Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2

31 Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Koreje o socijalnoj sigurnosti - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Koreje o socijalnoj sigurnosti, NN-MU 004/2019).
32 Vodič o pravima iz mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti (I. stup) i doplatka za djecu : 2019 [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2019.
33 Zakon o doprinosima : s komentarom [tisak] / priredili Ksenija Cipek, Dražen Opalić, Jasna Prepeljanić. - Zagreb : Institut za javne financije, 2017. - (Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske : objašnjenja za primjenu propisa s područja poreznog sustava Republike Hrvatske / Ministarstvo financija, Porezna uprava). ISSN 1333-073X.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655