Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

31 Konvencija o zaštiti nematerijalne kulturne baštine - (Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine, NN-MU 005/2005).
32 Konvencija o zaštiti podvodne kulturne baštine - (Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti podvodne kulturne baštine, NN-MU 010/2004).
33 Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine od 23. studenoga 1972 - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji, NN-MU 012/1993).
34 Konvencija za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanoga sukoba od 14. svibnja 1954. godine i Protokol uz tu Konvenciju od 14. svibnja 1954. godine - (NN-MU 006/2002).
35 Konvencija za zaštitu proizvođača fonograma od neodobrenog umnožavanja njihovih fonograma - (Uredba o pristupanju Konvenciji za zaštitu proizvođača fonograma od neodobrenog umnožavanja njihovih fonograma, NN-MU 012/1999).
36 Kroatische Kulturwochen in Deutschland 2002 : 14. Oktober bis 30. November [tisak] / Ministerium für Kultur der Republik Kroatien. - Zagreb : Ministerium für Kultur der Republik Kroatien, 2002.
37 Kultura 2007.-2013. : sedam godina Europske kulture u Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / [urednik Mladen Špehar]. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2014. ISBN 978-953-312-025-6.
38 Kultura [tisak] / Stručni tim Vjeran Katunarić... [et al.]. - Zagreb : Ured za strategiju razvitka Republike Hrvatske, 2001. - (Hrvatska u 21. stoljeću). ISBN 953-6430-32-0.
39 Kultura i sukob : zbornik konferencije, Dubrovnik, 29.-31. ožujka 2001. [tisak] = Culture and conflict : conference proceedings, Dubrovnik 29 - 31 March 2001 / urednici Naima Balić, Davor Mišković. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2003. - (Biblioteka Kulturni razvitak : Velika edicija ; knj. 5). ISBN 953-6240-26-2.
40 Kultura u pokretu 2007.-2013. [tisak + e-dokument] / urednica Anja Jelavić. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Odjel za kulturnu kontaktnu točku, 2009. ISBN 978-953-312-001-0.
41 Kulturna događanja u Republici Hrvatskoj u 1997. godini [tisak] / Ministarstvo kulture, Zavod za kulturu. - Zagreb : Ministarstvo kulture, Zavod za kulturu, 1996.
42 Kulturne manifestacije u Republici Hrvatskoj : radni materijal [tisak] / Ministarstvo kulture, Zavod za kulturu. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Zavod za kulturu, 1996.
43 Mali hrvatsko-češki biografski leksikon [tisak] / priredili Jadranka Bošnjak, Dušan Karpatský i Zoran Pičuljan. - Prag : Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Češkoj Republici, 2002. ISBN 80-7106-621-4.
44 Memorandum o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Kultura (od 2007. do 2013.) - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Kultura (od 2007. do 2013.), NN-MU 007/2007).
45 Memorandum o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Zajednice MEDIA 2007 (2007. do 2013.) - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Zajednice MEDIA 2007 (2007. do 2013.), NN-MU 003/2008).
46 Međunarodna konvencija za zaštitu umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radiodifuziju - (Uredba o pristupanju Međunarodnoj konvenciji za zaštitu umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radiodifuziju, NN-MU 012/1999).
47 Međunarodna kulturna suradnja : pregled odbijenih programa po podprogramskoj djelatnosti : 2014. : status: odbijen [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2014.
48 Međunarodna kulturna suradnja : pregled odbijenih programa po podprogramskoj djelatnosti : 2015. : status: odbijen [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2015.
49 Međunarodna kulturna suradnja : pregled odbijenih programa po podprogramskoj djelatnosti : 2015. : status: odbijen [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2015.
50 Međunarodna kulturna suradnja : pregled odbijenih programa po podprogramskoj djelatnosti : [14. 6. 2016.] [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2016.
51 Međunarodna kulturna suradnja : pregled odbijenih programa po podprogramskoj djelatnosti [23.3.2012.] [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2012.
52 Međunarodna kulturna suradnja : pregled odbijenih programa po podprogramskoj djelatnosti [5.6.2012.] [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2012.
53 Međunarodna kulturna suradnja : pregled odbijenih programa po podprogramskoj djelatnosti [7. 2. 2013.] [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2013.
54 Međunarodna kulturna suradnja : pregled odobrenih programa po podprogramskoj djelatnosti s 1. natječajnog roka [23.3.2012.] [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2012.
55 Međunarodna kulturna suradnja : pregled programa po podprogramskoj djelatnosti - odobreno do 20. siječnja 2009 [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2009.
56 Međunarodna kulturna suradnja : pregled programa po podprogramskoj djelatnosti : 2007. [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2008.
57 Međunarodna kulturna suradnja : pregled programa po podprogramskoj djelatnosti : 2008. [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2008.
58 Međunarodna kulturna suradnja : pregled programa po podprogramskoj djelatnosti : 2014. : status: odobren [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2014.
59 Međunarodna kulturna suradnja : pregled programa po podprogramskoj djelatnosti : 2015. : status: odobren [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2015.
60 Međunarodna kulturna suradnja : pregled programa po podprogramskoj djelatnosti : 2015. : status: odobren [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2015.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655