Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .. >>

481 Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske [e-dokument] / Hrvatski zavod za prostorni razvoj ; Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja. - Zagreb : Hrvatski zavod za prostorni razvoj, 2017. ISBN 978-953-59089-9-9.
482 Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske [e-dokument] / Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja. - Zagreb : Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, 2017.
483 Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske : prilozi [e-dokument] / Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja, Zavod za prostorno planiranje. - Zagreb : Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja, Zavod za prostorno planiranje, 1997.
484 Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske : sažeci na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku [e-dokument] / Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja, Zavod za prostorno planiranje. - Zagreb : Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja, Zavod za prostorno planiranje, 1997.
485 Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske [tisak + e-dokument] / Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja, Zavod za prostorno planiranje ; glavni urednik Matija Salaj. - Zagreb : Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja. Zavod za prostorno planiran, 1997. ISBN 953-97403-0-4.
486 Strategija rada i razvoja Poljoprivrednog instituta Osijek za razdoblje od 2021. do 2025. godine [e-dokument] / Poljoprivredni institut Osijek. - Osijek : Poljoprivredni institut Osijek, 2021.
487 Strategija raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice za razdoblje 2016. - 2020. godine [e-dokument] / Grad Virovitica. - Virovitica : Grad Virovitica, 2016.
488 Strategija raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice za razdoblje 2021. - 2025. godine [e-dokument] / Grad Virovitica. - Virovitica : Grad Virovitica, 2020.
489 Strategija razvitka : državna uprava [tisak] - Zagreb : Ured za strategiju razvitka Vlade Republike Hrvatske, 2001. - (Hrvatska u 21. stoljeću).
490 Strategija razvitka elektroničkog poslovanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. - 2010. [tisak + e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, 2007.
491 Strategija razvitka kulture : nacrt [tisak] / Ured za strategiju razvitka Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za strategiju razvitka Vlade Republike Hrvatske, 2000. - (Hrvatska u 21. stoljeću).
492 Strategija razvitka Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2019. - 2024. [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju, 2019.
493 Strategija razvitka poljodjelstva Bjelovarsko-bilogorske županije [tisak] / (autori Josip Juračak... [et al.]). - Bjelovar : Bjelovarsko-bilogorska županija, 2001. ISBN 953-97299-1-2.
494 Strategija razvitka poljoprivrede Općine Molve 2014.-2024. [e-dokument] / Sveučilište u Zagreb, Agronomski fakultet. - Molve : Općina Molve, 2021.
495 Strategija razvitka poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 21. stoljeću : sažetak Strategije Vlade Republike Hrvatske - Hrvatska u 21. stoljeću - prehrana [tisak] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2001. - (Hrvatska u 21. stoljeću).
496 Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj (2008.-2018.) : [prijedlog] [e-dokument] / Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, 2008.
497 Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2032. godine [e-dokument] / Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, 2022.
498 Strategija razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2013. - 2022. [e-dokument] / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2013.
499 Strategija razvoja Općine Gradina za razdoblje do 2020. godine [e-dokument] / Općina Gradina. - Gradina : Općina Gradina, []2019.
500 Strategija razvoja 2014. - 2018. [e-dokument] / Agencija za lijekove i medicinske proizvode. - Zagreb : Agencija za lijekove i medicinske proizvode, 2014.
501 Strategija razvoja 2015 - 2020 [e-dokument] / T&MC Group. - Cestica : Općina Cestica, 2015.
502 Strategija razvoja : 2021. -2025. [e-dokument] / Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet. - Split : Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet, 2021.
503 Strategija razvoja biciklizma u Parku prirode Medvednica : za projekt "Poboljšanje posjetiteljskog kapaciteta u svrhu održivog upravljanja Parkom prirode Medvednica", KK.06.1.2.01.0012 [e-dokument] / Park prirode Medvednica. - Zagreb : Park prirode Medvednica, 2020.
504 Strategija razvoja civilnog društva Krapinsko-zagorske županije 2016.-2020. [e-dokument] / Savjet za razvoj civilnoga društva KZŽ. - Krapina : Krapinsko-zagorska županija, 2016.
505 Strategija razvoja dentalne medicine 2017. - 2025. [e-dokument] / Hrvatska komora dentalne medicine. - Zagreb : Hrvatska komora dentalne medicine, 2018.
506 Strategija razvoja e-učenja na Sveučilištu u Rijeci : 2011-2015 [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, 2011.
507 Strategija razvoja edukacije u umjetnosti, umjetničkog stvaralaštva i istraživanja Sveučilišta u Zagrebu 2014.-2020., s projekcijom na 2025. [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, [2014].
508 Strategija razvoja elektroničke javne nabave u Republici Hrvatskoj 2013. - 2016. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013.
509 Strategija razvoja elektroničke uprave u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2009. do 2012. godine : prva godina provedbe [tisak + e-dokument] / Središnji državni ured za e-Hrvatsku. - Zagreb : Središnji državni ured za e-Hrvatsku, 2009.
510 Strategija razvoja Grada Benkovca za razdoblje od 2019. do 2023. [e-dokument] / Grad Benkovac. - Benkovac : Grad Benkovac, 2018.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655