Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 .. >>

751 Strategija razvoja pametnog Grada Jastrebarsko za razdoblje 2019. - 2024. [e-dokument] / Grad Jastrebarsko. - Jastrebarsko : Grad Jastrebarsko, 2019.
752 Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca [e-dokument] / Grad Karlovac. - Karlovac : Grad Karlovac, 2018.
753 Strategija razvoja pametnog Grada Krka 2018. - 2022. ; SmartCity Krk [e-dokument] / Grad Krk. - Krk : Grad Krk, 2018.
754 Strategija razvoja pametnog Grada Popovače 2021. - 2026. [e-dokument] / Grad Popovača. - Popovača : Grad Popovača, 2021.
755 Strategija razvoja pametnog Grada Vrbovca za razdoblje 2021. - 2026. [e-dokument] / Grad Vrbovec. - Vrbovec : Grad Vrbovec, 2021.
756 Strategija razvoja pametnog Grada Zlatara: grad digitalnog doba [e-dokument] = Smart city Zlatar 2020-2027 / Grad Zlatar. - Zlatar : Grad Zlatar, 2020.
757 Strategija razvoja parasporta u Republici Hrvatskoj 2022. - 2030. [e-dokument] / Hrvatski paraolimpijski odbor. - Zagreb : Hrvatski paraolimpijski odbor, 2022.
758 Strategija razvoja poduzetničke infrastrukture Grada Pakraca do 2013. godine [e-dokument] / Grad Pakrac. - Pakrac : Grad Pakrac, 2008.
759 Strategija razvoja poduzetničkog okruženja Grada Preloga do 2020. [e-dokument] / Grad Prelog. - Prelog : Grad Prelog, 2016.
760 Strategija razvoja poduzetništva Grada Ludbrega : razdoblje: 2018.-2023. [e-dokument] / Logička Matrica d.o.o.. - Ludbreg : Grad Ludbreg, 2018.
761 Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013.-2020. [e-dokument] / Ministarstvo poduzetništva i obrta. - Zagreb : Ministarstvo poduzetništva i obrta, 2013.
762 Strategija razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj 2014.-2020. [e-dokument] / Ministarstvo poduzetništva i obrta. - Zagreb : Ministarstvo poduzetništva i obrta, 2014.
763 Strategija razvoja poljoprivrede na području Grada Otočca [e-dokument] / P. M. C. d.o.o.. - Otočac : Grad Otočac, 2019.
764 Strategija razvoja poljoprivrede na području Grada Zlatara i procjena utjecaja na okoliš za strategiju razvoja poljoprivrede [e-dokument] / Proeduco d.o.o.. - Zlatar : Grad Zlatar, 2019.
765 Strategija razvoja poljoprivrede Općine Drnje za razdoblje od 2018. do 2028. [e-dokument] / BDC d.o.o.. - Zagreb : Općina Drnje, 2019.
766 Strategija razvoja poljoprivrede Općine Legrad za razdoblje od 2018. do 2028. godine [e-dokument] / IRES ekologija d.o.o. - Legrad : Općina Legrad, 2020.
767 Strategija razvoja poljoprivrede Općine Svetvinčenat "kreiranje mogućnosti za poljoprivredu budućnosti" 2020.-2025. [e-dokument] / Centar za ulaganja EURO KONZALTING d.o.o.. - Svetvinčenat : Općina Svetvinčenat, 2020.
768 Strategija razvoja poljoprivredne proizvodnje Općine Raša [e-dokument] / Općina Raša. - Raša : Općina Raša, 2017.
769 Strategija razvoja poljoprivredne proizvodnje Općine Udbina [e-dokument] / Općina Udbina. - Udbina : Općina Udbina, 2017.
770 Strategija razvoja predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Dubrovnika od 2012. do 2030. g. [e-dokument] / Grad Dubrovnik. - Dubrovnik : Grad Dubrovnik, 2012.
771 Strategija razvoja prometa na području Općine Vrbnik za razdoblje 2018. - 2023 [e-dokument] / Fakultet prometnih znanosti, Zavod za prometno planiranje. - Vrbnik : Općina Vrbnik, 2020.
772 Strategija razvoja prometa na području Općine Vrbnik za razdoblje 2018. - 2023 [e-dokument] / VITA PROJEKT d.o.o.. - Vrbnik : Općina Vrbnik, 2020.
773 Strategija razvoja radiodifuzije od 2003. do 2005. godine (I faza) [e-dokument] / Ministarstvo pomorstva, prometa i veza ; Fakultet elektrotehnike i računarstva. - Zagreb : Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, 2003.
774 Strategija razvoja ruralnog turizma Općine Vidovec za razdoblje 2014.-2020. godine [e-dokument] / autor: Borislav Šimenc. - Varaždin : Općina Vidovec, 2014.
775 Strategija razvoja seoskog područja Grada Siska [tisak] / Hrvatski farmer d.d. - Sisak : Grad Sisak, 2009.
776 Strategija razvoja specijalnih knjižnica u Republici Hrvatskoj : 2013. - 2015. [e-dokument] / Nacionalna i sveučilišna knjižnica ; Hrvatski zavod za knjižničarstvo. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica : Hrvatski zavod za knjižničarstvo, [2012].
777 Strategija razvoja sporta Grada Varaždina od 2020. do 2028. [e-dokument] / Grad Varaždin. - Varaždin : Grad Varaždin, 2020.
778 Strategija razvoja sporta i rekreacije Grada Pazina 2017-2021. [e-dokument] / Obrt za poslovnu suradnju "Salta". - Pazin : Grad Pazin, 2016.
779 Strategija razvoja sporta i sportske infrastrukture Grada Šibenika 2020. -2027. [e-dokument] / PRIUS CONSULTING, obrt za konzalting usluge. - Šibenik : Grad Šibenik, 2021.
780 Strategija razvoja sporta i sportske infrastrukture u Gradu Dubrovniku 2018.-2028. : strateški dokument s akcijskim planom djelovanja u području sporta i sportske infrastrukture u Gradu Dubrovniku za razdoblje 2018. - 2028. [e-dokument] / 1. - Dubrovnik : Grad Dubrovnik, 2018.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655