Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 .. >>

811 Strategija razvoja turizma Općine Pakoštane 2016. - 2020. [e-dokument] / Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji Sveučilišta u Rijeci. - Pakoštane : Općina Pakoštane, 2021.
812 Strategija razvoja turizma Općine Pićan 2021.-2027. [e-dokument] / Općina Pićan. - Pićan : Općina Pićan, 2020.
813 Strategija razvoja turizma Općine Privlaka za razdoblje od 2015. do 2025. godine [e-dokument] / Institut za turizam. - Privlaka : Općina Privlaka, 2015.
814 Strategija razvoja turizma Općine Privlaka za razdoblje od 2015. do 2025. godine [e-dokument] / Institut za turizam. - Privlaka : Općina Privlaka, 2015.
815 Strategija razvoja turizma Općine Rakovica 2019. - 2024. [e-dokument] / Općina Rakovica, Općinski načelnik. - Rakovica : Općina Rakovica, 2019.
816 Strategija razvoja turizma Općine Selca : 2018 - 2023 [e-dokument] / Best of Brač d.o.o.. - Selca : Općina Selca, 2018.
817 Strategija razvoja turizma Općine Sibinj za razdoblje od 2017. do 2022. godine [e-dokument] / MICRO projekt d.o.o.. - Sibinj : Općina Sibinj, 2019.
818 Strategija razvoja turizma Općine Strizivojna 2018. - 2021. [e-dokument] / MICRO projekt d.o.o. - Strizivojna : Općina Strizivojna, 2019.
819 Strategija razvoja turizma Općine Trpanj 2019.-2025. [e-dokument] / Adria Bonus d. o. o. - Trpanj : Općina Trpanj, 2019.
820 Strategija razvoja turizma Općine Vela Luka [e-dokument] / Horwath HTLm d.o.o.. - Vela Luka : Općina Vela Luka, 2016.
821 Strategija razvoja turizma Općine Viškovci za razdoblje 2017.-2021. [e-dokument] / Općina Viškovci. - Viškovci : Općina Viškovci, 2017.
822 Strategija razvoja turizma Općine Vrhovine : 2019. - 2024. [e-dokument] / SENSUM d.o.o.. - Vrhovine : Općina Vrhovine, [2019].
823 Strategija razvoja turizma Općine Zadvarje 2019.-2025. godine [e-dokument] / Općina Zadvarje, Općinsko vijeće. - Zadvarje : Općina Zadvarje, 2019.
824 Strategija razvoja turizma Općine Žakanje od 2019. do 2024. godine [e-dokument] / Općina Žakanje. - Žakanje : Općina Žakanje, 2019.
825 Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine [e-dokument] / [izvršitelj: Centar za inovativnost i transfer znanja Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci]. - Rijeka ; Krk : Grad Krk, 2016.
826 Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine [e-dokument] / Ministarstvo turizma. - Zagreb : Ministarstvo turizma, 2013.
827 Strategija razvoja turizma RH do 2020. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013.
828 Strategija razvoja turizma Varaždinske županije 2015.-2025. [e-dokument] / Varaždinska županija ; Institut za turizam. - Zagreb : Varaždinska županija, 2015.
829 Strategija razvoja turizma Vukovarsko-srijemske županije (2015-2020. godine) [e-dokument] / Adria Bonus d.o.o. Poreč ; Visoka poslovna škola s p. j. Višnjan (Poreč). - Vukovar : Vukovarsko-srijemska županija, 2015.
830 Strategija razvoja turizma: Mali Lošinj i Cres [e-dokument] / Horwath HTL (Hotel, Tourism and Leisure). - Mali Lošinj : Grad Mali Lošinj, 2021.
831 Strategija razvoja unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru (PIFC - Public Internal Financial Control) u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2005.
832 Strategija razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2020. godine [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Splita. - Split : Grad Split, 2017.
833 Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine : prijedlog [e-dokument] / Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada. - Zagreb : Grad Zagreb, 2017.
834 Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine : prijedlog [e-dokument] / Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada. - Zagreb : Grad Zagreb, 2018.
835 Strategija razvoja urbanog područja Pula [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Pule. - Pula-Pola : Grad Pula, 2017.
836 Strategija razvoja urbanog područja Slavonskog Broda do 2020. [e-dokument] / Urbanex d.o.o.. - Slavonski Brod : Grad Slavonski Brod, 2017.
837 Strategija razvoja urbanog područja Zadra 2014. - 2020. [e-dokument] / [izrađivač: Urbanex d.o.o. ; koordinator izrade: Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA nova]. - Zadar : Grad Zadar, 2016.
838 Strategija razvoja Veleučilišta u Bjelovaru za razdoblje 2018.-2022. godine [e-dokument] / Veleučilište u Bjelovaru. - Bjelovar : Veleučilište u Bjelovaru, 2018.
839 Strategija razvoja Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima za razdoblje 2017.- 2022. [e-dokument] / Visoko gospodarsko učilište u Križevcima. - Križevci : Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, [2021].
840 Strategija razvoja Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima za razdoblje 2017.-2022. [e-dokument] / Marijana Ivanek-Martinčić...et al.. - Križevci : Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, [2017].

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655