Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2

31 Plan građenja i održavanja državnih cesta u 2003. godini [tisak + e-dokument] / Hrvatsle ceste. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/31] Trideset prva sjednica četvrtog saziva Hrvatskoga sabora [2003-03-26 / 2003-04-11] : prilozi za raspravu).
32 Plan građenja i održavanja državnih cesta u 2016. godini [e-dokument] / Hrvatske ceste. - Zagreb : Hrvatske ceste, 2016.
33 Plan građenja i održavanja državnih cesta za 2012. godinu [e-dokument] / Hrvatske ceste. - Zagreb : Hrvatske ceste, 2012.
34 Plan građenja i održavanja državnih cesta za 2014. godinu [e-dokument] / Hrvatske ceste. - Zagreb : Hrvatske ceste, 2013.
35 Plan građenja i održavanja državnih cesta za 2015. godinu [e-dokument] / Hrvatske ceste. - Zagreb : Hrvatske ceste, 2014.
36 Plan građenja i održavanja državnih cesta za 2017. godinu [e-dokument] / Hrvatske ceste. - Zagreb : Hrvatske ceste, 2017.
37 Plan građenja i održavanja državnih cesta za 2018. godinu [e-dokument] / Hrvatske ceste. - Zagreb : Hrvatske ceste, 2018.
38 Plan građenja i održavanja državnih cesta za 2019. godinu [e-dokument] / Hrvatske ceste. - Zagreb : Hrvatske ceste, 2019.
39 Plan građenja i održavanja državnih cesta za razdoblje I-III 2016. godine [e-dokument] / Hrvatske ceste. - Zagreb : Hrvatske ceste, 2015.
40 Plan građenja, održavanje i sanacija autocesta u 2003. godini [tisak + e-dokument] / [Hrvatske autoceste]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/31] Trideset prva sjednica četvrtog saziva Hrvatskoga sabora [2003-03-26 / 2003-04-11] : prilozi za raspravu).
41 Plan održavanja i građenja državnih cesta u 2003. godini [e-dokument] / Hrvatske ceste. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/033] Trideset treća sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-03-06] : prilozi za raspravu).
42 Plan održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko-posavsku županiju u 2015. godini [e-dokument] / Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije. - Slavonski Brod : Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije, 2014.
43 Plan poslovanja za 2003. godinu : kratki pregled planiranih aktivnosti [e-dokument] / Autocesta Rijeka - Zagreb d.d.. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2002. - ([08/033] Trideset treća sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-03-06] : prilozi za raspravu).
44 Planovi pripremnih mjera i aktivnosti za turističku sezonu 2011. [e-dokument] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2010.
45 Polugodišnje izvješće o tijeku ostvarenja zajma EIB-a iz Luxembourga zaključno s 31.12.2003., te o načinu trošenja kreditnih sredstava za koja su izdana jamstva Republike Hrvatske - "Program obnove državnih cesta" / [Hrvatske ceste d.o.o.]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
46 Pravilnik o gospodarenju građevnim i ostalim otpadom nastalim građenjem, rekonstrukcijom i održavanjem državnih cesta [e-dokument] / Hrvatske ceste. - Zagreb : Hrvatske ceste, 2012.
47 Prijedlog zaključka o započinjanju pregovora radi izgradnje drugog kolnika autoceste Zagreb - Macelj, dionica Krapina - Đurmanec [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/96] Devedesetšesta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-12-09] prilozi za raspravu).
48 Prijedlog zaključka u vezi s izgradnjom brze ceste Gradec - Koprivnica - Gola (granica s Republikom Mađarskom) : (varijanta 1) [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/170] Sto sedamdeseta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-06-20] prilozi za raspravu).
49 Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt "Hrvatske ceste-Splitska obilaznica", s Konačnim prijedlogom zakona [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/18] Osamnaesta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-01-25 / 2006-02-17] : prilozi za raspravu).
50 Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje 2009.-2012. : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/29] Dvadeset deveta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-12-03] prilozi za raspravu).
51 Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2009. do 2012. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009.
52 Programma di lavoro 2004 della Giunta municipale [e-dokument] / Giunta municipale. - Citta'di Rovigno : Giunta municipale, 2003.
53 Realizacija Plana građenja i održavanja državnih cesta za .... godinu [e-dokument] / Hrvatske ceste. - Zagreb : Hrvatske ceste, 2019- .
54 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja i priključnih graničnih dionica autoceste na koridoru Vc - (Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja i priključnih graničnih dionica autoceste na koridoru Vc, NN-MU 004/2011).
55 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Gradiške i priključnih graničnih dionica međudržavne ceste E-661 - (Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Gradiške i priključnih graničnih dionica međudržavne ceste E-661, NN-MU 003/2012).
56 Tehnički uvjeti za asfalterske radove održavanja kolničkih konstrukcija na autocestama [tisak] / Zdravko Ramljak. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2004. ISBN 953-99875-0-4 ; 953-99775-1-2(dio 1) ; 953-99875-1-2 (dio 1) ; 953-99875-3-9 (dio 2).
57 Voda za život : drugi skup poslovnog vodstva Hrvatske pod nazivom: Gospodarstvo za okoliš, Zagreb, 30. svibnja 2003. [tisak] / Hrvatska elektroprivreda. - Zagreb : Hrvatska elektroprivreda, 2004. ISBN 953-96312-8-9.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655