Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 >>

31 Izvješće o provedenom postupku Strateške procjene utjecaja na okoliš za Operativni program "Regionalna konkurentnost 2007. - 2013." [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, [2013].
32 Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2011. godini [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2013.
33 Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2012. godini [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2013.
34 Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2013. godini [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2014.
35 Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2017. godini [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2018.
36 Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2018. godini [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2019.
37 Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2019. godini [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2020.
38 Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2020. godini [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2021.
39 Izvješće o zaključcima i preporukama Nadzornog odbora za praćenje provedbe programa IPA u Republici Hrvatskoj održanog 12. srpnja 2012. godine u Zagrebu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2012.
40 Izvješće o zaključcima i preporukama Nadzornog odbora za praćenje provedbe programa IPA u Republici Hrvatskoj održanog 15. srpnja 2011. godine u Zagrebu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2012.
41 Komunikacijski plan europskih strukturnih i investicijskih fondova za Republiku Hrvatsku za 2018. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2018.
42 Mogućnosti i prava : priručna brošura namijenjena osobama s invaliditetom - osobama stradalima od minskoeksplozivnih sredstava : švicarsko - hrvatski program suradnje [e-dokument] / Ravnateljstvo civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ravnateljstvo civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova, 2021.
43 Nacionalni plan razvoja otoka 2021.- 2027. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2021.
44 Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji Operativni program "Regionalna konkurentnost" za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente "Regionalni razvoj" u Hrvatskoj, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013. - ([12/81] Osamdeset prva sjednica 12. Vlade Republike Hrvatske : [2013-03-21] prilozi za raspravu).
45 Najuspješniji lokalni EU projekti u Hrvatskoj 2010. - 2012. : ususret EU fondovima [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2013.
46 Najuspješniji lokalni EU projekti u Hrvatskoj 2010. - 2014. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2015. ISBN 978-953-57412-3-7.
47 National Reform Programme ... [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia ; Ministry of the Regional Development and EU Funds. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2014- .
48 Newsletter : europski strukturni i investicijski fondovi [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2014- .
49 Objedinjeno izvješće o provedbi Odluke o zapošljavanju putem javnoga natječaja u ministarstvima i ostalim institucijama uključenima u provedbu IPA programa... i Odluke o aktivnostima koje ministarstva i ostale institucije uključene u provedbu IPA programa trebaju poduzeti u 2012. godini kako bi dobile dozvolu za rad sustava za upravljanje pretpristupnim programima Europske unije... [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2013.
50 Operational Programme Regional Competitiveness 2007-2013 [e-dokument] / Ministry of the Regional Development and EU Funds. - Zagreb : Ministry of the Regional Development and EU Funds, 2013.
51 Operativni program Regionalna konkuretnost 2007.-2013. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2013.
52 Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2018.
53 Plan djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova za razdoblje 2021 - 2025. godine [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2021.
54 Plan nabave za 2012. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, [2013].
55 Plan nabave za 2013. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, [2013].
56 Plan nabave za 2014. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, [2014].
57 Plan nabave za 2015. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2015.
58 Plan nabave za 2016. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2016.
59 Plan nabave za 2017. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2017.
60 Plan nabave za 2018. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2018.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655