Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>

721 Statut Sveu鑙li箃a u Zadru : [2023] [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zadru. - Zadar : Sveu鑙li箃e u Zadru, 2023.
722 Statut Sveu鑙li箃a u Zadru [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zadru. - Zadar : Sveu鑙li箃e u Zadru, 2003.
723 Statut Sveu鑙li箃a u Zagrebu : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, 2016.
724 Statut Sveu鑙li箃a u Zagrebu : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, 2017.
725 Statut Sveu鑙li箃a u Zagrebu [2023] [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, 2023.
726 Statut Sveu鑙li箃a u Zagrebu [tisak + e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, 2005.
727 Statut Sveu鑙li箃a u Zagrebu Agronomskog fakulteta [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Agronomski fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Agronomski fakultet, 2017.
728 Statut Sveu鑙li箃a u Zagrebu Geodetski fakultet (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Geodetski fakultet. - Zagreb : Geodetski fakultet, 2001.
729 Statut Sveu鑙li箃a u Zagrebu Gra餰vinskog fakulteta (Pro鑙规eni tekst) [2017] [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Gra餰vinski fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Gra餰vinski fakultet, 2017.
730 Statut Sveu鑙li箃a u Zagrebu Tekstilno-tehnolo筴og fakulteta : (potpun tekst) [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Tekstilno-tehnolo筴i fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Tekstilno-tehnolo筴i fakultet, 2008.
731 Statut Sveu鑙li箃a u Zagrebu, Geodetskog fakulteta (pro鑙规eni tekst) [2016.] [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Geodetski fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Geodetski fakultet, 2016.
732 Statut Sveu鑙li箃a u Zagrebu, Geodetskog fakulteta (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Geodetski fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Geodetski fakultet, 2008.
733 Statut Sveu鑙li箃a u Zagrebu, Geodetskog fakulteta (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Geodetski fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Geodetski fakultet, 2005.
734 Statut Sveu鑙li箃a u Zagrebu, Grafi鑛i fakultet [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Grafi鑛i fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Grafi鑛i fakultet, 2005.
735 Statut Sveu鑙li箃a u Zagrebu, Gra餰vinskog fakulteta : [2006] [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Gra餰vinski fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Gra餰vinski fakultet, 2006.
736 Statut Sveu鑙li箃a u Zagrebu, Gra餰vinskog fakulteta : [2016] [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Gra餰vinski fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Gra餰vinski fakultet, 2016.
737 Statut Sveu鑙li箃a u Zagrebu, Gra餰vinskog fakulteta [tisak] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Gra餰vinski fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Gra餰vinski fakultet, 2009.
738 Statut Tehni鑛og fakulteta Sveu鑙li箃a u Rijeci (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Rijeci, Tehni鑛i fakultet. - Rijeka : Sveu鑙li箃e u Rijeci, Tehni鑛i fakultet, 2014.
739 Statut Tehni鑛og fakulteta Sveu鑙li箃a u Rijeci : redakcijski pro鑙规eni tekst [tisak] / Tehni鑛i fakultet. - Rijeka : Sveu鑙li箃e u Rijeci, Tehni鑛i fakultet, 2006.
740 Statut Tehni鑛og fakulteta Sveu鑙li箃a u Rijeci [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Rijeci, Tehni鑛i fakultet. - Rijeka : Sveu鑙li箃e u Rijeci, Tehni鑛i fakultet, 2008.
741 Statut Tehni鑛og veleu鑙li箃a u Zagrebu [e-dokument] / Tehni鑛o veleu鑙li箃e. - Zagreb : Tehni鑛o veleu鑙li箃e, 2006.
742 Statut Tehni鑛og veleu鑙li箃a u Zagrebu [e-dokument] / Tehni鑛o veleu鑙li箃e. - Zagreb : Tehni鑛o veleu鑙li箃e, 2014.
743 Statut Turisti鑛e zajednice Grada Makarske [e-dokument] / Turisti鑛a zajednica Grada Makarske. - Makarska : Turisti鑛a zajednica Grada Makarske, 2009.
744 Statut TV-Akademije Visoke 筴ole multimedijskih i komunikacijskih tehnologija [e-dokument] / Visoka 筴ola multimedijskih i komunikacijskih tehnologija TV-AKADEMIJA. - Split : Visoka 筴ola multimedijskih i komunikacijskih tehnologija TV-AKADEMIJA, 2007.
745 Statut Udruge odvjetni鑛ih vje綽enika pri Hrvatskoj odvjetni鑛oj komori [e-dokument] / Hrvatska odvjetni鑛a komora, Udruga odvjetni鑛ih vje綽enika. - Zagreb : Hrvatska odvjetni鑛a komora, 2008.
746 Statut Umjetni鑛e akademije Sveu鑙li箃a Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetni鑛a akademija. - Osijek : Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetni鑛a akademija, 2010.
747 Statut Umjetni鑛e akademije Sveu鑙li箃a Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku : (pro鑙规eni tekst) : [2013] [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetni鑛a akademija. - Osijek : Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetni鑛a akademija, 2013.
748 Statut Umjetni鑛e akademije Sveu鑙li箃a Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku : [2014] [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetni鑛a akademija. - Osijek : Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetni鑛a akademija, 2014.
749 Statut Umjetni鑛e akademije Sveu鑙li箃a Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku : [2017] [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetni鑛a akademija. - Osijek : Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetni鑛a akademija, 2017.
750 Statut Umjetni鑛e akademije u Splitu [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Splitu, Umjetni鑛a akademija. - Split : Sveu鑙li箃e u Splitu, Umjetni鑛a akademija, 2013.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655