Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

31 Dodatak br. 1 Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2009. godinu - (Uredba o objavi Dodatka br. 1 Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2009. godinu, NN-MU 005/2012).
32 Dodatak br. 1 Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2008. godinu - (Uredba o objavi Dodatka br. 1 Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2008. godinu, NN-MU 010/2011).
33 Dodatak br. 1 Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2013. godinu (decentralizirano upravljanje) - (Uredba o objavi Dodatka br. 1 Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2013. godinu, NN-MU 008/2017).
34 Dodatak br. 1 Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2012. godinu (decentralizirano upravljanje) - (Uredba o objavi Dodatka br. 1 Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2012. godinu, NN-MU 008/2017).
35 Dodatak br. 1 Sporazumu o financiranju koji se odnosi na dio Višekorisničkog programa za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći za 2009. godinu - (Uredba o objavi Dodatka br. 1 Sporazumu o financiranju koji se odnosi na dio Višekorisničkog programa za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći za 2009. godinu, NN-MU 007/2012).
36 Dodatak br. 1 Sporazumu o financiranju koji se odnosi na Višekorisnički program za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći za 2008. godinu - (Uredba o objavi Dodatka br. 1 Sporazumu o financiranju koji se odnosi na Višekorisnički program za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći za 2008. godinu, NN-MU 015/2011).
37 Dodatak br. 1. Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom u okviru programa IPA komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2010. godinu - (Uredba o objavi Dodatka br. 1. Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom u okviru programa IPA komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2010. godinu, NN-MU 003/2013).
38 Dodatak br. 1. Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2011. godinu - 3. dio - (Uredba o objavi Dodatka br. 1. Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2011. godinu - 3. dio, NN-MU 006/2015).
39 Dodatak br. 1. Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom u sklopu programa IPA komponenta Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija za 2011. godinu II. dio - (Uredba o objavi Dodatka br. 1. Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom u sklopu programa IPA komponenta Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija za 2011. godinu II. dio, NN-MU 002/2014).
40 Dodatak br. 1. Sporazumu o financiranju koji se odnosi na Višekorisnički program za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja u okviru instrumenta pretpristupne pomoći za 2008. godinu - (Uredba o objavi Dodatka br. 1. Sporazumu o financiranju koji se odnosi na višekorisnički program za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja u okviru instrumenta pretpristupne pomoći za 2008. godinu, NN-MU 007/2014).
41 Dodatak br. 2. Sporazumu o financiranju između Vlade Republike hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom u okviru programa IPA komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2009. godinu - (Uredba o objavi Dodatka br. 2. Sporazumu o financiranju između Vlade Republike hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom u okviru programa IPA komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2009. godinu , NN-MU 005/2013).
42 Dodatak Platnom sporazumu između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964. - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).
43 Dodatak Sporazumu o financiranju između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske za program potpore Zajednice na području nuklearne sigurnosti za Hrvatsku za 2006. godinu - (Uredba o objavi Dodatka Sporazumu o financiranju između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske za program potpore Zajednice na području nuklearne sigurnosti za Hrvatsku za 2006. godinu, NN-MU 012/2009).
44 Dodatak Sporazumu o financiranju između Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA za 2008. godinu - (Uredba o objavi Dodatka Sporazumu o financiranju između Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA za 2008. godinu, NN-MU 015/2011).
45 Dodatak Sporazumu o financiranju između Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA za 2008. godinu - (Uredba o objavi Dodatka Sporazumu o financiranju između Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA za 2008. godinu, NN-MU 015/2011).
46 Dodatak Sporazumu o financiranju između Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA za 2008. godinu - (Uredba o objavi Dodatka Sporazumu o financiranju između Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA za 2008. godinu, NN-MU 001/2012).
47 Dodatak Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA za 2009. godinu - (Uredba o objavi Dodatka Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA za 2009. godinu, NN-MU 008/2012).
48 Dodatak Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina u okviru IPA komponente Prekogranična suradnja za 2007. godinu - (Uredba o objavi Dodatka Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina u okviru IPA komponente Prekogranična suradnja za 2007. godinu, NN-MU 006/2010).
49 Dodatak Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija u okviru IPA komponente Prekogranična suradnja za 2007. godinu - (Uredba o objavi Dodatka Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija u okviru IPA komponente Prekogranična suradnja za 2007. godinu, NN-MU 006/2010).
50 Dodatak Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora u okviru IPA komponente Prekogranična suradnja za 2007. godinu - (Uredba o objavi Dodatka Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora u okviru IPA komponente Prekogranična suradnja za 2007. godinu, NN-MU 006/2010).
51 Dodatak Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica, u svezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2007. godinu (Decentralizirano upravljanje) - (Uredba o objavi Dodatka Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica, u svezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2007. godinu, NN-MU 013/2009).
52 Dodatak Sporazumu o redovnom zračnom prometu između Republike Hrvatske i Republike Slovenije - (Uredba o objavi Dodatka Sporazumu o redovnom zračnom prometu između Republike Hrvatske i Republike Slovenije, NN-MU 014/2000).
53 Dodatak sporazumu od 2. kolovoza 1958. godine zaključen između Vlade SFRJ i Vlade Francuske Republike o reguliranju francuskih financijskih potraživanja - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1996).
54 Dodatni protokol između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o izmjenama i dopunama Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja - (Uredba o objavi Dodatnog protokola između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o izmjenama i dopunama Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, NN-MU 005/2013).
55 Dodatni protokol između Republike Hrvatske i Republike Moldove o izmjenama i dopunama Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Moldove o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja - (Uredba o objavi Dodatnog protokola između Republike Hrvatske i Republike Moldove o izmjenama i dopunama Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Moldove o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, NN-MU 004/2018).
56 Dodatni protokol između Republike Hrvatske i Češke Republike o izmjenama i dopunama Ugovora između Republike Hrvatske i Češke Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja - (Uredba o objavi Dodatnog protokola između Republike Hrvatske i Češke Republike o izmjenama i dopunama Ugovora između Republike Hrvatske i Češke Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, NN-MU 010/2008). NE VAŽI!.
57 Dodatni protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o izmjenama i dopunama Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o poticanju i zaštiti ulaganja - (Uredba o objavi Dodatnog protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o izmjenama i dopunama Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o poticanju i zaštiti ulaganja, NN-MU 004/2009).
58 Dodatni protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o izmjenama i dopunama Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja - (Uredba o objavi Dodatnog protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o izmjenama i dopunama Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, NN-MU 009/2013).
59 Dodatni protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike San Marino o izmjenama i dopunama Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike San Marino o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja - (Uredba o objavi Dodatnog protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike San Marino o izmjenama i dopunama Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike San Marino o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, NN-MU 009/2013).
60 Dodatni protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o izmjenama i dopunama Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Turske o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja - (Uredba o objavi Dodatnog protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o izmjenama i dopunama Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Turske o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, NN-MU 005/2009).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655