Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2

31 Proizvodnja metala i proizvoda od metala = Manufacture of basic metals and fabricated metal products : (2003.) [tisak] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2003.
32 Proizvodnja metala i proizvoda od metala = Manufacture of basic metals and fabricated metal products : (2002.) [tisak] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2002.
33 Proizvodnja metala i proizvoda od metala = Manufacture of basic metals and fabricated metal products : (2001.) [tisak] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2001.
34 Proizvodnja metala i proizvoda od metala = Manufacture of basic metals and fabricated metal products : (2007.) [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2007.
35 Proizvodnja metala i proizvoda od metala = Metal manufacturing industry : (1998.) [tisak] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 1998.
36 Proizvodnja metala i proizvoda od metala = Metal manufacturing industry : (2000.) [tisak] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2000.
37 Proizvodnja metala i proizvoda od metala = Metal manufacturing industry : [2005.] [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora.
38 Proizvodnja metala i proizvoda od metala = Metal manufacturing industry : [2008.] [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : HGK, 2008.
39 Proizvodnja ovčjeg sira na domaćinstvu [e-dokument] / Ivica Peranić. - Zagreb : Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, [2004]. - (Ovčarstvo).
40 Proizvodnja strojeva i uređaja u Republici Hrvatskoj : analiza izvoznih mogućnosti [sažetak] [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2020.
41 Sigurnosno-tehnički list za kemijske proizvode : 1.dio: Sadržaj i redoslijed odjeljaka ( ISO 11014-1:1994 ) [tisak] / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1997. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 11014).
42 Sljedivost mjerne i ispitne opreme prema nacionalnim etalonima [tisak] / Europska suradnja na ovlašćivanju. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2002. - (Publikacija EA ; 4/07).
43 Sustavi kakvoće - Model za osiguravanje kakvoće u proizvodnji, ugradbi i održavanju (ISO 9002:1994; EN ISO 9002:1994) [tisak] / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1996. - (Hrvatska norma HRN EN ISO ; 9002).
44 Sustavi kakvoće - Model za osiguravanje kakvoće u zamisli, razvoju, proizvodnji, ugradbi i održavanju (ISO 9001:1994; EN ISO 9001:1994) [tisak] / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1996. - (Hrvatska norma HRN EN ISO ; 9001).
45 Sustavni pristup sastavljanju nacionalnih računa : tehnički izvještaj : priručnik za nacionalne račune [tisak] / prevela i priredila Andrea Brumnić. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2004. ISBN 953-6667-58-4.
46 Upute za primjenu smjernica utemeljenih na novome i općemu pristupu : Europsko povjerenstvo, Luxembourg 2000 [tisak] = Guide to the implementation of directives based on the New approach and the Global approach : European Commission / Europsko povjerenstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2000.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655