb : Hrvatska komora primalja, [2014].
53 Bilanca neprofitne organizacije : stanje na dan 31. 12. 2014. godine [e-dokument] / Hrvatska komora medicinskih sestara. - Zagreb : Hrvatska komora medicinskih sestara, [2015].
54 Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje poslovanja 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine [e-dokument] / Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije. - Slavonski Brod : Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, 2015.
55 Bilten : službeno glasilo HZZOZZR-a [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu, 2009-2010 . ISSN 1847-2354. NE IZLAZI VIŠE!.
56 Bilten Hrvatske ljekarničke komore [tisak + e-dokument] / Hrvatska ljekarnička komora. - Zagreb : Hrvatska ljekarnička komora, 2007- . ISSN 1846-1794.
57 Bolesnikova sigurnost: poboljšanje bolesnikove sigurnosti u Europi sigurnom uporabom lijekova : [brošura] [e-dokument] / urednik hrvatskoga izdanja: Vladimir Grdinić. - Zagreb : Hrvatska ljekarnička komora, 2009. ISBN 978-953-95269-3-9.
58 Bolesti prostate [tisak] / Zvonimir Mareković... [et al.]. - 1. izd. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, 2006. ISBN 953-6930-15-3.
59 Bolnička lista lijekova [tisak] / priredili Zijad Duraković... [et al.]. - 4. izd. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 1998. - (Stručna biblioteka HZZO). ISBN 953-96759-5-2.
60 Bolnički pobol u Hrvatskoj ... godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za socijalnu medicinu, Odjel za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za socijalnu medicinu, Odjel za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu, 2007- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655