Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>

661 Statut Studentskog zbora Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću [e-dokument] / Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću. - Gospić : Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću, 2008.
662 Statut studentskog zbora Veleučilišta u Bjelovaru [e-dokument] / Veleučilište u Bjelovaru . - Bjelovar : Veleučilište u Bjelovaru, 2021.
663 Statut Studentskog zbora Veleučilišta u Varaždinu [e-dokument] / Veleučilište u Varaždinu. - Varaždin : Veleučilište u Varaždinu, 2011.
664 Statut Studentskog zbora Veleučilišta u Virovitici [e-dokument] / Veleučilište u Virovitici. - Virovitica : Veleučilište u Virovitici, 2021.
665 Statut Studentskog zbora Visoke škole za sigurnost [e-dokument] / Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti. - Zagreb : Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti, 2008.
666 Statut studentskog zbora Zdravstvenog veleučilišta [e-dokument] / Zdravstveno veleučilište. - Zagreb : Zdravstveno veleučilište, 2021.
667 Statut Studentskog zbora Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, 2016.
668 Statut Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu : [2013] [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar, Upravno vijeće. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar, 2013.
669 Statut Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu : [2021] [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar, 2021.
670 Statut Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar, Upravno vijeće. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar, 2005.
671 Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (pročišćeni tekst) (2022) [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2022.
672 Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (pročišćeni tekst) [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2020.
673 Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku : (17.12.2013.) [e-dokument] / Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku. - Osijek : Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, 2013.
674 Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku : (pročišćeni tekst) [e-dokument] / Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku. - Osijek : Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, 2013.
675 Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku : (pročišćeni tekst) [tisak + e-dokument] / Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku. - Osijek : Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, 2012.
676 Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku : (pročišćeni tekst) [tisak + e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2010.
677 Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2009.
678 Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2004.
679 Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2005.
680 Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinskog fakulteta Osijek : (pročišćeni tekst) [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek, 2008.
681 Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinskog fakulteta Osijek [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek, 2009.
682 Statut Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli : (pročišćeni tekst) : [2014] [e-dokument] / Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. - Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2014.
683 Statut Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli : (pročišćeni tekst) : [2015] [e-dokument] / Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. - Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2015.
684 Statut Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli : (pročišćeni tekst) : [2016] [e-dokument] / Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. - Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2016.
685 Statut Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli : (pročišćeni tekst) : [2017] [e-dokument] / Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. - Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2017.
686 Statut Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli : (pročišćeni tekst) : [2021] [e-dokument] / Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. - Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2021.
687 Statut Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli : (pročišćeni tekst) [e-dokument] / Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. - Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2009.
688 Statut Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli : (pročišćeni tekst) [e-dokument] / Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. - Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2011.
689 Statut Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli : (pročišćeni tekst) [e-dokument] / Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. - Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2008.
690 Statut Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli : [2013] [e-dokument] / Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. - Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2013.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655