Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2

31 Legal framework for doing business in Croatia 1999 [tisak] / CIPA. - Zagreb : CIPA, 1999.
32 Legal framework for doing business in Croatia : 2001 [tisak] / Editor in chief Branko Vukmir... [et al.]. - 4th ed. - Zagreb : Croatian Privatization Fund, 2001. ISBN 953-98686-0-2.
33 Legal framework for doing business in Croatia [tisak] / CIPA. - Zagreb : CIPA, 1997.
34 Odluka o davanju suglasnosti Povjerenstvu za izradu prijedloga mjerila za ostvarivanje prava zaposlenika i ranije zaposlenih u društvima HT - Hrvatske telekomunikacije d.d., Hrvatskim poštama d.d., te ranije zaposlenima u javnom poduzeću poštanskog i telekomunikacijskog prometa HPT - Hrvatska pošta i telekomunikacije, pod posebnim pogodnostima, za raspisivanje i provedbu pozivnog natječaja za obavljanje financijskih usluga (poslova agenta) : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/272] Dvjesto sedamdeset i druga sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-11-08] prilozi za raspravu).
35 Pravilnik o materijalnim pravima zaposlenika [e-dokument] / Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu. - Split : Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet, 2021.
36 Pravilnik o plaćama i drugim materaijalnim pravima radnika/ca u Hrvatskoj radioteleviziji [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2021.
37 Pravilnik o plaćama i materijalnim pravima radnika [e-dokument] / Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. - Zagreb : Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, 2022.
38 Pravilnik o unutamjem ustrojstvu i materijalnim pravima zaposlenika Hrvatskog hidrografskog instituta [e-dokument] / Hrvatski hidrografski institut. - Split : Hrvatski hidrografski institut, 2019.
39 Prijedlog zakona o radu s tekstom Konačnog prijedloga zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/60] Šezdeseta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-12-19] prilozi za raspravu).
40 Prijedlog zakona o zaštiti zaposlenika koji objavljuju informacije od javnog interesa [e-dokument] / [Zastupnik Mario Kovač, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/31] Trideset prva sjednica četvrtog saziva Hrvatskoga sabora [2003-03-26 / 2003-04-11] : prilozi za raspravu).
41 Provedbeni program za .... godinu [e-dokument] / Agencija za osiguranje radničkih tražbina. - Zagreb : Agencija za osiguranje radničkih tražbina, 2023-.
42 Strateški plan : za razdoblje od 2016. - 2018. [e-dokument] / Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca. - Zagreb : Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca, 2015.
43 Strateški plan Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca : [2013. - 2015.] [e-dokument] / Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca. - Zagreb : Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca, 2012.
44 Strateški plan Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca [e-dokument] / Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca. - Zagreb : Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca, [2012].
45 Strateški plan Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca za razdoblje 2018. - 2020. [e-dokument] / Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca. - Zagreb : Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca, 2017.
46 Strateški plan Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca za razdoblje 2017. - 2019. [e-dokument] / Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca. - Zagreb : Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca, 2016.
47 Strateški plan Agencije za osiguranje radničkih tražbina za razdoblje 2019. - 2021. [e-dokument] / Agencija za osiguranje radničkih tražbina. - Zagreb : Agencija za osiguranje radničkih tražbina, 2018.
48 Strateški plan Agencije za osiguranje radničkih tražbina za razdoblje 2020. - 2022. [e-dokument] / Agencija za osiguranje radničkih tražbina. - Zagreb : Agencija za osiguranje radničkih tražbina, 2019.
49 Strateški plan za razdoblje od 2014. - 2016. [e-dokument] / Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca. - Zagreb : Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca, 2013.
50 Strateški plan za razdoblje od 2015. - 2017. [e-dokument] / Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca. - Zagreb : Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca, 2014.
51 Uputa za izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu [e-dokument] / Zavod za unapređivanje zaštite na radu. - Zagreb : Zavod za unapređivanje zaštite na radu, 2016.
52 Vodič kroz postupak osiguranja radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca [e-dokument] / Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca. - Zagreb : Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca, [2014].
53 Vodič za radnike o europskim radničkim vijećima [e-dokument] / Hrvoje Butković, Višnja Samardžija, Ivana Rukavina. - Zagreb : Institut za razvoj i međunarodne odnose, 2021. ISBN 978-953-6096-94-7.
54 Zaključak o vezi s pripremom dodatnih izmjena i dopuna Zakona o radu : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/20] Dvadeseta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-10-22] prilozi za raspravu).
55 Zakon o obrani s komentarom : (redakcijski pročišćeni tekst) [tisak] / Pero Kovačević... [et al.]. - Zagreb : Ministarstvo obrane RH : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1996. ISBN 953-6014-65-3.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655