Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2

31 Pregled stanja i analiza tržišta 2007 - 2012 : Projekti javno-privatnog partnerstva [e-dokument] / Agencija za javno-privatno partnerstvo. - Zagreb : Agencija za javno-privatno partnerstvo, 2013.
32 Prijedlog uredbe o izobrazbi sudionika u postupcima pripreme i provedbe projekata javno-privatnog partnerstva [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/81] Osamdesetprva sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-05-07] prilozi za raspravu).
33 Prijedlog uredbe o kriterijima ocjene i odobravanja projekata javno-privatnog partnerstva [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/81] Osamdesetprva sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-05-07] prilozi za raspravu).
34 Prijedlog uredbe o nadzoru provedbe projekata javno-privatnog partnerstva [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/81] Osamdesetprva sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-05-07] prilozi za raspravu).
35 Prijedlog uredbe o sadržaju Ugovora o javno-privatnom partnerstvu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/81] Osamdesetprva sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-05-07] prilozi za raspravu).
36 Prijedlog zakona o javno-privatnom partnerstvu : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/30] Trideseta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-06-30] prilozi za raspravu).
37 Prijedlog zakona o javno-privatnom partnerstvu [e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
38 Priprema i provedba javnih investicija (projekti javno-privatnog partnerstva) : verzija 1 [e-dokument] / Agencija za javno-privatno partnerstvo. - Zagreb : Agencija za javno-privatno partnerstvo, 2012. - (Priručnici za pripremu i provedbu modela javno-privatnog partnerstva ; Priručnik 9).
39 Priprema i provedba javnih investicija (projekti javno-privatnog partnerstva) : verzija 3 [e-dokument] / Agencija za javno-privatno partnerstvo. - Zagreb : Agencija za javno-privatno partnerstvo, 2014. - (Priručnici za pripremu i provedbu modela javno-privatnog partnerstva ; Priručnik 9).
40 Priručnik o pravnoj zaštiti u postupcima javne nabave za naručitelje [tisak] / Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave. - Zagreb : Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, 2009.
41 Priručnik o pravnoj zaštiti u postupcima javne nabave za ponuditelje [tisak] / Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave. - Zagreb : Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, 2009.
42 Program of application of PPP model in street lighting and energy renovation of public buildings projects within the concept of "smart cities" [e-dokument] / Agency for Investments and Competitiveness. - Zagreb : Agency for Investments and Competitiveness, [2015.].
43 Program primjene modela javno-privatnog partnerstva na projekte javne rasvjete i energetske obnove javnih zgrada u okviru koncepta "pametnih gradova" [e-dokument] / Agencija za investicije i konkurentnost. - Zagreb : Agencija za investicije i konkurentnost, [2015].
44 Program ukupnog razvoja Općine Sveti Juraj na Bregu 2014. - 2020. godine [e-dokument] / Jaić Consulting d.o.o.. - Sveti Juraj na Bregu : Općina Sveti Juraj na Bregu, 2014.
45 Public private partnerships in Croatia [e-dokument] / Agency for Public Private Partnership. - Zagreb : Agency for Public Private Partnership, 2010.
46 Report on contingent liabilities of the general government sector in line with Council directive 2011/85/EU, 2014 - 2019 [e-dokument] / Croatian Bureau of Statistics. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2020.
47 Report on contingent liabilities of the general government sector in line with Council directive 2011/85/EU, 2013 - 2018 [e-dokument] / Croatian Bureau of Statistics. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2019.
48 Report on contingent liabilities of the general government sector in line with Council directive 2011/85/EU, 2015 - 2020 [e-dokument] / Croatian Bureau of Statistics. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2021.
49 Rizici u projektima javno-privatnog partnerstva (identifikacija i alokacija rizika) : verzija 1 [e-dokument] / Agencija za javno-privatno partnerstvo. - Zagreb : Agencija za javno-privatno partnerstvo, 2012. - (Priručnici za pripremu i provedbu modela javno-privatnog partnerstva ; Priručnik 8).
50 Rizici u projektima javno-privatnog partnerstva (identifikacija, kvantifikacija i alokacija) : verzija 2 [e-dokument] / Agencija za javno-privatno partnerstvo. - Zagreb : Agencija za javno-privatno partnerstvo, 2014. - (Priručnici za pripremu i provedbu modela javno-privatnog partnerstva ; Priručnik 8).
51 Strategija razvoja Općine Mljet do 2020. [e-dokument] / Općina Mljet. - Babino Polje : Općina Mljet, 2017.
52 Strategija razvoja Općine Pokupsko za razdoblje od 2014. do 2020. godine [e-dokument] / Općina Pokupsko. - Pokupsko : Općina Pokupsko, 2014.
53 Strategija razvoja sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008.
54 Strateški okvir za razvoj Javno-privatnog partnerstva u Republici Hrvatskoj : "Partnerstvo za kvalitetniju javnu uslugu" [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, 2009.
55 Uredba o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje Ugovora o javno-privatnom partnerstvu po modelu privatne financijske inicijative : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/27] Dvadesetsedma sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-06-20] prilozi za raspravu).
56 Utvrđivanje sposobnosti plaćanja JLPRS u projektima javno-privatnog partnerstva : verzija 1 [e-dokument] / Agencija za javno-privatno partnerstvo. - Zagreb : Agencija za javno-privatno partnerstvo, 2012. - (Priručnici za pripremu i provedbu modela javno-privatnog partnerstva ; Priručnik 5).
57 Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (NN 133/13, 152/14) : vodič za investitore [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva ; Agencija za investicije i konkurentnost ; Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija. - Zagreb : Agencija za investicije i konkurentnost, [2017].
58 Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (NN 133/2013) : vodič za investitore [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ; Ministarstvo gospodarstva ; Agencija za investicije i konkurentnost. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije : Ministarstvo gospodarstva : Agencija za investicije i konkurentnost, 2013.
59 Značenje i postupak izračuna vrijednosti za novac kod projekata javno-privatnog partnerstva : verzija 2 [e-dokument] / Agencija za javno-privatno partnerstvo. - Zagreb : Agencija za javno-privatno partnerstvo, 2014. - (Priručnici za pripremu i provedbu modela javno-privatnog partnerstva ; Priručnik 6).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655