Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2

31 Završno izvješće o izlovu nezavičajne divljači na kvarnerskim otocima u ... godini s Prijedlogom rasporeda sredstava za realizaciju proračunske aktivnosti izlov nezavičajne divljači u razdoblju od ... do ... [e-dokument] / Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2015- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655