Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

31 Financijski plan (proračunski korisnik) za 2017. i Projekcija plana za 2018. i 2019. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 2017.
32 Financijski plan - program zadovoljavanja javnih potreba u sportu HSSG-a za 2019. godinu [e-dokument] / Hrvatski sportski savez gluhih. - Zagreb : Hrvatski sportski savez gluhih, 2019.
33 Financijski plan - zbrojni : obrazac FP-Z (Prilog 6.2.) [e-dokument] / Veleučilište u Karlovcu. - Karlovac : Veleučilište u Karlovcu, 2012.
34 Financijski plan -procjena prihoda i primitaka za 2020. [e-dokument] / Državni arhiv u Dubrovniku. - Dubrovnik : Državni arhiv u Dubrovniku, 2019.
35 Financijski plan -procjena prihoda i primitaka za 2021. [e-dokument] / Državni arhiv u Dubrovniku. - Dubrovnik : Državni arhiv u Dubrovniku, 2020.
36 Financijski plan 10905 Ministarstvo pravosuđa i uprave za 2023. godinu i projkcije za 2024. i 2025. godinu [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa i uprave. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa i uprave, 2022.
37 Financijski plan 2014.-2016. po izvorima financiranja : [2.dio] [e-dokument] / Nacionalna i sveučilišna knjižnica. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, [2014.].
38 Financijski plan 2015 - Hrvatski državni arhiv [e-dokument] / Hrvatski državni arhiv. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2015.
39 Financijski plan 2015. [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - [Zagreb] : Ministarstvo gospodarstva, [2014].
40 Financijski plan 2016 - Hrvatski državni arhiv [e-dokument] / Hrvatski državni arhiv. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2016.
41 Financijski plan 2016. [e-dokument] / Javna ustanova "Park prirode Telašćica". - Zadar : Park prirode Telašćica, 2016.
42 Financijski plan 2016. [e-dokument] / Javna ustanova Nacionalni Park Paklenica. - Starigrad-Paklenica : Nacionalni Park Paklenica, 2016.
43 Financijski plan 2016. sa projekcijama za 2017. i 2018. g. : [opći dio] [e-dokument] / Javna ustanova "Nacionalni park Kornati". - Murter : Javna ustanova "Nacionalni park Kornati", 2016.
44 Financijski plan 2016. sa projekcijama za 2017. i 2018. g. : posebni dio [e-dokument] / Javna ustanova "Nacionalni park Kornati". - Murter : Javna ustanova "Nacionalni park Kornati", 2016.
45 Financijski plan 2017 - Hrvatski državni arhiv [e-dokument] / Hrvatski državni arhiv. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2017.
46 Financijski plan 2017. - 2019. godine [e-dokument] / Državna uprava za zaštitu i spašavanje. - Zagreb : Državna uprava za zaštitu i spašavanje, 2017.
47 Financijski plan 2017.-2019. [e-dokument] / Agencija za vodne putove. - Vukovar : Agencija za vodne putove, 2016.
48 Financijski plan 2018 - Hrvatski državni arhiv [e-dokument] / Hrvatski državni arhiv. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2018.
49 Financijski plan 2018 i Izmjena I i Rebalans I od 08-02-2018. [e-dokument] / Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata. - Zagreb : Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, 2018.
50 Financijski plan 2018. sa projekcijama za 2019. i 2020. [e-dokument] / Javna ustanova "Nacionalni park Kornati". - Murter : Javna ustanova "Nacionalni park Kornati", 2017.
51 Financijski plan 2019 - Hrvatski državni arhiv [e-dokument] / Hrvatski državni arhiv. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2018.
52 Financijski plan 2019 [e-dokument] / Državni arhiv u Osijeku. - Osijek : Državni arhiv u Osijeku, 2019.
53 Financijski plan 2020 - Hrvatski državni arhiv [e-dokument] / Hrvatski državni arhiv. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2019.
54 Financijski plan 2020 [e-dokument] / Državni arhiv u Osijeku. - Osijek : Državni arhiv u Osijeku, 2019.
55 Financijski plan 2020.-2022. [e-dokument] / Trgovački sud u Dubrovniku. - Dubrovnik : Trgovački sud u Dubrovniku, 2020.
56 Financijski plan 2021. [e-dokument] / Javna ustanova "Nacionalni park Kornati". - Murter : Javna ustanova "Nacionalni park Kornati", 2020.
57 Financijski plan 2021. godina [e-dokument] / Javna ustanova "Park prirode Papuk". - Voćin : Javna ustanova "Park prirode Papuk", 2021.
58 Financijski plan 2021.-2023. / Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru. - Bjelovar : Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru, 2021.
59 Financijski plan 2022. - 2024. [e-dokument] / Županijski sud u Bjelovaru. - Bjelovar : Županijski sud u Bjelovaru, 2022.
60 Financijski plan 2022. : konta računskog plana poduzetnika [e-dokument] / Poljoprivredni institut Osijek. - Osijek : Poljoprivredni institut Osijek, 2021.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655