Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2

31 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak protuzakonit - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak protuzakonit, NN-MU 016/1998).
32 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit, NN-MU 015/2002).
33 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o predaji i prihvatu osoba koje nezakonito borave na njihovim državnim područjima - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o predaji i prihvatu osoba koje nezakonito borave na njihovim državnim područjima, NN-MU 006/2003).
34 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o predaji i primanju osoba kojih je boravak protuzakonit - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o predaji i primanju osoba kojih je boravak protuzakonit, NN-MU 003/1995).
35 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o prihvatu osoba na zajedničkoj državnoj granici - (Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o prihvatu osoba na zajedničkoj državnoj granici, NN-MU 006/1994). NE VAŽI!.
36 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o readmisiji vlastitih državljana i stranaca - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o readmisiji vlastitih državljana i stranaca, NN-MU 007/2002).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655