Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

31 Amfibijska splav GSP : opis, rukovanje, održavanje i organizacija rada [tisak] / Željko Javorović. - Karlovac : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Glavni stožer OS RH, Hrvatska kopnena vojska, 2007.
32 Amfibijski prijevožnjak PTS-M : opis, rukovanje, održavanje i organizacija rada [tisak] / Željko Javorović. - Karlovac : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Glavni stožer OS RH, Hrvatska kopnena vojska, 2007.
33 Analiza rezultata praćenja kvalitete zraka na VV "Eugen Kvaternik" u Slunju u 2019. godini [e-dokument] / Državni hidrometeorološki zavod, Sektor za kvalitetu zraka. - Zagreb : Ministarstvo obrane, 2020.
34 Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Saborsko za .... godinu [e-dokument] / Općina Saborsko, Općinsko vijeće. - Saborsko : Općina Saborsko, 2021-.
35 Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Saborsko u .... godini [e-dokument] / Općina Saborsko, Općinsko vijeće. - Saborsko : Općina Saborsko, 2014-.
36 Aneks o provedbi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit s Aneksom o provedbi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit, NN-MU 006/2001). NE VAŽI!.
37 Annual exchange of information on defence planning 2007 : Vienna document 1999 : OSCE forum for security cooperation, participating state Republic of Croatia [tisak + e-dokument] / Ministry of Defence. - Zagreb : Ministry of Defence of the Republic of Croatia, [2007].
38 Annual exchange of information on defence planning 2008 : Vienna document 1999 : OSCE forum for security cooperation, participating state Republic of Croatia [e-dokument] / Ministry of Defence. - Zagreb : Ministry of Defence of the Republic of Croatia, 2008.
39 Annual exchange of information on defence planning 2012 : Vienna document 2011 : Participating state Republic of Croatia [e-dokument] / Ministarstvo obrane, OSCE Forum for Security Cooperation. - Zagreb : Ministarstvo obrane, [2012.].
40 Arheološki lokalitet Gradina : Sisačko-moslavačka županija ; Požeško-slavonska županija [e-dokument] / Vlasta Kosovel Novak. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2012. - (Idejni projekt pretraživanja i razminiranja).
41 At your service I. [tisak] / Dubravka Petrić. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 1996. ISBN 953-161-061-4.
42 ATP-40 (C) doktrina nadzora zračnog prostora u vremenu krize i rata [tisak] / prevedeno u Odjelu rodova Zapovjedništva HRZ i PZO ; NATO. - Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Glavni stožer OS RH, Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana, 2006.
43 Balističke osnove gađanja, raketiranja i bombardiranja iz zraka [tisak] / Slavko Grgić. - Zagreb : Ministarstvo obrane RH, Hrvatske zračne snage : Fakultet prometnih znanosti, 1996. ISBN 953-6221-36-5.
44 Bečki dokument '99 [e-dokument] / Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, [2004].
45 Bečki dokument 1992. o pregovorima u pogledu mjera za gradnju povjerenja i sigurnosti sazvanima u skladu s bitnim odredbama završnog dokumenta Bečkog sastanka Konferencije o europskoj sigurnosti i suradnji - (NN-MU 008/1993).
46 Bilanca : stanje na dan ... godine [e-dokument] / Hrvatski centar za razminiranje. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2016-.
47 Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine [e-dokument] / Ministarstvo obrane. - Zagreb : Ministarstvo obrane, 2019.
48 Bilten : PP sezona ... [e-dokument] / Operativno vatrogasno zapovjedništvo OS RH. - Divulje : Operativno vatrogasno zapovjedništvo OS RH, 2008- .
49 Bilten o požarima ... [tisak] / Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ured za izvještajnu analitiku i razvoj. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ured za izvještajnu analitiku i razvoj, 1995- . ISSN 1331-2855.
50 Bljesak, Oluja : 1995.-2005. [e-građa] / Ministarstvo obrane. - Zagreb : Ministarstvo obrane, 2005.
51 Borba protiv korupcije : nacionalni program [e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, [2016].
52 Brdo Kalvarija u Gradu Pakracu : Požeško-slavonska županija [e-dokument] / Ivica Perković. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2011. - (Idejni projekt razminiranja).
53 Brodogradnja i borbena otpornost broda : skripta [tisak] / Ana Karaman. - Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Glavni stožer OS RH, 2007.
54 Budi odgovoran : promidžbene aktivnosti i izobrazba mladih za zaštitu od minskih i razornih eksplozivnih sredstava : projekt evaluacije - 1. faza [tisak] = Be responsibile! : promotional activities and education of youth for protection from mines and destructive explosive devices : evaluation - phase 1 / Dragica Kozarić-Kovačić... [et al.] ; Policijska akademija, Visoka policijska škola. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, 2000. ISBN 953-161-217-0.
55 Buduća poslovna zona "Crno" na području Grada Zadra : Zadarska županija [e-dokument] / Željko Jurič. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2010. - (Idejni projekt razminiranja).
56 Buduća poslovna zona "Crno" na području Grada Zadra, II. dio : Zadarska županija [e-dokument] / Željko Jurič. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2011. - (Idejni projekt razminiranja).
57 Bujice Mokrica i Japaga : Šibensko-kninska županija [e-dokument] / Željko Jurič. - Zadar : Hrvatski centar za razminiranje, 2012. - (Idejni projekt razminiranja).
58 Capabilities [e-dokument] / Zrakoplovno-tehnički centar. - Velika Gorica : Zrakoplovno-tehnički centar, 2012.
59 Catalogue of information [e-dokument] / Security and Intelligence Agency. - Zagreb : Security and Intelligence Agency, 2011.
60 Catalogue of information [e-dokument] / Security and Intelligence Agency. - Zagreb : Sigurnosno-obavještajna agencija, 2013.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655