Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .. >>

511 Strategija razvoja Grada Biograda na Moru 2013. - 2020. [e-dokument] / Grad Biograd na Moru, Gradonačelnik. - Biograd na Moru : Grad Biograd na Moru, 2013.
512 Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020. : vizija, ciljevi, prioriteti, mjere [e-dokument] / Grad Bjelovar. - Bjelovar : Grad Bjelovar, 2016.
513 Strategija razvoja Grada Buzeta za razdoblje 2016. - 2020. [e-dokument] / Grad Buzet. - Buzet : Grad Buzet, 2015.
514 Strategija razvoja Grada Cresa 2015.-2020. [e-dokument] / Agencija za razvoj Varaždinske županije - AZRA d.o.o.. - Varaždin : Agencija za razvoj Varaždinske županije, 2015.
515 Strategija razvoja Grada Drniša do 2020. godine [e-dokument] / WYG SAVJETOVANJE. - Drniš : Grad Drniš, 2015.
516 Strategija razvoja Grada Garešnice 2016. - 2020. [e-dokument] / [strategiju izradili Poduzetnički centar Garešnica i Poduzetnički centar Pakrac]. - Garešnica : Grad Garešnica, 2016.
517 Strategija razvoja Grada Gospića za razdoblje 2016. - 2020. godine [e-dokument] / [konzultant: Logička matrica d.o.o.]. - Gospić : Grad Gospić, 2016.
518 Strategija razvoja Grada Iloka 2016.-2020. [e-dokument] / T&MC Group. - Ilok : Grad Ilok, 2016.
519 Strategija razvoja grada Ivanca : 2014.-2020. [e-dokument] / Grad Ivanec. - Ivanec : Grad Ivanec, 2014.
520 Strategija razvoja Grada Karlovca za razdoblje od 2013. do 2020. godine [e-dokument] / [koordinator izrade: Razvojna agencija Karlovačke županije - KARLA d.o.o., Daniela Peris]. - Karlovac : Grad Karlovac, [2012].
521 Strategija razvoja Grada Kaštela 2016.-2020. [e-dokument] / [izrađivač: Meta Consulting, obrt za poslovne usluge]. - Kaštela : Grad Kaštela, 2016.
522 Strategija razvoja grada Klanjca 2014. - 2020. godina [e-dokument] / [autori tekstova Gordan Šoban... [et al.]]. - Klanjec : Grad Klanjec, [2014].
523 Strategija razvoja grada Koprivnice 2015.-2020. [e-dokument] / Grad Koprivnica, Gradonačelnica. - Koprivnica : Grad Koprivnica, 2015.
524 Strategija razvoja Grada Koprivnice do 2030. godine [e-dokument] / Grad Koprivnica. - Koprivnica : Grad Koprivnica, 2022.
525 Strategija razvoja Grada Korčule do 2020. godine [e-dokument] / Grad Korčula, Gradonačelnik. - Korčula : Grad Korčula, 2018.
526 Strategija razvoja Grada Kraljevice za razdoblje 2016. - 2022. [e-dokument] / [izrađivač: EKO-VET proizvodnja d.o.o.]. - Kraljevica : Grad Kraljevica, 2016.
527 Strategija razvoja Grada Krapine za razdoblje do 2020. godine [e-dokument] / Grad Krapina. - Krapina : Grad Krapina, [2016].
528 Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018. [e-dokument] / Grad Križevci. - Križevci : Grad Križevci, 2012.
529 Strategija razvoja Grada Kutjeva 2015.-2020. [e-dokument] / Grad Kutjevo. - Kutjevo : Grad Kutjevo, 2015.
530 Strategija razvoja Grada Labina 2016.-2020. : finalni dokument [e-dokument] / Grad Labin. - Labin : Grad Labin, 2016.
531 Strategija razvoja grada Lipika do 2020. godine [e-dokument] / Gradonačelnik Grada Lipika. - Lipik : Grad Lipik, 2016.
532 Strategija razvoja Grada Lipika do 2030. godine [e-dokument] / Gradonačelnik Grada Lipika. - Lipik : Grad Lipik, [2021].
533 Strategija razvoja Grada Ludbrega 2014-2020. : grada poduzetništva i kulture [e-dokument] / [dokument izradili: T&MC Group]. - Ludbreg : Grad Ludbreg, 2015.
534 Strategija razvoja Grada Našica za razdoblje 2015. - 2020. [e-dokument] / Grad Našice- Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu ; Našička razvojna agencija d.o.o. Našice. - Našice : Grad Našice, 2014.
535 Strategija razvoja Grada Nina 2016. - 2020. [e-dokument] / Grad Nin, Gradonačelnik. - Nin : Grad Nin, 2016.
536 Strategija razvoja Grada Novog Marofa 2015.-2020. [e-dokument] / Agencija za razvoj Varaždinske županije - AZRA d.o.o.. - Novi Marof : Grad Novi Marof, 2015.
537 Strategija razvoja grada Novog Vinodolskog 2015. - 2020. [e-dokument] / iDEO PLAN. - Novi Vinodolski : Grad Novi Vinodolski, 2016.
538 Strategija razvoja Grada Obrovca za razdoblje 2018.-2020. [e-dokument] / Grad Obrovac. - Obrovac : Grad Obrovac, 2018.
539 Strategija razvoja Grada Omiša do 2020. [e-dokument] / Urbanex d.o.o.. - Omiš : Grad Omiš, 2017.
540 Strategija razvoja Grada Opatije 2014-2020. [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija. - Opatija : Grad Opatija, 2017.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655